BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

Những bạn mới vào trang nên suy nghĩ trước lúc lấy số vì có thể hôm đầu tiên bạn vào đã Trượt cầu , ngày hôm sau bạn không theo nhưng lại ăn cầu . Vì vậy để đảm bảo có lãi cho những bạn đánh lớn hãy theo cầu lâu dài, và chia vốn đầu tư hợp lý theo tuần hoặc tháng

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
 08-12-2019  Kiên Giang 61,Tiền Giang 63,Đà Lạt 16   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 07-12-2019  Hồ Chí Minh 33,Bình Phước 65,Hậu Giang 23,Long An 19  Miss
 06-12-2019  Bình Dương 87,Trà Vinh 64,Vĩnh Long 42   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 05-12-2019  An Giang 56,Tây Ninh 67,Binh Thuận 03  Miss
 04-12-2019  Cần Thơ 45,Đồng Nai 75,Sóc Trăng 82   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 03-12-2019  Bạc Liêu78,Bến Tre 76,Vũng Tàu 87   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 02-12-2019  Cà Mau 02,Đồng Tháp 63,Hồ Chí Minh 92   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 01-12-2019
 Kiên Giang 17,Tiền Giang 82,Đà Lạt 87
  Win Kiên Giang,Tiền Giang 
 30-11-2019  Long An 70,Hồ Chí Minh 90,Hậu Giang 95,Bình Phước 82   Win Long An
 29-11-2019  Bình Dương 90,Trà Vinh 95,Vĩnh Long 91  Miss
 28-11-2019  An Giang 03,Bình Thuận 98,Tây Ninh 68   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 27-11-2019  Cần Thơ 72,Đồng Nai 76,Sóc Trăng 73   Win Cần Thơ ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 26-11-2019  Bạc Liêu 10,Bến Tre 15,Vũng Tàu 84   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 25-11-2019 Cà Mau 74,Đồng Tháp 06,Hồ Chí Minh 18   Win Cà Mau,Đồng Tháp
 24-11-2019  Đà Lạt 95,Kiên Giang 82,Tiền Giang 91  Miss
 23-11-2019  Bình Phước 70,Hậu Giang 82,Hồ Chí Minh 69,Long An 08   Win Long An
 22-11-2019  Bình Dương 12,Trà Vinh 80,Vĩnh Long 60   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 21-11-2019  An Giang 13,Bình Thuận 96,Tây Ninh 84   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
20-11-2019  Cần Thơ 89,Đồng Nai 96,Sóc Trăng 42   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 19-11-2019  Bạc Liêu 89,Bến Tre 97,Vũng Tàu 70   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-11-2019  Cà Mau 84,Đồng Tháp 80,Hồ Chí Minh 80   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 17-11-2019  Đà Lạt 58,Kiên Giang 61,Tiền Giang 81   Win Đà Lạt,Kiên Giang,Tiền Giang
 16-11-2019 Bình Phước 59,Hậu Giang 91,Hồ Chí Minh 84,Long An 32  Miss
 15-11-2019
 Bình Dương 16,Trà Vinh 29,Vĩnh Long 20
  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-11-2019  An Giang 91,Bình Thuận 26,Tây Ninh 20   Win An Giang,Tây Ninh
 13-11-2019  Cần Thơ 64,Đồng Nai53,Sóc Trăng 16   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 12-11-2019  Bạc Liêu 61,Bến Tre 89,Vũng Tàu 47   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 11-11-2019  Cà Mau 16,Đồng Tháp 61,Hồ Chí Minh 17   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh 
 10-11-2019  Đà Lạt 69,Kiên Giang 83,Tiền Giang 97   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
09-11-2019  Hồ Chí Minh 36,Bình Phước 01,Hậu Giang 27,Long An 61   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 08-11-2019  Bình Dương 02,Trà Vinh 41,Vĩnh Long 50   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 07-11-2019  An Giang 28,Tây Ninh 47,Binh Thuận 81  Miss
 06-11-2019  Cần Thơ 62,Đồng Nai 93,Sóc Trăng 94   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 05-11-2019  Bạc Liêu 35-72,Bến Tre 04-48,Vũng Tàu 01-16   Win Vũng Tàu
 04-11-2019  Cà Mau 15,Đồng Tháp 91,Hồ Chí Minh 01   Win Cà Mau,Đồng Tháp
 03-11-2019  Đà Lạt 67,Kiên Giang 08,Tiền Giang 76   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 02-11-2019  Bình Phước 41,Hậu Giang 89,Hồ Chí Minh 40,Long An 96   Win Bình Phước,Hậu Giang
 01-11-2019
 Bình Dương 22,Trà Vinh 27,Vĩnh Long 94
 Miss
 31-10-2019  An Giang 69,Bình Thuận 23,Tây Ninh 73   Win Tây Ninh
 30-10-2019  Cần Thơ 61,Đồng Nai63,Sóc Trăng 89   Win Cần Thơ,Đồng Nai
29-10-2019  Bạc Liêu 32,Bến Tre 29,Vũng Tàu 06  Miss
 28-10-2019  Cà Mau 50,Đồng Tháp 93,Hồ Chí Minh 98   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 27-10-2019  Đà Lạt 60,Kiên Giang 08,Tiền Giang 67   Win Đà Lạt,Kiên Giang,Tiền Giang
 26-10-2019  Hồ Chí Minh 98,Bình Phước 27,Hậu Giang 86,Long An 22  Miss
 25-10-2019  Bình Dương 89,Trà Vinh 14,Vĩnh Long 32  Miss
 24-10-2019  An Giang 67,Bình Thuận 63,Tây Ninh 09   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 23-10-2019  Cần Thơ 69,Đồng Nai 96,Sóc Trăng 91   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 22-10-2019  Bạc Liêu 65,Bến Tre 73,Vũng Tàu 82   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 21-10-2019  Cà Mau 50,Đồng Tháp 53,Hồ Chí Minh 76   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 20-10-2019  Đà Lạt 75,Kiên Giang 10,Tiền Giang 80   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 19-10-2019  Bình Phước 09,Hậu Giang 77,Hồ Chí Minh 816,Long An 65   Win Long An
 18-10-2019  Bình Dương 31,Trà Vinh 89,Vĩnh Long 61   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 17-10-2019  An Giang 54,Tây Ninh 96,Binh Thuận 45  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 87,Đồng Nai 83,Sóc Trăng 87   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019
 Bạc Liêu 86,Bến Tre 76,Vũng Tàu 59
  Win  Bến Tre,Vũng Tàu
 14-10-2019  Cà Mau 73,Đồng Tháp 94,Hồ Chí Minh 91   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
13-10-2019  Đà Lạt 86,Kiên Giang 19,Tiền Giang 70   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 12-10-2019  Bình Phước 79,Hậu Giang 87,Hồ Chí Minh 39,Long An 89  Miss
 11-10-2019 Bình Dương 61,Trà Vinh 20,Vĩnh Long 07   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang  74,Bình Thuận 67,Tây Ninh 52   Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019  Cần Thơ 06,Đồng Nai 81,Sóc Trăng 52   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 08-10-2019 Bạc Liêu 93,Bến Tre 61,Vũng Tàu 87   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 69,Đồng Tháp 59,Hồ Chí Minh 15  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 58,Kiên Giang 09,Tiền Giang 71   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Bình Phước 79,Hậu Giang 41,Hồ Chí Minh 58,Long An 60   Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
 04-10-2019  Bình Dương 67,Trà Vinh 85,Vĩnh Long 09   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 03-10-2019  An Giang 61,Bình Thuận 09,Tây Ninh 98  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 93,Đồng Nai 79,Sóc Trăng 96   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019
 Bạc Liêu 44,Bến Tre 32,Vũng Tàu 72
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-09-2019  Cà Mau 36,Đồng Tháp 69,Hồ Chí Minh 75   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-09-2019  Đà Lạt 87,Kiên Giang 69,Tiền Giang 81   Win Đà Lạt,Kiên Giang
 28-09-2019  Bình Phước 89,Hậu Giang 73,Hồ Chí Minh 91,Long An 90  Miss
 27-09-2019  Bình Dương 89,Trà Vinh 61,Vĩnh Long 17   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 46,Bình Thuận 40,Tây Ninh 61   Win An Giang
 25-09-2019  Cần Thơ 86,Đồng Nai 96,Sóc Trăng 61   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 70,Bến Tre 81,Vũng Tàu 73   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 79,Đồng Tháp 89,Hồ Chí Minh 94   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-09-2019  Đà Lạt 94,Kiên Giang 69,Tiền Giang 98   Win Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Bình Phước 90,Hậu Giang 78,Hồ Chí Minh 46,Long An 23  Miss
 20-09-2019  Bình Dương 91,Trà Vinh 34,Vĩnh Long 46  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 81,Bình Thuận 90,Tây Ninh 51  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-09-2019  Cần Thơ 70,Đồng Nai 30,Sóc Trăng 01  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 17-09-2019  Bạc Liêu 64,Bến Tre 75,Vũng Tàu 84  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 77,Hồ Chí Minh 72,Đồng Tháp 32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019
Kiên Giang 40,Đà Lạt 12,Tiền Giang 47
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 56,Bình Phước 13,Hậu Giang 86,Long An 54 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 67,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 57 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 97,Tây Ninh 21,Binh Thuận 09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 87,Sóc Trăng 25,Cần Thơ 82 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 25,Bến Tre 80,Vũng Tàu 77 Miss
09-09-2019 Cà Mau 89,Hồ Chí Minh 36,Đồng Tháp 70 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 32,Đà Lạt 38,Tiền Giang 76 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 74,Bình Phước 90,Hậu Giang 85,Long An 21 Win Hồ Chí Minh
06-09-2019 Bình Dương 92,Trà Vinh 31,Vĩnh Long 65 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 45,Tây Ninh 15,Binh Thuận 92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 92,Sóc Trăng 90,Cần Thơ 81 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 64,Bến Tre 36,Vũng Tàu 93 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 15,Hồ Chí Minh 89,Đồng Tháp 45 Win Cà Mau
01-09-2019
Kiên Giang 53,Đà Lạt 56,Tiền Giang 52
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 18,Bình Phước 80,Hậu Giang 08,Long An 50 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 21,Trà Vinh 55,Vĩnh Long 47 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 90,Tây Ninh 89,Binh Thuận 83 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 00,Sóc Trăng 40,Cần Thơ 07 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 44,Bến Tre 60,Vũng Tàu 10 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 79,Hồ Chí Minh 97,Đồng Tháp 86 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 91,Đà Lạt 95,Tiền Giang 98 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 12,Bình Phước 23,Hậu Giang 92,Long An 52 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 44,Trà Vinh 54,Vĩnh Long 49 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 86,Tây Ninh 82,Binh Thuận 72 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 37,Sóc Trăng 48,Cần Thơ 77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 69,Bến Tre 32,Vũng Tàu 48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 09,Hồ Chí Minh 24,Đồng Tháp 82 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 70,Đà Lạt 56,Tiền Giang 07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 98,Bình Phước 09,Hậu Giang 37,Long An 40 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 61,Trà Vinh 99,Vĩnh Long 68 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019
An Giang 63,Tây Ninh 90,Binh Thuận 25
Miss
14-08-2019 Đồng Nai 30,Sóc Trăng 54,Cần Thơ 23 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 03,Bến Tre 82,Vũng Tàu 78 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 00,Hồ Chí Minh 54,Đồng Tháp 30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 93,Đà Lạt 84,Tiền Giang 30 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 93,Bình Phước 91,Hậu Giang 12-2598,Long An 47 Win Long An
09-08-2019 Bình Dương 84,Trà Vinh 81,Vĩnh Long 46 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 63,Tây Ninh 48,Binh Thuận 55 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *