SOI CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM 

✔ Đây là dịch vụ soi cầu vip của chúng tôi, để nhận được cầu” CẶP XỈU CHỦ ” vip từ các chuyên gia soi cầu các bạn cần nạp thẻ cào 500.000 VND vào ô bên dưới đây, sau khi nạp đủ số tiền CẶP XỈU CHỦ vip sẽ hiện ra trên màn hình và các bạn sẽ nhìn thấy số
 
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
 23-01-2020  An Giang 529-793,Tây Ninh 239-015,Bình Thuận 005-528  Miss
 22-01-2020  Cần Thơ 991-836,Đồng Nai 250-021,Sóc Trăng 209-594   Win Cần Thơ
21-01-2020  Vũng Tàu 170-259,Bến Tre 500-103,Bạc Liêu 747-951   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 20-01-2020
 Cà Mau 796-219,Đồng Tháp 183-209,Hồ Chí Minh 203-986
  Win Cà Mau,Đồng Tháp
 19-01-2020  Kiên Giang 662-584,Tiền Giang 203-418,Đà Lạt 957-201   Win Kiên Giang
 18-01-2020  Long An 026-115,Hồ Chí Minh 719-856,Hậu Giang 651-024,Bình Phước 977-671  Miss
 17-01-2020  Bình Dương 286-874,Trà Vinh 904-209,Vĩnh Long 175-923  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 16-01-2020  An Giang 988-629,Bình Thuận 032-517,Tây Ninh 716-603   Win An Giang
 15-01-2020  Cần Thơ 577-964,Đồng Nai 719-046,Sóc Trăng 389-812   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 14-01-2020  Bạc Liêu 920-259,Bến Tre 475-849,Vũng Tàu 868-749   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 13-01-2020  Cà Mau 420-519,Hồ Chí Minh 605-715,Đồng Tháp 687-024  Miss
 12-01-2020  Kiên Giang 526-598,Tiền Giang 013-986,Đà Lạt 986-714  Miss
 11-01-2020  Long An 539-033,Hồ Chí Minh 621-719,Hậu Giang 851-635,Bình Phước 635-421   Win Bình Phước
 10-01-2020  Bình Dương 931-302,Trà Vinh 860-169,Vĩnh Long 998-783    Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 09-01-2020  An Giang 880-206,Bình Thuận 797-103,Tây Ninh 548-956   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 08-01-2020  Cần Thơ 545-056,Đồng Nai 489-167,Sóc Trăng 961-025   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 07-01-2020  Bạc Liêu 701-849,Bến Tre 908-523,Vũng Tàu 628-096   Win Bạc Liêu,Bến Tre
 06-01-2020  Cà Mau 568-026,Đồng Tháp 897-201,Hồ Chí Minh 738-695   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 05-01-2020  Kiên Giang 028-260,Tiền Giang 679-879,Đà Lạt 413-521  Miss
 04-01-2020  Long An 563-259,Hồ Chí Minh 621-800,Hậu Giang 879-145,Bình Phước 036-957   Win Long An
 03-01-2020  Bình Dương 682-142,Trà Vinh 901-679,Vĩnh Long 048-031   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 02-01-2020 An Giang 322-206,Bình Thuận 698-841,Tây Ninh 127-306   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
 01-01-2020  Đồng Nai 256-021,Cần Thơ 968-347,Sóc Trăng 520-104  Miss
 31-12-2019
 Bạc Liêu 313-518,Bến Tre 357-986,Vũng Tàu 365-043
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-12-2019  Cà Mau 164-206,Đồng Tháp 299-148,Hồ Chí Minh 102-035   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-12-2019  Kiên Giang 848-016,Tiền Giang 625-879,Đà Lạt 981-103   Win Kiên Giang
 28-12-2019  Long An 021-958,Hồ Chí Minh 719-765,Hậu Giang 634-304,Bình Phước 024-136  Miss
 27-12-2019  Bình Dương 880-250,Trà Vinh 358-461,Vĩnh Long 889-021   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-12-2019  An Giang 452-259,Bình Thuận 969-210,Tây Ninh 273-793   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
 25-12-2019  Cần Thơ 026-874,Đồng Nai 175-514,Sóc Trăng 916-306  Miss
 24-12-2019  Bạc Liêu 350-529,Bến Tre 492-746,Vũng Tàu 691-032   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-12-2019 Cà Mau 626-529,Đồng Tháp 667-147,Hồ Chí Minh 882-603  Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-12-2019  Kiên Giang 974-806,Tiền Giang 519-326,Đà Lạt 026-105   Win Kiên Giang
 21-12-2019  Hậu Giang 916-859,Long An 548-201,Hồ Chí Minh 103-201,Bình Phước 958-417  Miss
 20-12-2019  Bình Dương 639-521,Trà Vinh 334-419,Vĩnh Long 634-103   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-12-2019  An Giang 371-036,Bình Thuận 142-179,Tây Ninh 349-528   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
 18-12-2019  Đồng Nai 070-142,Sóc Trăng 037-207,Cần Thơ 754-864  Miss
17-12-2019  Bạc Liêu 137-411,Bến Tre 508-491,Vũng Tàu 348-137  Miss
 16-12-2019  Cà Mau 169-026,Đồng Tháp 360-197,Hồ Chí Minh 517-859   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 15-12-2019
 Kiên Giang 048-996,Đà Lạt 988-243,Tiền Giang 308-815
 Miss
 14-12-2019  Hồ Chí Minh 195-902,Bình Phước 968-908,Hậu Giang 788-424,Long An 157-255  Miss
 13-12-2019  Bình Dương 888-609,Trà Vinh 338-721,Vĩnh Long 133-032   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 12-12-2019  An Giang 507-157,Bình Thuận 753-149,Tây Ninh 292-509   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 11-12-2019  Đồng Nai 738-570,Sóc Trăng 767-987,Cần Thơ 471-502  Miss
 10-12-2019  Bạc Liêu 451-359,Bến Tre 456-204,Vũng Tàu 109-148   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 09-12-2019  Cà Mau 906-329,Đồng Tháp 425-160,Hồ Chí Minh 769-450   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 08-12-2019  Kiên Giang 830-206,Tiền Giang 476-418,Đà Lạt 713-598   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 07-12-2019  Hồ Chí Minh 631-403,Bình Phước 608-188,Hậu Giang 797-970,Long An 968-695  Miss
 06-12-2019  Bình Dương 914-529,Trà Vinh 689-742,Vĩnh Long 342-021   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 05-12-2019  An Giang 987-406,Tây Ninh 595-332,Binh Thuận 106-739  Miss
 04-12-2019  Đồng Nai 702-165,Sóc Trăng 728-605,Cần Thơ 786-003  Miss
 03-12-2019  Bạc Liêu 445-134,Bến Tre 796-896,Vũng Tàu 731-129  Miss
 02-12-2019  Cà Mau 619-259,Đồng Tháp 298-418,Hồ Chí Minh 549-124   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 01-12-2019
 Kiên Giang 638-859,Tiền Giang 104-730,Đà Lạt 295-036
  Win Kiên Giang,Tiền Giang 
 30-11-2019  Long An 360-598,Hồ Chí Minh 369-203,Hậu Giang 470-418,Bình Phước 251-825   Win Long An
 29-11-2019  Bình Dương 350-896,Trà Vinh 698-172,Vĩnh Long 407-035  Miss
 28-11-2019  An Giang 114-528,Bình Thuận 590-327,Tây Ninh 744-105   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 27-11-2019  Cần Thơ 917-260,Đồng Nai 479-148,Sóc Trăng 261-203   Win Cần Thơ ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 26-11-2019  Bạc Liêu 016-159,Bến Tre 338-603,Vũng Tàu 435-204   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 25-11-2019  Cà Mau 006-569,Đồng Tháp 505-301,Hồ Chí Minh 498-738   Win Cà Mau,Đồng Tháp
 24-11-2019  Kiên Giang 308-821,Đà Lạt 114-012,Tiền Giang 450-947  Miss
 23-11-2019  Bình Phước 629-521,Hậu Giang 427-879,Hồ Chí Minh 026-051,Long An 147-134    Win Long An
 22-11-2019  Bình Dương 912-206,Trà Vinh 466-418,Vĩnh Long 587-201   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 21-11-2019  An Giang 662-256,Bình Thuận 035-402,Tây Ninh 802-309   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 20-11-2019  Cần Thơ 463-496,Đồng Nai 549-499,Sóc Trăng 125-137   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 19-11-2019  Bạc Liêu 245-203,Bến Tre 414-519,Vũng Tàu 175-206   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 18-11-2019  Cà Mau 308-127,Hồ Chí Minh 033-575,Đồng Tháp 487-083 Miss
 17-11-2019  Kiên Giang 360-206,Đà Lạt 123-489,Tiền Giang 209-703  Miss
 16-11-2019  Bình Phước 529-851,Hậu Giang 120-027,Hồ Chí Minh 986-416,Long An 527-921  Miss
 15-11-2019
 Bình Dương 278-810,Trà Vinh 664-039,Vĩnh Long 240-168
  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 14-11-2019  An Giang 591-250,Bình Thuận 529-351,Tây Ninh 711-849   Win An Giang,Tây Ninh
 13-11-2019  Cần Thơ 183-518,Đồng Nai 342-502,Sóc Trăng 061-985   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 12-11-2019  Bạc Liêu 970-260,Bến Tre 318-459,Vũng Tàu 590-167   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 11-11-2019  Cà Mau 198-250,Đồng Tháp 574-306,Hồ Chí Minh 371-192   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh 
 10-11-2019  Đà Lạt 174-310,Kiên Giang 416-805,Tiền Giang 746-974   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
09-11-2019  Hồ Chí Minh 601-795,Bình Phước 162-126,Hậu Giang 184-320,Long An 710-273  Miss
 08-11-2019  Bình Dương 765-160,Trà Vinh 606-230,Vĩnh Long 430-202   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 07-11-2019  An Giang 822-377,Tây Ninh 393-440,Binh Thuận 257-071  Miss
 06-11-2019  Cần Thơ 399-730,Đồng Nai 129-016,Sóc Trăng 420-829   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 05-11-2019  Bạc Liêu 449-169,Bến Tre 111-205,Vũng Tàu 224-714    Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 04-11-2019  Cà Mau 826-025,Đồng Tháp 671-981,Hồ Chí Minh 529-214   Win Cà Mau,Đồng Tháp
 03-11-2019  Đà Lạt 714-023,Kiên Giang 363-647,Tiền Giang 988-021   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 02-11-2019  Bình Phước 398-269,Hậu Giang 208-105,Hồ Chí Minh 946-216,Long An 964-027   Win Bình Phước,Hậu Giang
 01-11-2019
 Bình Dương 348-874,Trà Vinh 452-852,Vĩnh Long 782-438
 Miss
 31-10-2019  An Giang 362-148,Bình Thuận 050-625,Tây Ninh 274-481   Win Tây Ninh
 30-10-2019  Cần Thơ 626-741,Đồng Nai 590-862,Sóc Trăng 026-451   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 29-10-2019  Bạc Liêu 524-251,Bến Tre 016-646,Vũng Tàu 758-021  Miss
 28-10-2019  Cà Mau 650-213,Đồng Tháp 653-032,Hồ Chí Minh 723-146   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 27-10-2019  Đà Lạt 724-923,Kiên Giang 548-015,Tiền Giang 839-784   Win Đà Lạt,Kiên Giang,Tiền Giang
 26-10-2019  Hồ Chí Minh 974-005,Bình Phước 289-890,Hậu Giang 392-641,Long An 848-564  Miss
 25-10-2019  Bình Dương 309-710,Trà Vinh 082-523,Vĩnh Long 168-810  Miss
 24-10-2019  An Giang 457-216,Bình Thuận 259-021,Tây Ninh 082-147   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 23-10-2019  Đồng Nai 309-028,Sóc Trăng 664-696,Cần Thơ 283-406  Miss
 22-10-2019  Bạc Liêu 978-250,Bến Tre 756-152,Vũng Tàu 103-360   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 21-10-2019  Cà Mau 610-196,Đồng Tháp 796-023,Hồ Chí Minh 574-554   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 20-10-2019  Đà Lạt 244-745,Kiên Giang 607-264,Tiền Giang 983-039   Win Đà Lạt,Kiền Giang
19-10-2019 Bình Phước 623-849,Hậu Giang 019-672,Hồ Chí Minh 726-103,Long An 521-785   Win Long An
 18-10-2019  Bình Dương 391-428,Trà Vinh 285-103,Vĩnh Long 961-518   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 17-10-2019  An Giang 256-851,Bình Thuận 745-029,Tây Ninh 613-518  Miss
 16-10-2019 Cần Thơ 911-320,Đồng Nai 902-417,Sóc Trăng 776-203   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019
 Bạc Liêu 751-840,Bến Tre 957-362,Vũng Tàu 935-142
  Win  Bến Tre,Vũng Tàu
 14-10-2019  Cà Mau 397-670,Đồng Tháp 172-963 ,Hồ Chí Minh 152-025   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019  Đà Lạt 597-924,Kiên Giang 859-651,Tiền Giang 023-529   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 12-10-2019  Bình Phước 254-062,Hậu Giang 985-193,Hồ Chí Minh 205-021,Long An 174-847  Miss
 11-10-2019 Bình Dương 130-250,Trà Vinh 179-842,Vĩnh Long 901-756   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 580-062,Bình Thuận 628-987,Tây Ninh 163-142   Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019  Cần Thơ 226-320,Đồng Nai 470-927,Sóc Trăng 529-021   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 08-10-2019  Bạc Liêu 647-251,Bến Tre 305-620,Vũng Tàu 521-148   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 254-834,Đồng Tháp 230-905,Hồ Chí Minh 197-416  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 530-206,Kiên Giang 407-412,Tiền Giang 844-021   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Bình Phước 880-215,Hậu Giang 422-492,Hồ Chí Minh 834-350,Long An 025-842   Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
 04-10-2019  Bình Dương 895-250,Trà Vinh 207-617,Vĩnh Long 755-983   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 03-10-2019  An Giang 024-517,Bình Thuận 841-986,Tây Ninh 521-304  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 017-629,Đồng Nai 800-407,Sóc Trăng 389-692   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019
 Bạc Liêu 887-024,Bến Tre 764-197,Vũng Tàu 258-031
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-09-2019  Cà Mau 325-628,Đồng Tháp 387-147,Hồ Chí Minh 718-015   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-09-2019  Đà Lạt 236-157,Kiên Giang 867-021,Tiền Giang 251-985   Win Đà Lạt,Kiên Giang
 28-09-2019  Bình Phước 329-259,Hậu Giang 416-985,Hồ Chí Minh 720-854,Long An 531-214  Miss
 27-09-2019  Bình Dương 941-260,Trà Vinh 030-147,Vĩnh Long 591-023   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 509-251,Bình Thuận 529-206,Tây Ninh 218-157   Win An Giang
 25-09-2019  Cần Thơ 912-421,Đồng Nai 785-529,Sóc Trăng 204-012   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 291-250,Bến Tre 945-142,Vũng Tàu 550-148   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 536-250,Đồng Tháp 649-158,Hồ Chí Minh 142-614   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-09-2019  Đà Lạt 346-029,Kiên Giang 528-173,Tiền Giang 070-891   Win Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Bình Phước 458-254,Hậu Giang 024-148,Hồ Chí Minh 487-589,Long An 209-204  Miss
 20-09-2019  Bình Dương 320-518,Trà Vinh 443-408,Vĩnh Long 653-491  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 022-521,Bình Thuận 578-841,Tây Ninh 580-362  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-09-2019  Cần Thơ 332-251,Đồng Nai 408-418,Sóc Trăng 254-259  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 17-09-2019  Bạc Liêu 962-251,Bến Tre 282-148,Vũng Tàu 283-859  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 634-591,Hồ Chí Minh 767-902,Đồng Tháp 409-558 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019
Kiên Giang 409-525,Đà Lạt 712-878,Tiền Giang 846-320
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 755-914,Bình Phước 640-843,Hậu Giang 661-622,Long An 375-507 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 701-544,Trà Vinh 873-598,Vĩnh Long 731-648 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 689-790,Tây Ninh 872-568,Binh Thuận 382-353 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 372-967,Sóc Trăng 005-101,Cần Thơ 864-220 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 773-201,Bến Tre 785-548,Vũng Tàu 538-221 Miss
09-09-2019 Cà Mau 025-343,Hồ Chí Minh 939-698,Đồng Tháp 770-260 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 662-856,Đà Lạt 732-914,Tiền Giang 387-358 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 113-205,Bình Phước 203-417,Hậu Giang 840-203,Long An 174-207 Win Hồ Chí Minh
06-09-2019 Bình Dương 226-300,Trà Vinh 693-450,Vĩnh Long 032-640 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 488-816,Tây Ninh 029-397,Binh Thuận 892-493 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 008-219,Sóc Trăng 186-562,Cần Thơ 921-035 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 933-127,Bến Tre 943-992,Vũng Tàu 658-942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 687-925,Hồ Chí Minh 013-418,Đồng Tháp 501-874 Win Cà Mau
01-09-2019
Kiên Giang 652-263,Đà Lạt 324-156,Tiền Giang 490-654
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 013-425,Bình Phước 807-584,Hậu Giang 511-378,Long An 767-200 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 777-683,Trà Vinh 700-448,Vĩnh Long 270-793 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 604-182,Tây Ninh 032-504,Binh Thuận 917-865 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 579-200,Sóc Trăng 223-212,Cần Thơ 434-206 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 753-161,Bến Tre 623-094,Vũng Tàu 950-138 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 292-508,Hồ Chí Minh 629-634,Đồng Tháp 504-225 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 257-125,Đà Lạt 306-539,Tiền Giang 208-083 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 266-746,Bình Phước 995-969,Hậu Giang 250-596,Long An 619-736 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 374-224,Trà Vinh 961-683,Vĩnh Long 623-493 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 362-201,Tây Ninh 032-627,Binh Thuận 170-147 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 315-220,Sóc Trăng 306-608,Cần Thơ 106-658 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 269-676,Bến Tre 879-635,Vũng Tàu 875-801 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 206-268,Hồ Chí Minh 175-629,Đồng Tháp 952-024 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 364-279,Đà Lạt 554-170,Tiền Giang 463-181 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 799-584,Bình Phước 087-901,Hậu Giang 642-008,Long An 642-239 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 093-619,Trà Vinh 085-260,Vĩnh Long 722-102 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019
An Giang 198-513,Tây Ninh 251-080,Binh Thuận 987-622
Miss
14-08-2019 Đồng Nai 835-378,Sóc Trăng 968-754,Cần Thơ 651-198 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 662-585,Bến Tre 082-165,Vũng Tàu 587-575 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 220-679,Hồ Chí Minh 790-629,Đồng Tháp 081-517 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 789-463,Đà Lạt 241-203,Tiền Giang 205-557 Win Kiên Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 234-033,Bình Phước 242-205,Hậu Giang 858-730,Long An 401-623 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-08-2019 Bình Dương 423-591,Trà Vinh 949-653,Vĩnh Long 748-391 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 241-509,Tây Ninh 983-820,Binh Thuận 796-725 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *