SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Hôm nào chốt số hôm đó tỷ lệ ăn lớn, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh đợi kết quả ra là tiền về

Không phải cơ hội lúc nào cũng có nên bạn phải tận dụng triệt để, muốn thành công phải biết nắm bắt cơ hội

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 100.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 1 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 100.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
 23-01-2020  An Giang 25-51,Tây Ninh 20-35,Bình Thuận 15-63   Miss
 22-01-2020  Cần Thơ 37-40,Đồng Nai 15-20,Sóc Trăng 60-52   Win Cần Thơ
 21-01-2020  Vũng Tàu 32-78,Bến Tre 69-81,Bạc Liêu 86-51   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 20-01-2020
 Cà Mau 08-34,Đồng Tháp 32-15,Hồ Chí Minh 08-17
  Win Cà Mau,Đồng Tháp
 19-01-2020  Kiên Giang 61-37,Tiền Giang 09-32,Đà Lạt 01-75   Win Kiên Giang
 18-01-2020 Long An 61-25,Hồ Chí Minh 12-35,Hậu Giang 19-52,Bình Phước 59-78  Miss
 17-01-2020  Bình Dương 31-65,Trà Vinh 17-23,Vĩnh Long 15-75   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 16-01-2020  An Giang 04-62,Bình Thuận 30-65,Tây Ninh 25-56   Win An Giang
 15-01-2020  Cần Thơ 06-49,Đồng Nai 41-89,Sóc Trăng 14-64   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 14-01-2020  Bạc Liêu 17-08,Bến Tre 04-31,Vũng Tàu 03-48   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 13-01-2020 Cà Mau 06-17,Hồ Chí Minh 23-61,Đồng Tháp 31-80  Miss
 12-01-2020  Kiên Giang 15-60,Tiền Giang 06-31,Đà Lạt 84-02  Miss
 11-01-2020  Long An 20-01,Hồ Chí Minh 15-59,Hậu Giang 05-16,Bình Phước 03-41   Win Bình Phước
 10-01-2020  Bình Dương 15-09,Trà Vinh 02-60,Vĩnh Long 24-52    Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 09-01-2020  An Giang 98-80,Bình Thuận 02-30,Tây Ninh 17-25   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 08-01-2020  Cần Thơ 60-45,Đồng Nai 89-64,Sóc Trăng 04-46   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 07-01-2020  Bạc Liêu 64-41,Bến Tre 03-17,Vũng Tàu 26-19   Win Bạc Liêu,Bến Tre
06-01-2020  Cà Mau 08-14,Đồng Tháp 37-63,Hồ Chí Minh 15-60   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 05-01-2020  Kiên Giang 25-40,Tiền Giang 03-61,Đà Lạt 28-56  Miss
 04-01-2020 Long An 36-83,Hồ Chí Minh 12-67,Hậu Giang 02-35,Bình Phước 04-41   Win Long An
 03-01-2020  Bình Dương 82-56,Trà Vinh 03-40,Vĩnh Long 16-76   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 02-01-2020  An Giang 37-64,Bình Thuận 69-80,Tây Ninh 01-40   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
01-01-2020 Đồng Nai 12-50,Cần Thơ 08-75,Sóc Trăng 06-45  Miss
 31-12-2019
 Bạc Liêu 23-07,Bến Tre 65-96,Vũng Tàu 27-71
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-12-2019  Cà Mau 56-31,Đồng Tháp 60-57,Hồ Chí Minh 02-76   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-12-2019  Kiên Giang 19-03,Tiền Giang 12-75,Đà Lạt 17-32   Win Kiên Giang
 28-12-2019  Long An 15-40,Hồ Chí Minh 08-61,Hậu Giang 30-67,Bình Phước 41-36  Miss
 27-12-2019  Bình Dương 81-93,Trà Vinh 13-60,Vĩnh Long 27-50   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-12-2019  An Giang 52-71,Bình Thuận 30-38,Tây Ninh 53-70   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
 25-12-2019  Cần Thơ 12-30,Đồng Nai 05-42,Sóc Trăng 21-32  Miss
 24-12-2019  Bạc Liêu 12-50,Bến Tre 31-76,Vũng Tàu 25-81   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-12-2019  Cà Mau 16-32,Đồng Tháp 05-56,Hồ Chí Minh 72-54  Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-12-2019  Kiên Giang 01-86,Tiền Giang 12-59,Đà Lạt 84-61  Miss
 21-12-2019  Hồ Chí Minh 33-20,Bình Phước 03-33,Hậu Giang 16-80,Long An 27-63   Win Hồ Chí Minh,Hậu Giang
 20-12-2019  Bình Dương 18-37,Trà Vinh 26-70,Vĩnh Long 03-34   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-12-2019  An Giang 51-65,Bình Thuận 03-57,Tây Ninh 18-35   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
 18-12-2019  Đồng Nai 23-41,Sóc Trăng 81-10,Cần Thơ 51-52   Win Đồng Nai
 17-12-2019  Bạc Liêu 14-79,Bến Tre 05-67,Vũng Tàu 82-10   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-12-2019  Cà Mau 54-27,Đồng Tháp 14-50,Hồ Chí Minh 20-61   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 15-12-2019
 Kiên Giang 25-16,Đà Lạt 73-34,Tiền Giang 22-81
 Miss
 14-12-2019 Hồ Chí Minh 37-97,Bình Phước 21-68,Hậu Giang 33-73,Long An 30-64   Win Bình Phước
 13-12-2019  Bình Dương 53-65,Trà Vinh 01-38,Vĩnh Long 06-30   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 12-12-2019  An Giang 13-25,Bình Thuận 17-62,Tây Ninh 20-49   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 11-12-2019 Đồng Nai 83-40,Sóc Trăng 42-29,Cần Thơ 58-20   Win Đồng Nai
10-12-2019  Bạc Liêu 25-45,Bến Tre 03-40,Vũng Tàu 17-59   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 08-12-2019  Kiên Giang 17-09,Tiền Giang 32-50,Đà Lạt 67-73   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 07-12-2019  Hồ Chí Minh 56-14,Bình Phước 68-02,Hậu Giang 83-34,Long An 71-69  Miss
 06-12-2019 Bình Dương 97-73,Trà Vinh 87-72,Vĩnh Long 09-77   Win Trà Vinh
 05-12-2019  An Giang 94-43,Tây Ninh 00-51,Binh Thuận 60-06    Win An Giang,Bình Thuận
 04-12-2019  Cần Thơ 18-21,Đồng Nai 06-69,Sóc Trăng 04-53   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 03-12-2019  Bạc Liêu 46-50,Bến Tre 24-51,Vũng Tàu 22-19   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 02-12-2019  Cà Mau 72-43,Đồng Tháp 04-45,Hồ Chí Minh 29-41   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 01-12-2019
 Kiên Giang 39-06,Tiền Giang 25-70,Đà Lạt 16-41
  Win Kiên Giang,Tiền Giang 
 30-11-2019  Long An 24-41,Hồ Chí Minh 25-51,Hậu Giang 03-41,Bình Phước 08-30   Win Long An
 29-11-2019  Bình Dương 12-51,Trà Vinh 25-51,Vĩnh Long 12-71  Miss
 28-11-2019  An Giang 30-14,Bình Thuận 18-30,Tây Ninh 26-52   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 27-11-2019  Cần Thơ 12-47,Đồng Nai 23-42,Sóc Trăng 03-50   Win Cần Thơ ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 26-11-2019  Bạc Liêu 63-97,Bến Tre 38-54,Vũng Tàu 10-51   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 25-11-2019  Cà Mau 18-29,Đồng Tháp 67-94,Hồ Chí Minh 03-21   Win Cà Mau,Đồng Tháp
 24-11-2019  Kiên Giang 85-28,Đà Lạt 89-14,Tiền Giang 66-40   Win Kiên Giang
 23-11-2019  Bình Phước 15-29,Hậu Giang 36-60,Hồ Chí Minh 95-81,Long An 50-76   Win Long An
 22-11-2019 Bình Dương 51-78,Trà Vinh 07-59,Vĩnh Long 05-28   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 21-11-2019  An Giang 43-46,Tây Ninh 46-36,Binh Thuận 96-77    Win Binh Thuận
20-11-2019  Cần Thơ 89-34,Đồng Nai 21-96,Sóc Trăng 42-46   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 19-11-2019  Bạc Liêu 20-42,Bến Tre 14-76,Vũng Tàu 31-74   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 18-11-2019  Cà Mau 62-20,Đồng Tháp 61-76,Hồ Chí Minh 49-20   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 17-11-2019  Kiên Giang 21-51,Đà Lạt 51-75,Tiền Giang 03-90   Win Kiên Giang
 16-11-2019  Bình Phước 16-30,Hậu Giang 48-02,Hồ Chí Minh 09-37,Long An 05-13  Miss
 15-11-2019
 Bình Dương 65-78,Trà Vinh 12-89,Vĩnh Long 75-95
  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 14-11-2019  An Giang 26-68,Bình Thuận 21-15,Tây Ninh 41-36   Win An Giang,Tây Ninh
 13-11-2019  Cần Thơ 24-31,Đồng Nai 16-39,Sóc Trăng 01-20   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 12-11-2019  Bạc Liêu 29-45,Bến Tre 18-62,Vũng Tàu 03-60   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019  Cà Mau 63-44,Hồ Chí Minh 42-95,Đồng Tháp 59-31  Miss
 10-11-2019  Đà Lạt 17-51,Kiên Giang 14-50,Tiền Giang 37-75   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 09-11-2019  Hồ Chí Minh 04-45,Bình Phước 92-44,Hậu Giang 30-45,Long An 50-34   Win Bình Phước, Long An
 08-11-2019  Bình Dương 79-44,Trà Vinh 26-00,Vĩnh Long 80-83  Miss
 07-11-2019  An Giang 83-20,Tây Ninh 40-97,Binh Thuận 05-16  Miss
 06-11-2019  Cần Thơ 19-24,Đồng Nai 15-40,Sóc Trăng 02-67   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 05-11-2019  Bạc Liêu 35-72,Bến Tre 04-48,Vũng Tàu 01-16   Win Vũng Tàu
 04-11-2019  Cà Mau 65-29,Đồng Tháp 47-80,Hồ Chí Minh 23-16   Win Cà Mau,Đồng Tháp
 03-11-2019  Đà Lạt 38-40,Kiên Giang 19-24,Tiền Giang 14-28   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 02-11-2019  Bình Phước 16-25,Hậu Giang 65-70,Hồ Chí Minh 01-16,Long An 02-71   Win Bình Phước,Hậu Giang
 01-11-2019
 Bình Dương 03-24,Trà Vinh 95-29,Vĩnh Long 45-10
 Miss
 31-10-2019  An Giang 12-09,Bình Thuận 90-17,Tây Ninh 04-59   Win Tây Ninh
 30-10-2019  Cần Thơ 25-37,Đồng Nai 29-34,Sóc Trăng 30-71   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 29-10-2019  Bạc Liêu 27-65,Bến Tre 43-36,Vũng Tàu 03-05   Win Bạc Liêu,Bến Tre,
 28-10-2019 Cà Mau 27-38,Đồng Tháp 32-74,Hồ Chí Minh 51-81   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
27-10-2019  Đà Lạt 09-23,Kiên Giang 51-37,Tiền Giang 02-34   Win Đà Lạt,Kiên Giang,Tiền Giang
 26-10-2019  Hồ Chí Minh 72-42,Bình Phước 98-42,Hậu Giang 71-94,Long An 05-03  Miss
 25-10-2019  Bình Dương 74-18,Trà Vinh 83-57,Vĩnh Long 56-70  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long 
 24-10-2019  An Giang 40-57,Bình Thuận 46-56,Tây Ninh 62-73   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 23-10-2019  Đồng Nai 63-64,Sóc Trăng 38-75,Cần Thơ 56-72   Win ,Cần Thơ
 22-10-2019  Bạc Liêu 24-50,Bến Tre 15-56,Vũng Tàu 03-41   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 21-10-2019  Cà Mau 48-34,Đồng Tháp 29-14,Hồ Chí Minh 42-21   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 20-10-2019  Đà Lạt 41-50,Kiên Giang 72-89,Tiền Giang 01-38   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 19-10-2019  Bình Phước 61-45,Hậu Giang 32-59,Hồ Chí Minh 85-90,Long An 54-21   Win Long An
 18-10-2019  Bình Dương 65-91,Trà Vinh 60-76,Vĩnh Long 10-48   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 17-10-2019 An Giang 31-24,Tây Ninh 97-02,Binh Thuận 75-61  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 42-62,Đồng Nai 21-57,Sóc Trăng 26-79   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019
 Bạc Liêu 19-40,Bến Tre 42-28,Vũng Tàu 25-42
  Win  Bến Tre,Vũng Tàu
 14-10-2019  Cà Mau 38-57,Đồng Tháp 72-81,Hồ Chí Minh 26-52   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019  Đà Lạt 03-51,Kiên Giang 63-26,Tiền Giang 15-24   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 12-10-2019  Bình Phước 09-54,Hậu Giang 35-16,Hồ Chí Minh 95-82,Long An 51-60  Miss
 11-10-2019  Bình Dương 15-46,Trà Vinh 32-63,Vĩnh Long 24-40   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 26-80,Bình Thuận 06-38,Tây Ninh 12-37   Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019  Cần Thơ 15-53,Đồng Nai 68-70,Sóc Trăng 06-20   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 08-10-2019  Bạc Liêu 58-45,Bến Tre 30-24,Vũng Tàu 09-75   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 08-51,Đồng Tháp 10-25,Hồ Chí Minh 73-26  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 18-32-58,Kiên Giang 62-80-09,Tiền Giang 29-34-61   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Bình Phước 30-52,Hậu Giang 09-34,Hồ Chí Minh 02-35,Long An 15-32   Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
 04-10-2019  Bình Dương 28-43,Trà Vinh 52-73,Vĩnh Long 16-66   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 03-10-2019  An Giang 10-05,Bình Thuận 30-45,Tây Ninh 21-65  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 13-46,Đồng Nai 06-54,Sóc Trăng 52-74   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019
 Bạc Liêu 19-23,Bến Tre 94-60,Vũng Tàu 25-41
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-09-2019  Cà Mau 73-95,Đồng Tháp 08-31,Hồ Chí Minh 06-39   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-09-2019  Đà Lạt 47-65,Kiên Giang 19-46,Tiền Giang 18-35   Win Đà Lạt,Kiên Giang
 28-09-2019 Bình Phước 16-4,Hậu Giang 15-62,Hồ Chí Minh 16-20,Long An 42-69  Miss
 27-09-2019  Bình Dương 54-67,Trà Vinh 03-46,Vĩnh Long 26-52   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 10-35,Bình Thuận 92-81,Tây Ninh 03-45   Win An Giang
 25-09-2019  Cần Thơ 48-69,Đồng Nai 16-65,Sóc Trăng 06-24   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 45-51,Bến Tre 15-52,Vũng Tàu 03-53   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 21-34,Đồng Tháp 30-65,Hồ Chí Minh 05-42   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-09-2019  Đà Lạt 31-63,Kiên Giang 01-45,Tiền Giang 14-47   Win Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Bình Phước 74-85,Hậu Giang 21-53,Hồ Chí Minh 05-31,Long An 57-19  Miss
 20-09-2019  Bình Dương 62-79,Trà Vinh 28-84,Vĩnh Long 37-51  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 03-64,Bình Thuận 43-89,Tây Ninh 12-25  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-09-2019  Cần Thơ 31-52,Đồng Nai 64-93,Sóc Trăng 61-92  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 17-09-2019  Bạc Liêu 32-42,Bến Tre 13-67,Vũng Tàu 17-31  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 06-43,Hồ Chí Minh 67-84,Đồng Tháp 10-58 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019
Kiên Giang 41-22,Đà Lạt 81-11,Tiền Giang 91-46
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 70-56,Bình Phước 52-76,Hậu Giang 35-70,Long An 76-49 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 02-53,Trà Vinh 70-85,Vĩnh Long 55-57 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 34-30,Tây Ninh 33-21,Binh Thuận 53-63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 26-79,Sóc Trăng 28-25,Cần Thơ 20-30 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 02-25,Bến Tre 17-80,Vũng Tàu 28-77 Miss
09-09-2019 Cà Mau 84-82,Hồ Chí Minh 72-07,Đồng Tháp 26-94 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 84-89,Đà Lạt 53-02,Tiền Giang 12-48 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 37-80,Bình Phước 06-90,Hậu Giang 09-85,Long An 96-21 Win Hồ Chí Minh
06-09-2019 Bình Dương 80-69,Trà Vinh 77-58,Vĩnh Long 59-40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 45-16,Tây Ninh 83-24,Binh Thuận 40-79 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 06-58,Sóc Trăng 01-46,Cần Thơ 58-64 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 83-33,Bến Tre 73-48,Vũng Tàu 91-48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 29-30,Hồ Chí Minh 19-72,Đồng Tháp 18-24 Win Cà Mau
01-09-2019
Kiên Giang 91-23,Đà Lạt 44-77,Tiền Giang 55-49
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 40-60,Bình Phước 84-37,Hậu Giang 35-90,Long An 82-75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 21-90,Trà Vinh 32-60,Vĩnh Long 70-31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 41-86,Tây Ninh 45-61,Binh Thuận 09-27 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 80-76,Sóc Trăng 12-02,Cần Thơ 86-69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 91-58,Bến Tre 23-49,Vũng Tàu 38-69 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 47-79,Hồ Chí Minh 27-89,Đồng Tháp 74-02 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 06-75,Đà Lạt 02-71,Tiền Giang 40-28 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 23-05,Bình Phước 87-31,Hậu Giang 04-77,Long An 63-08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 99-53,Trà Vinh 54-06,Vĩnh Long 70-49 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 25-90,Tây Ninh 32-75,Binh Thuận 16-62 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 24-93,Sóc Trăng 48-07,Cần Thơ 72-57 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 99-61,Bến Tre 51-32,Vũng Tàu 78-75 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 31-75,Hồ Chí Minh 30-82,Đồng Tháp 41-50 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 85-16,Đà Lạt 97-56,Tiền Giang 43-63 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 74-87,Bình Phước 71-19,Hậu Giang 63-08,Long An 15-84 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 12-49,Trà Vinh 89-74,Vĩnh Long 16-80 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019
An Giang 18-49,Tây Ninh 48-62,Binh Thuận 03-81
Miss
14-08-2019 Đồng Nai 27-78,Sóc Trăng 75-41,Cần Thơ 87-51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 49-85,Bến Tre 31-43,Vũng Tàu 33-21 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 42-43,Hồ Chí Minh 88-29,Đồng Tháp 17-30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 17-03,Đà Lạt 67-00,Tiền Giang 75-35 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 02-56,Bình Phước 09-85-91,Hậu Giang 12-25,Long An 05-16 Win Long An
09-08-2019 Bình Dương 36-37,Trà Vinh 68-32,Vĩnh Long 01-58 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 41-06,Tây Ninh 06-55,Binh Thuận 91-17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *