ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Muốn Đầu tư là phải có lãi thì phải biết chốt số. Không có số Chuẩn thì Đừng có Đánh. Lấy số Tại đây. Hôm nào lấy số hôm đó sẽ ăn!!

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm nay
 22-01-2020  Đầu 4- Đuôi 9   Win 49
21-01-2020  Đầu 7- Đuôi 8  Miss
 20-01-2020  Đầu 5- Đuôi 0   Win 50
 19-01-2020
Đầu 9- Đuôi 5
 Miss
 18-01-2020  Đầu 0- Đuôi 6   Win 06
 17-01-2020  Đầu 7- Đuôi 1   Win 71
 16-01-2020  Đầu 8- Đuôi 2   Win 82
 15-01-2020  Đầu 3- Đuôi 6  Miss
 14-01-2020  Đầu 3-Đuôi 4   Win Đuôi 4
 13-01-2020  Đầu 4- Đuôi 4   Win 44
 12-01-2020  Đầu 8- Đuôi 0   Win 80
 11-01-2020  Đầu 3- Đuôi 7  Miss
 10-01-2020  Đầu 9- Đuôi 6   Win 96
 09-01-2020  Đầu 8- Đuôi 2  Miss
 08-01-2020  Đầu 0- Đuôi 4   Win 04
 07-01-2020  Đầu 5- Đuôi 4   Win 54
 06-01-2020  Đầu 1- Đuôi 2   Win 12
 05-01-2020  Đầu 2- Đuôi 1   Win 21
 04-01-2020  Đầu 6- Đuôi 7  Miss
 03-01-2020  Đầu 4- Đuôi 3   Win 43
 02-01-2020  Đầu 0- Đuôi 4   Win 04
 01-01-2020  Đầu 0- Đuôi 5   Win 05
 31-12-2019
Đầu 3- Đuôi 2
 Miss
 30-12-2019  Đầu 8- Đuôi 8   Win 88
 29-12-2019  Đầu 5- Đuôi 9  Miss
 28-12-2019  Đầu 0- Đuôi 1   Win 01
 27-12-2019  Đầu 7- Đuôi 7   Win 77
 26-12-2019  Đầu 5-Đuôi 2  Miss
 25-12-2019  Đầu 8- Đuôi 1   Win 81
 24-12-2019 Đầu 2- Đuôi 6   Win 26
 24-12-2019  Đầu 2- Đuôi 4   Win 24
 22-12-2019  Đầu 4- Đuôi 2   Win 42
 21-12-2019  Đầu 3-Đuôi 1  Miss
 20-12-2019  Đầu 8- Đuôi 4   Win 84
 19-12-2019  Đầu 8- Đuôi 1   Win 81
 18-12-2019  Đầu 3- Đuôi 6  Miss
 17-12-2019  Đầu 2- Đuôi 2   Win 22
 16-12-2019  Đầu 6- Đuôi 8   Win 68
 15-12-2019
Đầu 1- Đuôi 8
 Miss
 14-12-2019  Đầu 9- Đuôi 4   Win 94
 13-12-2019  Đầu 7- Đuôi 6   Win 76
 12-12-2019  Đầu 1- Đuôi 2  Miss
 11-12-2019  Đầu 8- Đuôi 5    Win 85
 10-12-2019  Đầu 3- Đuôi 3   Win 33
 09-12-2019  Đầu 7- Đuôi 6   Win 76
 08-12-2019  Đầu 6- Đuôi 2  Miss
 07-12-2019  Đầu 3- Đuôi 8   Win 38
 06-12-2019  Đầu 3- Đuôi 0   Win 30
 05-12-2019 Đầu 0-Đuôi 5 Miss
 04-12-2019  Đầu 1- Đuôi 9   Win 19
 03-12-2019 Đầu 6- Đuôi 4  Miss
 02-12-2019  Đầu 9- Đuôi 7   Win 97
 01-12-2019
  Đầu 8- Đuôi 7
  Win 87
 30-11-2019  Đầu 6 – Đuôi 1  Miss
 29-11-2019  Đầu 0- Đuôi 3   Win 03
 28-11-2019  Đầu 3- Đuôi 2   Win 32
 27-11-2019  Đầu 5- Đuôi 7   Win 57
 26-11-2019  Đầu 0- Đuôi 7  Miss
 25-11-2019  Đầu 6- Đuôi 8   Win 68
 24-11-2019  Đầu 4- Đuôi 2   Win 42
 23-11-2019  Đầu 3- Đuôi 6   Win 36
 22-11-2019  Đầu 9- Đuôi 6  Miss
 21-11-2019  Đầu 1- Đuôi 5   Win 15
 20-11-2019  Đầu 5- Đuôi 1   Win 51
 19-11-2019  Đầu 4- Đuôi 2   Win 42
 18-11-2019  Đầu 8- Đuôi 4   Win 84
 17-11-2019  Đầu 9- Đuôi 4  Miss
16-11-2019  Đầu 8- Đuôi 2   Win 82
 15-11-2019
 Đầu 0- Đuôi 8
  Win 08
 14-11-2019 Đầu 5- Đuôi 8   Win 58
 13-11-2019  Đầu 2- Đuôi 3  Miss
 12-11-2019  Đầu 4- Đuôi 4   Win 44
 11-11-2019 Đầu 1- Đầu 6   Win 16
 10-11-2019 Đầu 1- Đuôi 0   Win 10
 09-11-2019  Đầu 5- Đuôi 1  Miss
 08-11-2019 Đầu 8- Đuôi 3 Miss
 07-11-2019  Đầu 2- Đuôi 4 Win 24
 06-11-2019  Đầu 5- Đuôi 3   Miss
 05-11-2019  Đầu 9- Đuôi 0   Win 90
 04-11-2019  Đầu 4- Đuôi 3 Win 43
 03-11-2019  Đầu 1- Đuôi 1   Win 11
 02-11-2019  Đầu 9- Đuôi 4   Win 94 
 01-11-2019
 Đầu 3- Đuôi 7
 Miss
 31-10-2019  Đầu 6- Đuôi 2   Win 62
 30-10-2019  Đầu 9- Đuôi 8   Win 98
 29-10-2019  Đầu 4- Đuôi 2   Win 42
 28-10-2019  Đầu 3- Đuôi 9   Win 39
 27-10-2019  Đầu 1- Đuôi 6   Win 16
 26-10-2019  Đầu 1- Đuôi 0  Miss
 25-10-2019 Đầu 8-Đuôi 4    Win 84
 24-10-2019  Đầu 6-Đuôi 2   Miss
 23-10-2019 Đầu 9-Đuôi 0 Miss
 22-10-2019 Đầu 8-Đuôi 2   Miss
 21-10-2019  Đầu 9-Đuôi 0  Miss
 20-10-2019 Đầu 7-Đuôi 2 Miss
 19-10-2019  Đầu 3-Đuôi 9 Miss
 18-10-2019 Đầu 9- Đuôi 7   Win 97
 17-10-2019  Đầu 6- Đuôi 1   Win 61
 16-10-2019  Đầu 2-Đuôi 8  Miss
 15-10-2019
 Đầu 3- Đuôi 0
  Win 30
 14-10-2019  Đầu 1- Đuôi 1   Win 11
 13-10-2019  Đầu 4- Đuôi 8   Win 48
 12-10-2019  Đầu 1- Đuôi 6  Miss
 11-10-2019  Đầu 6- Đuôi 8   Win 68
 10-10-2019  Đầu 4- Đuôi 6   Win 46
 09-10-2019  Đầu 8- Đuôi 4   Win 84
08-10-2019  Đầu 2- Đuôi 4  Miss
 07-10-2019  Đầu 0- Đuôi 0   Win 00
 06-10-2019  Đầu 7- Đuôi 5   Win 75
 05-10-2019  Đầu 5- Đuôi 2   Win 52
 04-10-2019  Đầu 5- Đuôi 1   Win 51
 03-10-2019  Đầu 2- Đuôi 7   Win 27
 02-10-2019  Đầu 8- Đuôi 1   Win 81
01-10-2019
 Đầu 0- Đuôi 8
 Miss
 30-09-2019  Đầu 6- Đuôi 4   Win 64
 29-09-2019  Đầu 2- Đuôi 4   Win 24
 28-09-2019  Đầu 1- Đuôi 6   Win 16
 27-09-2019  Đầu 9- Đuôi 6  Miss
 26-09-2019  Đầu 2-Đuôi1 Miss
 25-09-2019  Đầu 5- Đuôi 9   Win 59
 24-09-2019  Đầu 2-Đuôi 4   Win 24
 23-09-2019  Đầu 2- Đuôi 9   Win 29
 22-09-2019  Đầu 7- Đuôi 4  Win 74
 21-09-2019  Đầu 7- Đuôi 8   Win 78
 20-09-2019  Đầu 5- Đuôi 7  Miss
 19-09-2019  Đầu 2- Đuôi 0  Win 20
 18-09-2018  Đầu 4-Đuôi 6  Win 46
17-09-2019 Đầu 0- Đuôi 1 Win 01
16-09-2019 Đầu 4-Đuôi 6 Miss
15-09-2019
Đầu 0- Đuôi3
Win 03
14-09-2019 Đầu 4- Đuôi 3 Win 43
13-09-2019 Đầu 8-Đuôi 2 Win 82
12-09-2019 Đầu 1- Đuôi 7 Win 17
11-09-2019 Đầu 1-Đuôi 7 Miss
10-09-2019 Đầu 1- Đuôi 1 Win 11
09-09-2019 Đầu 8-Đuôi 3 Win 83
08-09-2019 Đầu 6-Đuôi 8 Win 68
07-09-2019 Đầu 1-Đuôi 6 Win 16
06-09-2019 Đầu 0- Đuôi 4 Miss
05-09-2019 Đầu 5- Đuôi 1 Win 51
04-09-2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win 84
03-09-2019 Đầu 5- Đuôi 4 Win 54
02-09-2019 Đầu 0- Đuôi 3 Miss
01-09-2019
Đầu 9- Đuôi 7
Win 97
31-08-2019 Đầu 6- Đuôi 0 Win 60
30-08-2019 Đầu 6- Đuôi 6 Win 66
29-08-2019 Đầu 7- Đuôi 3 Win 73
28-08-2019 Đầu 1- Đuôi 4 Miss
27-08-2019 Đầu 6- Đuôi 2 Win 62
26-08-2019 Đầu 5- Đuôi 4 Miss
25-08-2019 Đầu 0- Đuôi 1 Win 01
24-08-2019 Đầu 6- Đuôi 2 Win 62
23-08-2019 Đầu 4- Đuôi 7 Win 47
22-08-2019 Đầu 9- Đuôi 3 Win 93
21-08-2019 Đầu 3- Đuôi 7 Win 37
20-08-2019 Đầu 3- Đuôi 0 Miss
19-08-2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
18-08-2019 Đầu 1- Đuôi 1 Win 11
17-08-2019 Đầu 9- Đuôi 8 Win 98
16-08-2019 Đầu 0- Đuôi 3 Miss
15-08-2019
Đầu 7- Đuôi 4
Win 74
14-08-2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win 84
13-08-2019 Đầu 6- Đuôi 2 Miss
12-08-2019 Đầu 5- Đuôi 9 Win 59
11-08-2019 Đầu 7- Đuôi 6 Win 76
10-08-2019 Đầu 4- Đuôi 0 Win 40
09-08-2019 Đầu 9- Đuôi 3 Miss
08-08-2019 Đầu 6- Đuôi 2 Win 62
07-08-2019 Đầu 2- Đuôi 6 Win 26
06-08-2019 Đầu 4- Đuôi 8 Win 48
05-08-2019 Đầu 9- Đuôi 1 Win 91
04-08-2019 Đầu 4- Đuôi 1 Miss
03-08-2019 Đầu 3- Đuôi 3 Win 33
02-08-2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
01-08-2019
Đầu 5- Đuôi 6
Win 56
31-07-2019 Đầu 8- Đuôi 3 Miss
30-07-2019 Đầu 5- Đuôi 7 Win 57
29-07-2019 Đầu 1- Đuôi 8 Win 18
28-07-2019 Đầu 0- Đuôi 8 Win 08
27-07-2019 Đầu 9- Đuôi 4 Win 94
26-07-2019 Đầu 2- Đuôi 0 Win 20
25-07-2019 Đầu 1- Đuôi 5 Miss
24-07-2019 Đầu 6- Đuôi 1 Win 61
23-07-2019 Đầu 7- Đuôi 4 Win 74
22-07-2019 Đầu 9- Đuôi 8 Win 98
21-07-2019 Đầu 4- Đuôi 5 Win 45
20-07-2019 Đầu 0- Đuôi 5 Win 05
19-07-2019 Đầu 1- Đuôi 5 Miss

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *