GIẢI 8 MIỀN NAM VIP

Muốn Đầu tư là phải có lãi thì phải biết chốt số. Không có số Chuẩn thì Đừng có Đánh. Lấy số Tại đây. Hôm nào lấy số hôm đó sẽ ăn!!

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 400.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 4 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 400.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
 23-01-2020 An Giang 40,Tây Ninh 58,Bình Thuận 69   Miss
 22-01-2020  Cần Thơ 05,Đồng Nai 36,Sóc Trăng 17   Win Cần Thơ
 21-01-2020  Vũng Tàu 57,Bến Tre 73,Bạc Liêu 37   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 20-01-2020
 Cà Mau 34,Đồng Tháp 15,Hồ Chí Minh 06
  Win Cà Mau,Đồng Tháp
 19-01-2020  Kiên Giang 81,Tiền Giang 58,Đà Lạt 69    Win Kiên Giang
 18-01-2020 Long An 29,Hồ Chí Minh 48,Hậu Giang 10,Bình Phước 33  Miss
 17-01-2020  Bình Dương 95,Trà Vinh 60,Vĩnh Long 24   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 16-01-2020  An Giang 01,Bình Thuận 28,Tây Ninh 39   Win An Giang
 15-01-2020  Cần Thơ 06,Đồng Nai 93,Sóc Trăng 65   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 14-01-2020  Bạc Liêu 72,Bến Tre 31,Vũng Tàu 56   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 13-01-2020  Cà Mau 25,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 16  Miss
 12-01-2020  Kiên Giang 45,Tiền Giang 87,Đà Lạt 63  Miss
 11-01-2020  Long An 86,Hồ Chí Minh 47,Hậu Giang 02,Bình Phước 17   Win Bình Phước
 10-01-2020  Bình Dương 83,Trà Vinh 47,Vĩnh Long 85    Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 09-01-2020  An Giang 56,Bình Thuận 89,Tây Ninh 38   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 08-01-2020  Cần Thơ 72,Đồng Nai 65,Sóc Trăng 82   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 07-01-2020  Bạc Liêu 57,Bến Tre 87,Vũng Tàu 26   Win Bạc Liêu,Bến Tre
 06-01-2020  Cà Mau 90,Đồng Tháp 51,Hồ Chí Minh 14   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 05-01-2020  Kiên Giang 20,Tiền Giang 79,Đà Lạt 63  Miss
 04-01-2020  Long An 08,Hồ Chí Minh 41,Hậu Giang 67,Bình Phước 86   Win Long An
 03-01-2020  Bình Dương 91,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 03   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 02-01-2020  An Giang 91,Bình Thuận 69,Tây Ninh 70   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
 01-01-2020 Đồng Nai 32,Cần Thơ 41,Sóc Trăng 29  Miss
 31-12-2019
 Bạc Liêu 93,Bến Tre 02,Vũng Tàu 95
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-12-2019  Cà Mau 93,Đồng Tháp 31,Hồ Chí Minh 21   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-12-2019  Kiên Giang 50,Tiền Giang 35,Đà Lạt 96   Win Kiên Giang
 28-12-2019  Long An 25,Hồ Chí Minh 69,Hậu Giang 41,Bình Phước 87  Miss
 27-12-2019  Bình Dương 72,Trà Vinh 14,Vĩnh Long 78   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-12-2019  An Giang 88,Bình Thuận 01,Tây Ninh 70   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
 25-12-2019  Đồng Nai 94,Sóc Trăng 68,Cần Thơ 74  Miss
 24-12-2019  Bạc Liêu 32,Bến Tre 74,Vũng Tàu 81   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-12-2019  Cà Mau 32,Đồng Tháp 02,Hồ Chí Minh 54  Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-12-2019  Kiên Giang 14,Tiền Giang 21,Đà Lạt 69   Win Kiên Giang
 21-12-2019 Hậu Giang 30,Long An 87,Hồ Chí Minh 94,Bình Phước 10  Miss
 20-12-2019  Bình Dương 79,Trà Vinh 46,Vĩnh Long 03   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-12-2019  An Giang 30,Tây Ninh 14,Binh Thuận 77 Miss
 18-12-2019  Đồng Nai 96,Sóc Trăng 55,Cần Thơ 36  Miss
 17-12-2019 Bạc Liêu 46,Bến Tre 71,Vũng Tàu 74  Miss
 16-12-2019  Cà Mau 43,Đồng Tháp 50,Hồ Chí Minh 48   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 15-12-2019
 Kiên Giang 91,Đà Lạt 67,Tiền Giang 42
 Miss
 14-12-2019  Hồ Chí Minh 62,Bình Phước 33,Hậu Giang 65,Long An 93  Miss
 13-12-2019  Bình Dương 66,Trà Vinh 01,Vĩnh Long 23   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 12-12-2019 An Giang 11,Bình Thuận 26,Tây Ninh 92   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 11-12-2019  Cần Thơ 75,Đồng Nai 64,Sóc Trăng 45   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 10-12-2019  Bạc Liêu 65,Bến Tre 79,Vũng Tàu 96   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 09-12-2019  Cà Mau 86,Đồng Tháp 36,Hồ Chí Minh 18   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 08-12-2019  Kiên Giang 41,Tiền Giang 83,Đà Lạt 70   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 07-12-2019  Hồ Chí Minh 93,Bình Phước 71,Hậu Giang 24,Long An 78  Miss
 06-12-2019 Bình Dương 19,Trà Vinh 95,Vĩnh Long 46 Miss
 05-12-2019  An Giang 24,Tây Ninh 94,Binh Thuận 19  Miss
 04-12-2019  Đồng Nai 24,Sóc Trăng 48,Cần Thơ 90  Miss
 03-12-2019 Bạc Liêu 37,Bến Tre 88,Vũng Tàu 91  Miss
 02-12-2019  Cà Mau 67,Đồng Tháp 85,Hồ Chí Minh 19   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 01-12-2019
 Kiên Giang 21,Tiền Giang 25,Đà Lạt 89
  Win Kiên Giang,Tiền Giang 
 30-11-2019  Long An 90,Hồ Chí Minh 57,Hậu Giang 69,Bình Phước 23   Win Long An
 29-11-2019  Bình Dương 87,Trà Vinh 04,Vĩnh Long 15  Miss
 28-11-2019  An Giang 30,Bình Thuận 48,Tây Ninh 74   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 27-11-2019  Cần Thơ 03,Đồng Nai 02,Sóc Trăng 02   Win Cần Thơ ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 26-11-2019  Bạc Liêu 66,Bến Tre 15,Vũng Tàu 24   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 25-11-2019  Cà Mau 29,Đồng Tháp 21,Hồ Chí Minh 26   Win Cà Mau,Đồng Tháp
 24-11-2019  Đà Lạt 29,Kiên Giang 87,Tiền Giang 61  Miss
 23-11-2019  Bình Phước 03,Hậu Giang 19,Hồ Chí Minh 87,Long An 81   Win Long An
 22-11-2019  Bình Dương 93,Trà Vinh 17,Vĩnh Long 05   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 21-11-2019  An Giang 49,Bình Thuận 24,Tây Ninh 64   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 20-11-2019  Cần Thơ 07,Đồng Nai 57,Sóc Trăng 20   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 19-11-2019  Bạc Liêu 80,Bến Tre 29,Vũng Tàu 83   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 18-11-2019 Cà Mau 63,Đồng Tháp 22,Hồ Chí Minh 38   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 17-11-2019  Kiên Giang 63,Đà Lạt 66,Tiền Giang 17  Miss
 16-11-2019  Bình Phước 23,Hậu Giang 34,Hồ Chí Minh 01,Long An 69  Miss
 15-11-2019
Bình Dương 00,Trà Vinh 72,Vĩnh Long 95
  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 14-11-2019  An Giang 07,Bình Thuận 30,Tây Ninh 41   Win An Giang,Tây Ninh
 13-11-2019  Cần Thơ 36,Đồng Nai 24,Sóc Trăng 31   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 12-11-2019  Bạc Liêu 26,Bến Tre 89,Vũng Tàu 00   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 11-11-2019  Cà Mau 71,Đồng Tháp 99,Hồ Chí Minh 72   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh 
 10-11-2019  Đà Lạt 18,Kiên Giang 67,Tiền Giang 16   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 09-11-2019  Hồ Chí Minh 26,Bình Phước 52,Hậu Giang 09,Long An 25  Miss
 08-11-2019  Bình Dương 22,Trà Vinh 66,Vĩnh Long 56   Miss
 07-11-2019  An Giang 95,Tây Ninh 17,Binh Thuận 85  Miss
 06-11-2019  Cần Thơ 35,Đồng Nai 12,Sóc Trăng 60   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 05-11-2019  Bạc Liêu 80,Bến Tre 24,Vũng Tàu 63   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 04-11-2019  Cà Mau 56,Đồng Tháp 47,Hồ Chí Minh 23   Win Cà Mau,Đồng Tháp
 03-11-2019  Đà Lạt 78,Kiên Giang 05,Tiền Giang 96   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 02-11-2019  Bình Phước 56,Hậu Giang 20,Hồ Chí Minh 41,Long An 25   Win Bình Phước,Hậu Giang
 01-11-2019
 Bình Dương 22,Trà Vinh 27,Vĩnh Long 94
 Miss
 31-10-2019  An Giang 20,Bình Thuận 61,Tây Ninh 80   Win Tây Ninh
 30-10-2019  Cần Thơ 61,Đồng Nai 07,Sóc Trăng 24   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 29-10-2019  Bạc Liêu 44,Bến Tre 39,Vũng Tàu 70  Miss
 28-10-2019  Cà Mau 09,Đồng Tháp 39,Hồ Chí Minh 55   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 27-10-2019  Đà Lạt 77,Kiên Giang 37,Tiền Giang 87   Win Đà Lạt,Kiên Giang,Tiền Giang
 26-10-2019  Hồ Chí Minh 22,Bình Phước 22,Hậu Giang 84,Long An 52  Miss
 25-10-2019  Bình Dương 09,Trà Vinh 12,Vĩnh Long 61  Miss
 24-10-2019  An Giang 84,Bình Thuận 43,Tây Ninh 92   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 23-10-2019  Cần Thơ 69,Đồng Nai 56,Sóc Trăng 23   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 22-10-2019  Bạc Liêu 62,Bến Tre 49,Vũng Tàu 65   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 21-10-2019 Cà Mau 90,Đồng Tháp 04,Hồ Chí Minh 35   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 20-10-2019  Đà Lạt 21,Kiên Giang 82,Tiền Giang 69   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 19-10-2019  Bình Phước 12,Hậu Giang 67,Hồ Chí Minh 21,Long An 78   Win Long An
 18-10-2019  Bình Dương 95,Trà Vinh 06,Vĩnh Long 82   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 17-10-2019  An Giang 76,Tây Ninh 25,Binh Thuận 33  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 57,Đồng Nai 88,Sóc Trăng 78   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019
 Bạc Liêu 20,Bến Tre 67,Vũng Tàu 78
  Win  Bến Tre,Vũng Tàu
 14-10-2019  Cà Mau 46,Đồng Tháp 67,Hồ Chí Minh 99   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019  Đà Lạt 96,Kiên Giang 30,Tiền Giang 25   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 12-10-2019  Bình Phước 27,Hậu Giang 50,Hồ Chí Minh 69,Long An 78  Miss
 11-10-2019  Bình Dương 88,Trà Vinh 20,Vĩnh Long 24   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 35,Bình Thuận 13,Tây Ninh 27   Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019  Cần Thơ 14,Đồng Nai 59,Sóc Trăng 03   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 08-10-2019  Bạc Liêu 58,Bến Tre 47,Vũng Tàu 30   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 24,Đồng Tháp 40,Hồ Chí Minh 67  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 67,Kiên Giang 62,Tiền Giang 61   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
05-10-2019 Bình Phước 88,Hậu Giang 04,Hồ Chí Minh 91,Long An 20   Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
 04-10-2019  Bình Dương 92,Trà Vinh 73,Vĩnh Long 43   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 03-10-2019  An Giang 52,Bình Thuận 84,Tây Ninh 10  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 03,Đồng Nai 34,Sóc Trăng 37   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019
 Bạc Liêu 82,Bến Tre 82,Vũng Tàu 25
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-09-2019  Cà Mau 08 ,Đồng Tháp 37 ,Hồ Chí Minh 11   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-09-2019  Đà Lạt 86,Kiên Giang 44,Tiền Giang 21   Win Đà Lạt,Kiên Giang
 28-09-2019  Bình Phước 28,Hậu Giang 62,Hồ Chí Minh 03,Long An 87  Miss
 27-09-2019  Bình Dương 96,Trà Vinh 69,Vĩnh Long 26   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 21,Bình Thuận 14,Tây Ninh 24   Win An Giang
 25-09-2019  Cần Thơ 41,Đồng Nai 65,Sóc Trăng 05   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 32,Bến Tre 15,Vũng Tàu 85   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 10,Đồng Tháp 85,Hồ Chí Minh 37   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-09-2019  Đà Lạt 50,Kiên Giang 26,Tiền Giang 47   Win Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Bình Phước 32,Hậu Giang 54,Hồ Chí Minh 61,Long An 19  Miss
 20-09-2019  Bình Dương 57 ,Trà Vinh 58 ,Vĩnh Long 37  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 64,Bình Thuận 64,Tây Ninh 05  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-09-2019  Cần Thơ 13,Đồng Nai 59,Sóc Trăng 14  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 17-09-2019  Bạc Liêu 11,Bến Tre 67,Vũng Tàu 42  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 86,Hồ Chí Minh 02,Đồng Tháp 32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019
Kiên Giang 34,Đà Lạt 22,Tiền Giang 91
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 00,Hậu Giang 70,Long An 80 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 18,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 34,Tây Ninh 36,Binh Thuận 09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 79,Sóc Trăng 39,Cần Thơ 69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 21,Bến Tre 02,Vũng Tàu 85 Miss
09-09-2019 Cà Mau 85,Hồ Chí Minh 87,Đồng Tháp 61 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 32,Đà Lạt 78,Tiền Giang 02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 55,Bình Phước 02,Hậu Giang 14,Long An 83 Win Hồ Chí Minh
06-09-2019 Bình Dương 75,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 66 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 23,Tây Ninh 65,Binh Thuận 27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 35,Sóc Trăng 69,Cần Thơ 71 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 67,Bến Tre 58,Vũng Tàu 30 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 43,Hồ Chí Minh 20,Đồng Tháp 17 Win Cà Mau
01-09-2019
Kiên Giang 10,Đà Lạt 37,Tiền Giang 68
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 92,Bình Phước 80,Hậu Giang 62,Long An 91 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 03,Trà Vinh 25,Vĩnh Long 00 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 20,Tây Ninh 65,Binh Thuận 47 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 08,Cần Thơ 57 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 43,Bến Tre 64,Vũng Tàu 69 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 73,Hồ Chí Minh 97,Đồng Tháp 74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 57,Đà Lạt 20,Tiền Giang 16 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 67,Bình Phước 69,Hậu Giang 21,Long An 63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 08,Trà Vinh 53,Vĩnh Long 31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 24,Tây Ninh 16,Binh Thuận 32 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 52,Sóc Trăng 07,Cần Thơ 90 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 64,Bến Tre 51,Vũng Tàu 48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 45,Hồ Chí Minh 02,Đồng Tháp 45 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 88,Đà Lạt 56,Tiền Giang 07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 97,Bình Phước 95,Hậu Giang 12,Long An 39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 85,Trà Vinh 74,Vĩnh Long 14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019
An Giang 03,Tây Ninh 17,Binh Thuận 61
Miss
14-08-2019 Đồng Nai 30,Sóc Trăng 41,Cần Thơ 39 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 84,Bến Tre 89,Vũng Tàu 97 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 63,Hồ Chí Minh 44,Đồng Tháp 98 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 20,Đà Lạt 10,Tiền Giang 75 Win Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 15,Bình Phước 75,Hậu Giang 35,Long An 86 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-08-2019 Bình Dương 53,Trà Vinh 32,Vĩnh Long 75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 29,Tây Ninh 34,Binh Thuận 01 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *