XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

Bí quyết:Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, muốn chiến thắng phải tự tin.Các bạn muốn gỡ nhanh thì nên đầu tư vào mục này, chỉ cần 1 con XỈU CHỦ  thì các bạn đã có thể lấy lại những gì mình đã mất và còn có 1 số vốn nho nhỏ để làm việc khác.

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 600.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 6 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 600.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
 20-01-2020
 Phú Yên 821,Thừa Thiên Huế 735
  Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 19-01-2020  Khánh Hòa 142,Kon Tum 664   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 18-01-2020 Đà Nẵng 665,Quảng Ngãi 514,Đắc Nông 528  Miss
 17-01-2020  Gia Lai 302,Ninh Thuận 953   Win Gia Lai
 16-01-2020  Bình Định 527,Quảng Bình 861,Quảng Trị 023   Win Bình Định,Quảng Bình
 15-01-2020  Đà Nẵng 105,Khánh Hòa 867  Miss
 14-01-2020  Đắc Lắc 529,Quảng Nam 167  Miss
 13-01-2020  Phú Yên 492,Thừa Thiên Huế 496   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 12-01-2020 Khánh Hòa 570,Kon Tum 760   Win Khánh Hòa.Kon Tum
11-01-2020  Đà Nẵng 829,Quảng Ngãi 073,Đắc Nông 621  Miss
 10-01-2020  Gia Lai 202,Ninh Thuận 619   Win Gia Lai
 09-01-2020  Bình Định 659,Quảng Bình 014,Quảng Trị 821  Miss
 08-01-2020  Đà Nẵng 695,Khánh Hòa 140   Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
 07-01-2020  Đắc Lắc 463,Quảng Nam 036   Win Đắc Lắc
 06-01-2020  Thừa Thiên Huế 846,Phú Yên 173  Miss
 05-01-2020  Khánh Hòa 146,Kon Tum 355   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 04-01-2020  Đắc Nông 713,Quảng Ngãi 276,Đà Nẵng 032   Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
 03-01-2020  Gia Lai 698,Ninh Thuận 306  Miss
 02-01-2020 Quảng Bình 320,Bình Định 597,Quảng Trị 306   Win Quảng Bình
 01-01-2020  Khánh Hòa 765,Đà Nẵng 154   Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
31-12-2019
 Đắc Lắc 241,Quảng Nam 519
  Win Đắc Lắc
 30-12-2019  Phú Yên 357,Thừa Thiên Huế 193   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 29-12-2019  Khánh Hòa 251,Kon Tum 659  Miss
 28-12-2019  Đà Nẵng 296,Quảng Ngãi 591,Đắc Nông 036   Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
 27-12-2019  Gia Lai 712,Ninh Thuận 718   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-12-2019  Bình Định 625,Quảng Bình 722,Quảng Trị 560  Miss
 25-12-2019 Khánh Hòa 327,Đà Nẵng 015   Win Khánh Hòa
24-12-2019  Đắc Lắc 901,Quảng Nam 153   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-12-2019  Thừa Thiên Huế 512,Phú Yên 484   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 22-12-2019  Khánh Hòa 529,Kon Tum 754  Miss
 21-12-2019  Quảng Ngãi 026,Đà Nẵng 542,Đắc Nông 419  Miss
 20-12-2019  Gia Lai 394,Ninh Thuận 159   Win Gia Lai
 19-12-2019  Bình Định 785,Quảng Bình 755,Quảng Trị 613   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-12-2019 Đà Nẵng 205,Khánh Hòa 465   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-12-2019  Đắc Lắc 331,Quảng Nam 326  Miss
 16-12-2019  Phú Yên 945,Thừa Thiên Huế 206   Win Phú Yên 
 15-12-2019
 Khánh Hòa 344,Kon Tum 532
  Win Khánh Hòa.Kon Tum
 14-12-2019  Quảng Ngãi 967,Đà Nẵng 224,Đắc Nông 797   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 13-12-2019  Gia Lai 217,Ninh Thuận 801  Miss
 12-12-2019  Bình Định 259,Quảng Bình 874,Quảng Trị 193  Miss
 11-12-2019  Khánh Hòa 029,Đà Nẵng 145      Win Khánh Hòa 
 10-12-2019  Đắc Lắc 320,Quảng Nam 148  Miss
 09-12-2019  Phú Yên 719,Thừa Thiên Huế 770   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 08-12-2019  Khánh Hòa 779,Kon Tum 651   Win Khánh Hòa
 07-12-2019  Đà Nẵng 133,Đắc Nông 294,Quảng Ngãi 890  Miss
 06-12-2019  Gia Lai 147,Ninh Thuận 766  Miss
 05-12-2019  Bình Định 354,Quảng Bình 817,Quảng Trị 138   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 04-12-2019  Đà Nẵng 529,Khánh Hòa 021  Miss
 03-12-2019  Đắc Lắc 558,Quảng Nam 632   Win Đắc Lắc
 02-12-2019  Phú Yên 510,Thừa Thiên Huế 256   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 01-12-2019
 Khánh Hòa 661,Kon Tum 860
  Win Khánh Hòa.Kon Tum
 30-11-2019  Đà Nẵng 568,Đắc Nông 023,Quảng Ngãi 869   Win Đà Nẵng
 29-11-2019  Gia Lai 868,Ninh Thuận 129   Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019  Bình Định 203,Quảng Bình 617,Quảng Trị 981  Miss
 27-11-2019  Khánh Hòa 156,Đà Nẵng 207   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 26-11-2019  Đắc Lắc 131,Quảng Nam 763   Win Đắc Lắc
 25-11-2019  Phú Yên 259,Thừa Thiên Huế 167  Miss
 24-11-2019  Khánh Hòa 112,Kon Tum 576   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 23-11-2019  Đà Nẵng 257,Đắc Nông 891,Quảng Ngãi 128  Win Quảng Ngãi
 22-11-2019  Gia Lai 272,Ninh Thuận 854   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 21-11-2019  Bình Định 280,Quảng Bình 521,Quảng Trị 306   Win Bình Định
 20-11-2019  Đà Nẵng 849,Khánh Hòa 660   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 19-11-2019  Đắc Lắc 419,Quảng Nam 274  Miss
 18-11-2019  Phú Yên 149,Thừa Thiên Huế 350   Win Phú Yên 
 17-11-2019  Khánh Hòa 487,Kon Tum 090   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 16-11-2019  Đà Nẵng 260,Đắc Nông 870,Quảng Ngãi 467   Win Quảng Ngãi
 15-11-2019
 Gia Lai 150,Ninh Thuận 592
 Miss
 14-11-2019  Bình Định 875,Quảng Bình 966,Quảng Trị 494   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 13-11-2019  Đà Nẵng 526,Khánh Hòa 470   Win Khánh Hòa
 12-11-2019  Đắc Lắc 693,Quảng Nam 365   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 11-11-2019  Phú Yên 250,Thừa Thiên Huế 957  Miss
 10-11-2019  Khánh Hòa 083,Kon Tum 347   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 09-11-2019  Đà Nẵng 657,Đắc Nông 780,Quảng Ngãi 206   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 08-11-2019  Bình Dương 22,Trà Vinh 66,Vĩnh Long 56   Miss
 07-11-2019  Bình Định 203,Quảng Bình 487,Quảng Trị 980    Win Quảng Trị
 06-11-2019  Đà Nẵng 132,Khánh Hòa 156   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 05-11-2019  Đắc Lắc 012,Quảng Nam 607  Miss
 04-11-2019
 Phú Yên 201,Thừa Thiên Huế 691
 Miss
03-11-2019  Khánh Hòa 350,Kon Tum 180   Win Khánh Hòa.Kon Tum
02-11-2019  Đà Nẵng 316,Đắc Nông 632,Quảng Ngãi 748   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 01-11-2019  Gia Lai 250,Ninh Thuận 674  Miss
 31-10-2019  Bình Định 209,Quảng Bình 315,Quảng Trị 746   Win  Quảng Trị
 30-10-2019 Đà Nẵng 136,Khánh Hòa 961   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 29-10-2019  Đắc Lắc 253,Quảng Nam 958  Miss
28-10-2018  Phú Yên 256,Thừa Thiên Huế 436   Win Thừa Thiên Huế
 27-10-2019  Khánh Hòa 497,Kon Tum 468   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 26-10-2019  Đà Nẵng 08,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 67   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
25-10-2019  Gia Lai 905,Ninh Thuận 340    Win Gia Lai,Ninh Thuận
 24-10-2019  Bình Định 241,Quảng Bình 369,Quảng Trị 749  Miss
 23-10-2019  Đà Nẵng 497,Khánh Hòa 205   Win Đà Nẵng
 22-10-2019  Đắc Lắc 529,Quảng Nam 605   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 21-10-2019 Phú Yên 520,Thừa Thiên Huế 519  Miss
 20-10-2019  Khánh Hòa 548,Kon Tum 044   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 19-10-2019  Đà Nẵng 615,Đắc Nông 354,Quảng Ngãi 023   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 18-10-2019
 Gia Lai 209,Ninh Thuận 379
 Miss
 17-10-2019  Bình Định 905,Quảng Bình 678,Quảng Trị 440   Win  Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 528,Khánh Hòa 249   Win Khánh Hòa
 15-10-2019
 Đắc Lắc 843,Quảng Nam 384
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 975,Thừa Thiên Huế 610   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 581,Kon Tum 694  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 707,Đắc Nông 526,Quảng Ngãi 985   Win Đà Nẵng
 11-10-2019  Gia Lai 108,Ninh Thuận 264   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 891,Quảng Bình 179,Quảng Trị 260   Win Bình Định,Quảng Bình
 09-10-2019  Đà Nẵng 821,Khánh Hòa 499   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 472,Quảng Nam 598   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 204,Thừa Thiên Huế 753    Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 06-10-2019
 Khánh Hòa 206,Kon Tum 219
 Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 712,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 970   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 526,Ninh Thuận 941  Miss
 03-10-2019  Bình Định 644,Quảng Bình 071,Quảng Trị 302   Win Bình Định,Quảng Bình
 02-10-2019  Đà Nẵng 947,Khánh Hòa 514   Win Đà Nẵng
01-10-2019  Đắc Lắc 486,Quảng Nam 527   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 30-09-2019  Phú Yên 518,Thừa Thiên Huế 480   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 29-09-2019  Khánh Hòa 135,Kon Tum 258   Win Khánh Hòa
 28-09-2019  Đà Nẵng 927,Đắc Nông 180,Quảng Ngãi 348   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019
Gia Lai 631,Ninh Thuận 027
 Miss
 26-09-2019  Bình Định 529,Quảng Bình 449,Quảng Trị 541   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 512,Khánh Hòa 166   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 632,Quảng Nam 476   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 284,Thừa Thiên Huế 491   Win Phú Yên
 22-09-2019  Khánh Hòa 012,Kon Tum 724   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 205,Đắc Nông 489,Quảng Ngãi 352     Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 846,Ninh Thuận 715  Miss
 19-09-2019  Bình Định 182,Quảng Bình 958,Quảng Trị 306  Win Bình Định,Quảng Bình
 18-09-2019  Đà Nẵng 138,Khánh Hòa 597  Win Đà Nẵng
 17-09-2019  Đắc Lắc 854,Quảng Nam 727  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 909,Thừa Thiên Huế 235 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019
Khánh Hòa 133,Kon Tum 463
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 451,Đắc Nông 903,Quảng Ngãi 786 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 720,Ninh Thuận 072 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 133,Quảng Bình 591,Quảng Trị 491 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019
Đà Nẵng 820,Khánh Hòa 401
Miss
10-09-2019 Đắc Lắc 254,Quảng Nam 956 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 630,Thừa Thiên Huế 254 Win Phú Yên
08-09-2019 Khánh Hòa 025,Kon Tum 898 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 252,Đắc Nông 728,Quảng Ngãi 964 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 986,Ninh Thuận 285 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 077,Quảng Bình 451,Quảng Trị 104 Miss
04-09-2019 Đà Nẵng 228,Khánh Hòa 471 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 661,Quảng Nam 330 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 247,Thừa Thiên Huế 825 Miss
01-09-2019
Khánh Hòa 814,Kon Tum 835
Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 706,Quảng Ngãi 505 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 048,Ninh Thuận 339 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 841,Quảng Bình 596,Quảng Trị 067 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 906,Khánh Hòa 121 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 807,Quảng Nam 998 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 815,Thừa Thiên Huế 439 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 149,Kon Tum 236 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 620,Đắc Nông 178,Quảng Ngãi 250 Miss
23-08-2019 Gia Lai 181,Ninh Thuận 221 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 606,Quảng Bình 547,Quảng Trị 621 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019
Đà Nẵng 579,Khánh Hòa 304
Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 439,Quảng Nam 585 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 057,Thừa Thiên Huế 755 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 035,Kon Tum 118 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 530,Quảng Ngãi 264 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 059,Ninh Thuận 112 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 895,Quảng Bình 001,Quảng Trị 641
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 584,Khánh Hòa 208 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 590,Quảng Nam 195 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 989,Thừa Thiên Huế 746 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 483,Kon Tum 142 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 236,Đắc Nông 165,Quảng Ngãi 779 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 186,Ninh Thuận 613 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019
Bình Định 467,Quảng Bình 292,Quảng Trị 717
Miss
07-08-2019 Đà Nẵng 940,Khánh Hòa 835 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 614,Quảng Nam 386 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-08-2019 Phú Yên 978,Thừa Thiên Huế 077 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 251,Kon Tum 084 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 757,Đắc Nông 200,Quảng Ngãi 621 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-08-2019 Gia Lai 946,Ninh Thuận 383 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-08-2019
Bình Định 771,Quảng Bình 988,Quảng Trị 137
Miss
31-07-2019 Đà Nẵng 837,Khánh Hòa 707 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-07-2019 Đắc Lắc 092,Quảng Nam 266 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 208,Thừa Thiên Huế 947 Miss
28-07-2019 Khánh Hòa 940,Kon Tum 610 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 085,Đắc Nông 948,Quảng Ngãi 192 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 013,Ninh Thuận 410 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-07-2019 Bình Định 737,Quảng Bình 036,Quảng Trị 012 Miss
24-07-2019 Đà Nẵng 735,Khánh Hòa 885 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 228,Quảng Nam 145 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-07-2019
Phú Yên 579,Thừa Thiên Huế 896
Miss
21-07-2019 Khánh Hòa 024,Kon Tum 869 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-07-2019 Đà Nẵng 488,Đắc Nông 427,Quảng Ngãi 444 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-07-2019 Gia Lai 854,Ninh Thuận 314 Win Gia Lai,Ninh Thuận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *