GIẢI 8 MIỀN TRUNG VIP

Khi chúng tôi chốt GIẢI 8 thì đây là 1 cơ hội cực tốt cho các bạn, nên tận dụng nó vì nó sẽ giúp bạn phát tài, sự chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giúp các bạn giành thắng lợi lớn..

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 400.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 4 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 400.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
 08-12-2019  Khánh Hòa 53,Kon Tum 67   Win Khánh Hòa
07-12-2019  Đà Nẵng 43,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 21   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 06-12-2019  Gia Lai 52,Ninh Thuận 82   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 05-12-2019  Bình Định 17,Quảng Bình 80,Quảng Trị 65   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 04-12-2019  Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 14  Miss
 03-12-2019  Đắc Lắc 20,Quảng Nam 87   Win Đắc Lắc
 02-12-2019  Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 29   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 01-12-2019
 Khánh Hòa 04,Kon Tum 96
  Win Khánh Hòa.Kon Tum
 30-11-2019  Đà Nẵng 84,Đắc Nông 59,Quảng Ngãi 13   Win Đà Nẵng
 29-11-2019  Gia Lai 92,Ninh Thuận 07   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 28-11-2019  Bình Định 94,Quảng Bình 48,Quảng Trị 20  Miss
 27-11-2019  Khánh Hòa 23,Đà Nẵng 23   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 26-11-2019  Đắc Lắc 66,Quảng Nam 17   Win Đắc Lắc
 25-11-2019  Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 63  Miss
 24-11-2019  Khánh Hòa 20,Kon Tum 02   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 23-11-2019  Đà Nẵng 36,Đắc Nông 75,Quảng Ngãi 53   Win Quảng Ngãi
 22-11-2019  Gia Lai 73,Ninh Thuận 42   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 21-11-2019  Bình Định 11,Quảng Bình 75,Quảng Trị 61   Win Bình Định
 20-11-2019  Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 05   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 19-11-2019  Đắc Lắc 89,Quảng Nam 12  Miss
 18-11-2019  Phú Yên 53,Thừa Thiên Huế 89   Win Phú Yên 
 17-11-2019  Khánh Hòa 52,Kon Tum 69   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 16-11-2019  Đà Nẵng 30,Đắc Nông 17,Quảng Ngãi 58   Win Quảng Ngãi
15-11-2019
Gia Lai 20,Ninh Thuận 19
 Miss
 14-11-2019  Bình Định 69,Quảng Bình 29,Quảng Trị 31   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 13-11-2019  Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 84   Win Khánh Hòa
 12-11-2019  Đắc Lắc 67,Quảng Nam 46   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 11-11-2019  Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 89  Miss
 10-11-2019  Khánh Hòa 98,Kon Tum 03   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 09-11-2019  Đà Nẵng 08,Đắc Nông 58,Quảng Ngãi 92   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 08-11-2019  Gia Lai 47,Ninh Thuận 32  Miss
 07-11-2019  Bình Định 89,Quảng Bình 71,Quảng Trị 25  Miss
 06-11-2019  Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 63   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 05-11-2019 Đắc Lắc 35,Quảng Nam 72  Miss
 04-11-2019  Phú Yên 77,Thừa Thiên Huế 75  Miss
 03-11-2019  Khánh Hòa 65,Kon Tum 08   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 02-11-2019  Đà Nẵng 58,Đắc Nông 83,Quảng Ngãi 41   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 01-11-2019
 Gia Lai 20,Ninh Thuận 18
 Miss
 31-10-2019  Bình Định 35,Quảng Bình 14,Quảng Trị 11    Win  Quảng Trị
 30-10-2019  Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 59   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 29-10-2019  Đắc Lắc 08,Quảng Nam 73  Miss
 28-10-2018  Phú Yên 32,Thừa Thiên Huế 23   Win Thừa Thiên Huế
 27-10-2019  Khánh Hòa 77,Kon Tum 08   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 26-10-2019  Đà Nẵng 08,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 67   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 25-10-2019  Gia Lai 52,Ninh Thuận 39   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 24-10-2019  Bình Định 20,Quảng Bình 35,Quảng Trị 19  Miss
 23-10-2019  Đà Nẵng 51,Khánh Hòa 04   Win Đà Nẵng
 22-10-2019  Đắc Lắc 10,Quảng Nam 70   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 21-10-2019  Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 87  Miss
 20-10-2019  Khánh Hòa 81,Kon Tum 75   Win Khánh Hòa.Kon Tum
19-10-2019  Đà Nẵng 27,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 47   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 18-10-2019  Gia Lai 15,Ninh Thuận 46  Miss
 17-10-2019  Bình Định 36,Quảng Bình 04,Quảng Trị 76   Win  Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 14   Win Khánh Hòa
 15-10-2019
 Đắc Lắc 28,Quảng Nam 89
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 02,Thừa Thiên Huế 33   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 20,Kon Tum 47  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 93,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 89   Win Đà Nẵng
 11-10-2019  Gia Lai 16,Ninh Thuận 33   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 60,Quảng Bình 03,Quảng Trị 19   Win Bình Định,Quảng Bình
 09-10-2019  Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 56   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 56,Quảng Nam 21   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 72    Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 06-10-2019  Khánh Hòa 63,Kon Tum 20  Miss
 05-10-2019 Đà Nẵng 64,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 65   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019 Gia Lai 12,Ninh Thuận 58  Miss
 03-10-2019  Bình Định 57,Quảng Bình 60,Quảng Trị 52   Win Bình Định,Quảng Bình
 02-10-2019  Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 06   Win Đà Nẵng
01-10-2019
 Đắc Lắc 78,Quảng Nam 65
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 30-09-2019 Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 56   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 29-09-2019  Khánh Hòa 67,Kon Tum 10   Win Khánh Hòa
28-09-2019  Đà Nẵng 79,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 68   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 41,Ninh Thuận 20  Miss
 26-09-2019  Bình Định 77,Quảng Bình 97,Quảng Trị 97   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 63   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 26,Quảng Nam 54   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 43,Thừa Thiên Huế 21   Win Phú Yên
 22-09-2019  Khánh Hòa 10,Kon Tum 03   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 20,Đắc Nông 49,Quảng Ngãi 39     Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 06,Ninh Thuận 17  Miss
 19-09-2019  Bình Định 23,Quảng Bình 59,Quảng Trị 61  Win Bình Định,Quảng Bình
 18-09-2019  Đà Nẵng 54 ,Khánh Hòa 19  Win Đà Nẵng
 17-09-2019  Đắc Lắc 70,Quảng Nam 94  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 88 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019
Khánh Hòa 26,Kon Tum 52
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 73,Quảng Ngãi 35 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 88,Quảng Bình 73,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 15 Miss
10-09-2019 Đắc Lắc 84,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 24 Win Phú Yên
08-09-2019 Khánh Hòa 19,Kon Tum 88 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 93,Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 67,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 12,Quảng Bình 62,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 40,Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 13,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019
Khánh Hòa 48,Kon Tum 24
Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 82,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 77,Quảng Bình 20,Quảng Trị 93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 20 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 80,Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 51,Kon Tum 50 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 10,Đắc Nông 26,Quảng Ngãi 32 Miss
23-08-2019 Gia Lai 57,Ninh Thuận 01 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 64,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 35 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 21,Kon Tum 23 Win Khánh Hòa
17-08-2019 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 71,Quảng Bình 60,Quảng Trị 30
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 26,Khánh Hòa 17 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 10,Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 05,Thừa Thiên Huế 32 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 20 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 25,Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 20,Ninh Thuận 74 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 13,Quảng Bình 87,Quảng Trị 19 Miss
07-08-2019 Đà Nẵng 64,Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 75,Quảng Nam 26 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-08-2019 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 29,Kon Tum 45 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-08-2019 Gia Lai 46,Ninh Thuận 81 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-08-2019
Bình Định 10,Quảng Bình 53,Quảng Trị 37
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 33,Khánh Hòa 50 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-07-2019 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 14,Thừa Thiên Huế 86 Miss
28-07-2019 Khánh Hòa 68,Kon Tum 19 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 16,Đắc Nông 43,Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 86,Ninh Thuận 91 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-07-2019 Bình Định 02,Quảng Bình 45,Quảng Trị 87 Miss
24-07-2019 Đà Nẵng 77,Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 43 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-07-2019 Phú Yên 25,Thừa Thiên Huế 03 Miss
21-07-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 30 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-07-2019 Đà Nẵng 63,Đắc Nông 67,Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-07-2019 Gia Lai 11,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *