DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM 

Những bạn mới vào trang nên suy nghĩ trước lúc lấy số vì có thể hôm đầu tiên bạn vào đã Trượt cầu , ngày hôm sau bạn không theo nhưng lại ăn cầu . Vì vậy để đảm bảo có lãi cho những bạn đánh lớn hãy theo cầu lâu dài, và chia vốn đầu tư hợp lý theo tuần hoặc tháng
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
 12-12-2019  An Giang 13-25-68,Bình Thuận 17-62-87,Tây Ninh 20-49-78   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 11-12-2019  Cần Thơ 12-60-75,Đồng Nai 05-40-64,Sóc Trăng 94-28-45   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 10-12-2019 Bạc Liêu 25-45-83,Bến Tre 03-40-79,Vũng Tàu 17-59-68   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 09-12-2019  Cà Mau 20-82-01,Đồng Tháp 24-50-95,Hồ Chí Minh 18-65-97   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 08-12-2019  Kiên Giang 17-09-41,Tiền Giang 32-50-63,Đà Lạt 67-73-16   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 07-12-2019 Long An 25-40-67,Hậu Giang 01-31-95,Hồ Chí Minh 36-57-80,Bình Phước 25-69-81  Miss
 06-12-2019  Bình Dương 21-79-87,Trà Vinh 28-49-64,Vĩnh Long 78-83-42   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 05-12-2019  An Giang 19-78-52,Tây Ninh 47-58-96,Binh Thuận 41-71-86    Win Bình Thuận,Tây Ninh
 04-12-2019  Cần Thơ 18-21-45,Đồng Nai 06-69-75,Sóc Trăng 04-53-82   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 03-12-2019  Bạc Liêu 46-50-78,Bến Tre 24-51-76,Vũng Tàu 22-19-87   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 02-12-2019  Cà Mau 72-43-02,Đồng Tháp 04-45-63,Hồ Chí Minh 29-41-92   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 01-12-2019
 Kiên Giang 39-06-23,Tiền Giang 25-70-82,Đà Lạt 16-41-87
  Win Kiên Giang,Tiền Giang 
 30-11-2019  Long An 24-41-70,Hồ Chí Minh 25-51-90,Hậu Giang 03-41-95,Bình Phước 08-30-82   Win Long An
 29-11-2019  Bình Dương 12-51-90,Trà Vinh 25-51-95,Vĩnh Long 12-71-91  Miss
 28-11-2019  An Giang 30-14-03,Bình Thuận 18-30-98,Tây Ninh 26-52-68   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 27-11-2019  Cần Thơ 12-47-72,Đồng Nai 23-42-76,Sóc Trăng 03-50-73   Win Cần Thơ ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 26-11-2019  Bạc Liêu 63-97-10,Bến Tre 38-54-15,Vũng Tàu 10-51-84   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 25-11-2019  Cà Mau 18-29-74,Đồng Tháp 67-94-06,Hồ Chí Minh 03-21-18   Win Cà Mau,Đồng Tháp
 24-11-2019 Đà Lạt 15-40-95,Kiên Giang 34-61-82,Tiền Giang 25-02-91  Miss
 23-11-2019  Bình Phước 15-29-70,Hậu Giang 36-60-82,Hồ Chí Minh 95-81-69,Long An 50-76-08   Win Long An
 22-11-2019  Bình Dương 51-78-12,Trà Vinh 07-59-80,Vĩnh Long 05-28-60   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 21-11-2019  An Giang 62-35-13,Bình Thuận 16-41-96,Tây Ninh 03-50-84   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 20-11-2019  Cần Thơ 37-41-89,Đồng Nai 26-72-96,Sóc Trăng 01-20-42   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 19-11-2019  Bạc Liêu 20-42-89,Bến Tre 14-76-97,Vũng Tàu 31-74-83   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 18-11-2019 Cà Mau 30-20-84,Đồng Tháp 61-76-80,Hồ Chí Minh 49-20-80   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 17-11-2019  Đà Lạt 19-21-58,Kiên Giang 12-45-61,Tiền Giang 06-39-81   Win Đà Lạt,Kiên Giang,Tiền Giang
 16-11-2019  Bình Phước 16-30-59,Hậu Giang 48-02-91,Hồ Chí Minh 09-37-84,Long An 05-13-32  Miss
 15-11-2019
 Bình Dương 65-78-16,Trà Vinh 12-89-29,Vĩnh Long 75-95-20
  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 14-11-2019  An Giang 26-68-91,Bình Thuận 21-15-26,Tây Ninh 41-36-20   Win An Giang,Tây Ninh
 13-11-2019 Đồng Nai 18-22-48,Sóc Trăng 64-90-63,Cần Thơ 72-47-80 Miss
 12-11-2019  Bạc Liêu 29-45-61,Bến Tre 18-62-89,Vũng Tàu 03-60-47   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 80-98-25,Đồng Tháp 29-74-90,Hồ Chí Minh 80-91-56   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh 
10-11-2019  Đà Lạt 17-51-69,Kiên Giang 14-50-83,Tiền Giang 37-75-97   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 09-11-2019  Hồ Chí Minh 36-23-62,Bình Phước 01-25-38,Hậu Giang 27-43-50,Long An 61-76-90   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019  Bình Dương 10-62-78,Trà Vinh 07-41-72,Vĩnh Long 16-50-84   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 07-11-2019  An Giang 83-20-01,Tây Ninh 40-97-12,Binh Thuận 05-16-61  Miss
 06-11-2019  Cần Thơ 19-24-62,Đồng Nai 15-40-93,Sóc Trăng 02-67-94   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 05-11-2019  Bạc Liêu 04-13-50,Bến Tre 38-13-89,Vũng Tàu 01-37-51   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 04-11-2019  Cà Mau 65-29-15,Đồng Tháp 47-80-91,Hồ Chí Minh 23-16-01   Win Cà Mau,Đồng Tháp
 03-11-2019  Đà Lạt 38-40-67,Kiên Giang 19-24-08,Tiền Giang 14-28-76   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 02-11-2019  Bình Phước 16-25-41,Hậu Giang 65-70-89,Hồ Chí Minh 01-16-40,Long An 02-71-96   Win Bình Phước,Hậu Giang
 01-11-2019
 Bình Dương 02-24-22,Trà Vinh 95-29-27,Vĩnh Long 45-10-94
   Win Bình Dương
 31-10-2019 An Giang 12-09-69,Bình Thuận 90-17-23,Tây Ninh 04-59-73   Win Tây Ninh
 30-10-2019  Cần Thơ 25-37-61,Đồng Nai 29-34-63,Sóc Trăng 30-71-89   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 29-10-2019  Bạc Liêu 78-01-70,Bến Tre 73-56-82,Vũng Tàu 94-95-03   Win Bạc Liêu
 28-10-2019  Cà Mau 27-38-50,Đồng Tháp-32-74-93,Hồ Chí Minh 51-81-98   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 27-10-2019  Đà Lạt 09-23-60,Kiên Giang 51-37-08,Tiền Giang 02-34-67   Win Đà Lạt,Kiên Giang,Tiền Giang
 26-10-2019  Bình Phước 05-41-59,Hậu Giang 12-65-73,Hồ Chí Minh 17-06-49,Long An 03-52-90  Miss
 25-10-2019  Bình Dương 06-40-75,Trà Vinh 10-65-91,Vĩnh Long 14-40-92  Miss
 24-10-2019  An Giang 40-57-67,Bình Thuận 46-56-63,Tây Ninh 62-73-09   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 23-10-2019  Cần Thơ 48-57-69,Đồng Nai 56-70-96,Sóc Trăng 17-40-91   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 22-10-2019  Bạc Liêu 24-50-65,Bến Tre 15-56-73,Vũng Tàu 03-41-82   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 21-10-2019  Cà Mau 48-34-50,Đồng Tháp 29-14-53,Hồ Chí Minh 42-21-76   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 20-10-2019  Đà Lạt 41-50-75,Kiên Giang 72-89-10,Tiền Giang 01-38-80   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 19-10-2019  Bình Phước 61-45-09,Hậu Giang 32-59-77,Hồ Chí Minh 85-90-16,Long An 54-21-65   Win Long An
 18-10-2019  Bình Dương 65-91-31,Trà Vinh 60-76-89,Vĩnh Long 10-48-61   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 17-10-2019  An Giang 31-24-39,Tây Ninh 97-02-09,Binh Thuận 75-61-16  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 42-62-87,Đồng Nai 21-57-83,Sóc Trăng 26-79-87   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019
 Bạc Liêu 19-40-86,Bến Tre 42-28-76,Vũng Tàu 25-42-59
  Win  Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019  Cà Mau 38-57-73,Đồng Tháp-72-81-94,Hồ Chí Minh 26-52-91   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019  Đà Lạt 03-51-86,Kiên Giang 63-26-19,Tiền Giang 15-24-70   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 12-10-2019  Bình Phước 09-54-79,Hậu Giang 35-16-87,Hồ Chí Minh 95-82-39,Long An 51-60-89  Miss
 11-10-2019  Bình Dương 15-46-61,Trà Vinh 32-63-20,Vĩnh Long 24-40-07   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 26-80-74,Bình Thuận 06-38-67,Tây Ninh 12-37-52   Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019  Cần Thơ 15-53-06,Đồng Nai 68-70-81,Sóc Trăng 06-20-52   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 08-10-2019  Bạc Liêu 58-45-93,Bến Tre 30-24-61,Vũng Tàu 09-75-87   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 08-51-69,Đồng Tháp 10-25-59,Hồ Chí Minh 73-26-15  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 18-32-58,Kiên Giang 62-80-09,Tiền Giang 29-34-61   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Bình Phước 30-52-79,Hậu Giang 09-34-41,Hồ Chí Minh 02-35-58,Long An 15-32-60   Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
 04-10-2019  Bình Dương 28-43-67,Trà Vinh 52-73-85,Vĩnh Long 16-66-09   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 03-10-2019  An Giang 10-05-61,Bình Thuận 30-45-09,Tây Ninh 21-65-98  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 13-46-93,Đồng Nai 06-54-79,Sóc Trăng 52-74-96   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019
 Bạc Liêu 19-23-44,Bến Tre 94-60-32,Vũng Tàu 25-41-72
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-09-2019  Cà Mau 73-95-36,Đồng Tháp 08-31-69,Hồ Chí Minh 06-39-75   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-09-2019  Đà Lạt 47-65-87,Kiên Giang 19-46-69,Tiền Giang 18-35-81   Win Đà Lạt,Kiên Giang
 28-09-2019  Bình Phước 16-48-89,Hậu Giang 15-62-73,Hồ Chí Minh 16-20-91,Long An 42-69-90  Miss
 27-09-2019 Bình Dương 54-67-89,Trà Vinh 03-46-61,Vĩnh Long 26-52-17   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 10-35-46,Bình Thuận 92-81-40,Tây Ninh 03-45-61   Win An Giang
 25-09-2019  Cần Thơ 48-69-86,Đồng Nai 16-65-96,Sóc Trăng 06-24-61   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 45-51-70,Bến Tre 15-52-81,Vũng Tàu 03-53-73   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 21-34-79,Đồng Tháp 30-65-89,Hồ Chí Minh 05-42-94   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-09-2019  Đà Lạt 31-63-94,Kiên Giang 01-45-69,Tiền Giang 14-47-98   Win Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Bình Phước 74-85-90,Hậu Giang 21-53-78,Hồ Chí Minh 05-31-46,Long An 57-19-23  Miss
 20-09-2019  Bình Dương 62-79-91,Trà Vinh 28-84-34,Vĩnh Long 37-51-46  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 03-64-81,Bình Thuận 43-89-90,Tây Ninh 12-25-51  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-09-2019  Cần Thơ 31-52-70,Đồng Nai 64-93-30,Sóc Trăng 61-92-01  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 17-09-2019  Bạc Liêu 32-42-64,Bến Tre 13-67-75,Vũng Tàu 17-31-84  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 32-77-80,Hồ Chí Minh 51-67-57,Đồng Tháp 58-88-25 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019
Kiên Giang 50-25-41,Đà Lạt 25-30-81,Tiền Giang 15-46-00
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 34-90-70,Bình Phước 85-40-97,Hậu Giang 42-16-49,Long An 75-93-74 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 07-44-02,Trà Vinh 66-73-68,Vĩnh Long 01-31-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 74-89-97,Tây Ninh 92-91-75,Binh Thuận 14-79-19 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 79-88-39,Sóc Trăng 40-59-39,Cần Thơ 64-06-69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 02-89-25,Bến Tre 17-58-80,Vũng Tàu 28-32-77 Miss
09-09-2019 Cà Mau 27-63-85,Hồ Chí Minh 83-33-18,Đồng Tháp 33-70-95 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 25-52-90,Đà Lạt 78-14-45,Tiền Giang 70-36-12 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 09-45-80,Bình Phước 06-48-90,Hậu Giang 09-18-85,Long An 96-75-21 Win Hồ Chí Minh
06-09-2019 Bình Dương 33-80-92,Trà Vinh 19-95-73,Vĩnh Long 14-71-73 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 33-96-23,Tây Ninh 92-81-83,Binh Thuận 10-90-93 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 06-58-92,Sóc Trăng 01-46-90,Cần Thơ 58-64-81 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 68-02-12,Bến Tre 73-58-43,Vũng Tàu 57-42-74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 29-30-15,Hồ Chí Minh 19-72-89,Đồng Tháp 18-24-45 Win Cà Mau
01-09-2019
Kiên Giang 72-12-59,Đà Lạt 57-13-24,Tiền Giang 24-17-28
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 76-14-60,Bình Phước 17-80-65,Hậu Giang 11-60-90,Long An 11-81-72 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 77-21-87,Trà Vinh 60-55-25,Vĩnh Long 52-00-31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 41-86-90,Tây Ninh 45-61-89,Binh Thuận 09-27-83 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 76-30-00,Sóc Trăng 49-20-02,Cần Thơ 40-77-89 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 20-28-61,Bến Tre 53-23-56,Vũng Tàu 97-30-10 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 08-52-04,Hồ Chí Minh 95-07-89,Đồng Tháp 34-61-02 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 06-75-91,Đà Lạt 02-71-95,Tiền Giang 40-28-98 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 66-24-12,Bình Phước 39-98-95,Hậu Giang 50-80-21,Long An 94-08-90 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 74-33-22,Trà Vinh 02-06-36,Vĩnh Long 16-70-07 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 25-90-86,Tây Ninh 32-75-82,Binh Thuận 16-62-72 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 24-52-37,Sóc Trăng 41-37-06,Cần Thơ 94-06-77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 37-11-69,Bến Tre 85-40-32,Vũng Tàu 09-38-48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 31-75-90,Hồ Chí Minh 30-82-24,Đồng Tháp 41-50-82 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 53-85-99,Đà Lạt 04-54-03,Tiền Giang 43-04-32 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 61-97-98,Bình Phước 38-15-46,Hậu Giang 62-12-42,Long An 94-86-88 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 49-57-93,Trà Vinh 13-85-46,Vĩnh Long 57-16-52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019
An Giang 18-49-63,Tây Ninh 48-62-90,Binh Thuận 03-81-25
Miss
14-08-2019 Đồng Nai 98-30-13,Sóc Trăng 86-04-11,Cần Thơ 70-15-84 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 35-08-84,Bến Tre 82-88-57,Vũng Tàu 07-84-02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 14-10-45,Hồ Chí Minh 08-02-48,Đồng Tháp 18-80-30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 26-15-92,Đà Lạt 34-28-08,Tiền Giang 64-81-02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 02-56-93,Bình Phước 09-85-91,Hậu Giang 12-2598,Long An 05-16-47 Win Long An
09-08-2019 Bình Dương 77-26-85,Trà Vinh 14-97-73,Vĩnh Long 75-15-48 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 63-81-45,Tây Ninh 83-89-54,Binh Thuận 73-49-01 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-08-2019 Đồng Nai 12-06-91,Sóc Trăng 16-74-25,Cần Thơ 19-62-93 Miss
06-08-2019 Bạc Liêu 87-55-36,Bến Tre 06-85-23,Vũng Tàu 18-11-40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-08-2019 Cà Mau 40-71-86,Hồ Chí Minh 80-71-09,Đồng Tháp 92-59-49 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-08-2019 Kiên Giang 18-32-51,Đà Lạt 23-59-82,Tiền Giang 03-78-92 Miss
03-08-2019 Hồ Chí Minh 82-40-84,Bình Phước 66-91-20,Hậu Giang 99-64-17,Long An 39-92-33 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *