SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Hôm nào chốt số hôm đó tỷ lệ ăn lớn, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh đợi kết quả ra là tiền về. Không phải cơ hội lúc nào cũng có nên bạn phải tận dụng triệt để, muốn thành công phải biết nắm bắt cơ hội

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 100.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 1 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 100.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
 23-01-2020  Bình Định 16-70,Quảng Bình 25-40,Quảng Trị 02-76   Win Bình Định
 22-01-2020  Đà Nẵng 12-89,Khánh Hòa 16-73  Miss
 21-01-2020  Đắc Lắc 28-52,Quảng Nam 13-71   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 20-01-2020
 Phú Yên 36-04,Thừa Thiên Huế 24-52
  Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 19-01-2020  Khánh Hòa 64-41,Kon Tum 14-70   Win Khánh Hòa.Kon Tum
18-01-2020  Đà Nẵng 15-61,Quảng Ngãi 50-92,Đắc Nông 20-68  Miss
 17-01-2020  Gia Lai 38-59,Ninh Thuận 35-61   Win Gia Lai
 16-01-2020  Bình Định 04-45,Quảng Bình 64-76,Quảng Trị 03-35   Win Bình Định,Quảng Bình
 15-01-2020  Đà Nẵng 15-37,Khánh Hòa 04-42   Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
 14-01-2020  Đắc Lắc 61-71,Quảng Nam 58-94  Miss
 13-01-2020 Phú Yên 15-31,Thừa Thiên Huế 14-43   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 12-01-2020  Khánh Hòa 39-54,Kon Tum 14-69   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 11-01-2020  Đà Nẵng 56-98,Quảng Ngãi 49-20,Đắc Nông 10-37  Miss
 10-01-2020  Gia Lai 50-12,Ninh Thuận 36-17   Win Gia Lai
 09-01-2020  Bình Định 25-61,Quảng Bình 03-87,Quảng Trị 19-66  Miss
 08-01-2020  Đà Nẵng 17-03,Khánh Hòa 49-56   Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
 07-01-2020  Đắc Lắc 50-96,Quảng Nam 85-97  Miss
 06-01-2020  Thừa Thiên Huế 31-67,Phú Yên 29-19  Miss
 05-01-2020  Khánh Hòa 28-60,Kon Tum 06-57   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 04-01-2020  Đắc Nông 35-09,Quảng Ngãi 31-62,Đà Nẵng 20-65   Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
 03-01-2020  Gia Lai 12-52,Ninh Thuận 65-86  Miss
 02-01-2020  Quảng Bình 23-50,Bình Định 41-75,Quảng Trị 27-91   Win Quảng Bình
 01-01-2020  Khánh Hòa 22-20,Đà Nẵng 19-63   Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
 31-12-2019
 Đắc Lắc 36-12,Quảng Nam 46-50
  Win Đắc Lắc
 30-12-2019  Phú Yên 18-34,Thừa Thiên Huế 32-75   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 29-12-2019  Khánh Hòa 35-81,Kon Tum 03-25  Miss
 28-12-2019  Đà Nẵng 29-56,Quảng Ngãi 14-05,Đắc Nông 51-73   Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
 27-12-2019  Gia Lai 80-31,Ninh Thuận 98-93  Miss
 26-12-2019  Bình Định 84-93,Quảng Bình 40-69,Quảng Trị 61-14   Win Quảng Bình,Quảng Trị 
25-12-2019  Khánh Hòa 36-79,Đà Nẵng 61-18   Win Khánh Hòa
 24-12-2019  Đắc Lắc 40-36,Quảng Nam 43-39   Win Quảng Nam
 23-12-2019  Thừa Thiên Huế 28-45,Phú Yên 92-12   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 22-12-2019  Khánh Hòa 15-59,Kon Tum 02-13  Miss
 21-12-2019  Đà Nẵng 91-57,Đắc Nông 30-16,Quảng Ngãi 06-07    Win Đà Nẵng
 20-12-2019  Gia Lai 28-40,Ninh Thuận 06-61   Win Gia Lai
 19-12-2019  Bình Định 21-64,Quảng Bình 34-04,Quảng Trị 06-39   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-12-2019 Đà Nẵng 18-31,Khánh Hòa 14-30   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019  Đắc Lắc 86-11,Quảng Nam 39-94   Win Đắc Lắc
 16-12-2019  Phú Yên 27-82,Thừa Thiên Huế 24-59   Win Thừa Thiên Huế
 15-12-2019
 Khánh Hòa 25-74,Kon Tum 10-48
  Win Khánh Hòa.Kon Tum
 14-12-2019  Quảng Ngãi 10-24,Đà Nẵng 23-41,Đắc Nông 09-37   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 13-12-2019  Gia Lai 25-75,Ninh Thuận 75-09   Win Gia Lai
 12-12-2019  Bình Định 34-01,Quảng Bình 18-09,Quảng Trị 45-26   Win Bình Định,Quảng Bình
 11-12-2019  Đà Nẵng 97-38,Khánh Hòa 21-16   Win Khánh Hòa
 10-12-2019  Đắc Lắc 94-38,Quảng Nam 72-68   Win Quảng Nam
 09-12-2019  Phú Yên 37-69,Thừa Thiên Huế 02-63   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 08-12-2019  Khánh Hòa 79-43,Kon Tum 98-22   Win Khánh Hòa
 07-12-2019  Đà Nẵng 23-03,Đắc Nông 03-09,Quảng Ngãi 98-54   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 06-12-2019  Gia Lai 03-62,Ninh Thuận 96-19   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 05-12-2019  Định 24-98,Quảng Bình 12-40,Quảng Trị 56-43   Win Quảng Bình
 04-12-2019  Đà Nẵng 44-43,Khánh Hòa 97-03   Win Đà Nẵng
 03-12-2019  Đắc Lắc 12-90,Quảng Nam 95-06   Win Quảng Nam
 02-12-2019  Phú Yên 30-47,Thừa Thiên Huế 21-02   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 01-12-2019
Khánh Hòa 48-70,Kon Tum 15-67
  Win Khánh Hòa.Kon Tum
 30-11-2019  Đà Nẵng 39-21,Đắc Nông 02-37,Quảng Ngãi 15-46   Win Đà Nẵng
 29-11-2019  Gia Lai 16-54,Ninh Thuận 36-69   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 28-11-2019  Bình Định 66-05,Quảng Bình 15-64,Quảng Trị 69-40   Win Quảng Bình
27-11-2019  Khánh Hòa 23-38,Đà Nẵng 36-78   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 26-11-2019  Đắc Lắc 27-50,Quảng Nam 16-48   Win Đắc Lắc
 25-11-2019  Phú Yên 12-70,Thừa Thiên Huế 81-03  Miss
24-11-2019  Khánh Hòa 30-61,Kon Tum 12-24   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 23-11-2019  Đà Nẵng 21-46,Đắc Nông 35-79,Quảng Ngãi 18-65   Win Quảng Ngãi
 22-11-2019  Gia Lai 16-51,Ninh Thuận 38-07   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 21-11-2019  Bình Định 63-68,Quảng Bình 39-46,Quảng Trị 07-02 Miss
 20-11-2019  Đà Nẵng 28-57,Khánh Hòa 05-84   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 19-11-2019  Đắc Lắc 15-81,Quảng Nam 03-24  Miss
 18-11-2019 Phú Yên 20-71,Thừa Thiên Huế 16-72   Win Phú Yên 
 17-11-2019 Khánh Hòa 43-56,Kon Tum 12-47   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 16-11-2019  Đà Nẵng 14-29,Đắc Nông 61-03,Quảng Ngãi 17-48   Win Quảng Ngãi
 15-11-2019
 Gia Lai 16-08,Ninh Thuận 35-27
 Miss
 14-11-2019  Bình Định 21-59,Quảng Bình 34-52,Quảng Trị 12-56   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 13-11-2019  Đà Nẵng 15-02,Khánh Hòa 04-36   Win Khánh Hòa
 12-11-2019  Đắc Lắc 59-31,Quảng Nam 12-58   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 11-11-2019  Phú Yên 61-45,Thừa Thiên Huế 09-37  Miss
 10-11-2019  Khánh Hòa 37-48,Kon Tum 06-52   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 09-11-2019  Đà Nẵng 12-35,Đắc Nông 07-64,Quảng Ngãi 31-64   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 08-11-2019  Gia Lai 09-24,Ninh Thuận 10-54   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 07-11-2019  Bình Định 45-15,Quảng Bình 17-02,Quảng Trị 67-36    Win Quảng Trị
 06-11-2019  Đà Nẵng 06-21,Khánh Hòa 25-50   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 05-11-2019  Đắc Lắc 30-06,Quảng Nam 25-16   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 04-11-2019  Phú Yên 07-59,Thừa Thiên Huế 12-08  Miss
 03-11-2019  Khánh Hòa 25-06,Kon Tum 15-54   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 02-11-2019  Đà Nẵng 04-45,Đắc Nông 38-17,Quảng Ngãi 10-09   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 01-11-2019
 Gia Lai 09-31,Ninh Thuận 72-86
 Miss
 31-10-2019  Bình Định 12-59,Quảng Bình 61-85,Quảng Trị 06-49    Win  Quảng Trị
 30-10-2019  Đà Nẵng 20-40,Khánh Hòa 54-15  Miss
 29-10-2019  Đắc Lắc 15-36,Quảng Nam 51-85  Miss
 28-10-2018  Phú Yên 25-58,Thừa Thiên Huế 14-36   Win Thừa Thiên Huế
 27-10-2019  Khánh Hòa 14-37,Kon Tum 20-41   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 26-10-2019  Đà Nẵng 15-78,Đắc Nông 54-70,Quảng Ngãi 05-19   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 25-10-2019  Gia Lai 28-96,Ninh Thuận 18-94   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 24-10-2019 Bình Định 97-68,Quảng Bình 88-83,Quảng Trị 94-81    Win Quảng Trị
 23-10-2019  Đà Nẵng 21-34,Khánh Hòa 81-25  Miss
 22-10-2019 Đắc Lắc 08-64,Quảng Nam 37-41   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 21-10-2019  Phú Yên 22-49,Thừa Thiên Huế 76-30  Miss
 20-10-2019  Khánh Hòa 35-13,Kon Tum 28-40   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 19-10-2019  Đà Nẵng 34-52,Đắc Nông 48-74,Quảng Ngãi 12-53   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 18-10-2019  Gia Lai 05-47,Ninh Thuận 91-65  Miss
 17-10-2019  Bình Định 85-60,Quảng Bình 04-75,Quảng Trị 26-38   Win  Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 21-08,Khánh Hòa 59-60   Win Khánh Hòa
 15-10-2019
 Đắc Lắc 28-45,Quảng Nam 21-42
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 62-89,Thừa Thiên Huế 40-71   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 15-61,Kon Tum 02-73  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 15-76,Đắc Nông 03-51,Quảng Ngãi 19-80   Win Đà Nẵng
 11-10-2019  Gia Lai 27-20,Ninh Thuận 27-43   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 20-57,Quảng Bình 83-78,Quảng Trị 02-19   Win Bình Định,Quảng Bình
 09-10-2019  Đà Nẵng 17-61,Khánh Hòa 25-67   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 28-64,Quảng Nam 93-57   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 18-64,Thừa Thiên Huế 69-72    Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 06-10-2019  Khánh Hòa 51-92,Kon Tum 53-09  Miss
 05-10-2019 Đà Nẵng 30-47,Đắc Nông 16-41,Quảng Ngãi 48-76   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 95-71,Ninh Thuận 09-50  Miss
 03-10-2019  Bình Định 18-42,Quảng Bình 35-45,Quảng Trị 08-39   Win Bình Định,Quảng Bình
 02-10-2019  Đà Nẵng 21-63,Khánh Hòa 15-29   Win Đà Nẵng
01-10-2019
Đắc Lắc 25-57,Quảng Nam 70-28
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019  Phú Yên 24-50,Thừa Thiên Huế 30-27   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 29-09-2019  Khánh Hòa 37-42,Kon Tum 14-54   Win Khánh Hòa
 28-09-2019  Đà Nẵng 71-86,Đắc Nông 49-62,Quảng Ngãi 58-32   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019 Gia Lai 15-56,Ninh Thuận 40-21  Miss
 26-09-2019  Bình Định 07-34,Quảng Bình 05-20,Quảng Trị 13-64   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 32-89,Khánh Hòa 16-40   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 13-48,Quảng Nam 08-54   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 14-36,Thừa Thiên Huế 29-45   Win Phú Yên
 22-09-2019  Khánh Hòa 25-42,Kon Tum 16-73   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 45-78,Đắc Nông 06-57,Quảng Ngãi 21-50     Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 12-35,Ninh Thuận 36-52  Miss
 19-09-2019  Bình Định 38-72,Quảng Bình 24-50,Quảng Trị 09-31  Win Bình Định,Quảng Bình
 18-09-2019  Đà Nẵng 23-05,Khánh Hòa 35-81  Win Đà Nẵng
 17-09-2019  Đắc Lắc 17-52,Quảng Nam 60-83  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 49-54,Thừa Thiên Huế 34-08 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019
Khánh Hòa 72-26,Kon Tum 63-19
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 92-34,Đắc Nông 93-96,Quảng Ngãi 31-34 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 70-59,Ninh Thuận 17-75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 30-95,Quảng Bình 07-65,Quảng Trị 13-81 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 32-75,Khánh Hòa 19-56 Miss
10-09-2019 Đắc Lắc 42-56,Quảng Nam 16-34 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 13-79,Thừa Thiên Huế 78-45 Win Phú Yên
08-09-2019 Khánh Hòa 19-51,Kon Tum 22-26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 32-52,Đắc Nông 86-70,Quảng Ngãi 45-99 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 15-67,Ninh Thuận 85-91 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 06-84,Quảng Bình 45-92,Quảng Trị 21-59 Miss
04-09-2019 Đà Nẵng 25-28,Khánh Hòa 22-54 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 65-61,Quảng Nam 96-12 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 10-48,Thừa Thiên Huế 38-72 Miss
01-09-2019
Khánh Hòa 77-13,Kon Tum 17-74
Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 99-00,Đắc Nông 25-69,Quảng Ngãi 05-55 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 48-18,Ninh Thuận 69-60 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 41-85,Quảng Bình 98-94,Quảng Trị 67-96 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 51-16,Khánh Hòa 57-80 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 68-26,Quảng Nam 52-76 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 72-52,Thừa Thiên Huế 76-96 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 51-29,Kon Tum 71-60 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 63-90,Đắc Nông 78-09,Quảng Ngãi 24-57 Miss
23-08-2019 Gia Lai 81-02,Ninh Thuận 63-05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 01-38,Quảng Bình 47-94,Quảng Trị 90-59 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 14-45,Khánh Hòa 49-62 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 65-46,Quảng Nam 50-51 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 95-31,Thừa Thiên Huế 57-36 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 14-28,Kon Tum 62-75 Win Khánh Hòa
17-08-2019 Đà Nẵng 21-56,Đắc Nông 46-30,Quảng Ngãi 01-37 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 94-48,Ninh Thuận 02-80 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 43-95,Quảng Bình 18-14,Quảng Trị 30-19
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 25-69,Khánh Hòa 31-83 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 45-50,Quảng Nam 51-88 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 17-40,Thừa Thiên Huế 32-09 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 07-26,Kon Tum 12-71 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 16-69,Đắc Nông 62-73,Quảng Ngãi 51-83 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 46-08,Ninh Thuận 18-38 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 15-67,Quảng Bình 36-52,Quảng Trị 38-75 Miss
07-08-2019 Đà Nẵng 20-56,Khánh Hòa 88-33 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 14-63,Quảng Nam 26-78 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-08-2019 Phú Yên 78-71,Thừa Thiên Huế 13-19 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 45-62,Kon Tum 70-81 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 57-29,Đắc Nông 10-00,Quảng Ngãi 01-21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *