XỈU CHỦ MIỀN TRUNG Phí 600.000 VNĐ

Bí quyết:Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, muốn chiến thắng phải tự tin.Các bạn muốn gỡ nhanh thì nên đầu tư vào mục này, chỉ cần 1 con XỈU CHỦ  thì các bạn đã có thể lấy lại những gì mình đã mất và còn có 1 số vốn nho nhỏ để làm việc khác.

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 600.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 6 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 600.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
 20-10-2019  Khánh Hòa 548,Kon Tum 044   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 19-10-2019  Đà Nẵng 615,Đắc Nông 354,Quảng Ngãi 023   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 18-10-2019  Gia Lai 209,Ninh Thuận 379  Miss
 17-10-2019  Bình Định 905,Quảng Bình 678,Quảng Trị 440   Win  Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 528,Khánh Hòa 249   Win Khánh Hòa
 15-10-2019  Đắc Lắc 843,Quảng Nam 384   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 975,Thừa Thiên Huế 610   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 581,Kon Tum 694  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 707,Đắc Nông 526,Quảng Ngãi 985   Win Đà Nẵng
 11-10-2019  Gia Lai 108,Ninh Thuận 264   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 891,Quảng Bình 179,Quảng Trị 260   Win Bình Định,Quảng Bình
 09-10-2019  Đà Nẵng 821,Khánh Hòa 499   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 472,Quảng Nam 598   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 204,Thừa Thiên Huế 753    Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 06-10-2019  Khánh Hòa 206,Kon Tum 219  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 712,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 970   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 526,Ninh Thuận 941  Miss
 03-10-2019  Bình Định 644,Quảng Bình 071,Quảng Trị 302   Win Bình Định,Quảng Bình
 02-10-2019  Đà Nẵng 947,Khánh Hòa 514   Win Đà Nẵng
01-10-2019  Đắc Lắc 486,Quảng Nam 527   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 30-09-2019  Phú Yên 518,Thừa Thiên Huế 480   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 29-09-2019  Khánh Hòa 135,Kon Tum 258   Win Khánh Hòa
 28-09-2019  Đà Nẵng 927,Đắc Nông 180,Quảng Ngãi 348   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019 Gia Lai 631,Ninh Thuận 027  Miss
 26-09-2019  Bình Định 529,Quảng Bình 449,Quảng Trị 541   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 512,Khánh Hòa 166   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 632,Quảng Nam 476   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 284,Thừa Thiên Huế 491   Win Phú Yên
 22-09-2019  Khánh Hòa 012,Kon Tum 724   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 205,Đắc Nông 489,Quảng Ngãi 352     Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 846,Ninh Thuận 715  Miss
 19-09-2019  Bình Định 182,Quảng Bình 958,Quảng Trị 306  Win Bình Định,Quảng Bình
 18-09-2019  Đà Nẵng 138,Khánh Hòa 597  Win Đà Nẵng
 17-09-2019  Đắc Lắc 854,Quảng Nam 727  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 909,Thừa Thiên Huế 235 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 133,Kon Tum 463 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 451,Đắc Nông 903,Quảng Ngãi 786 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 720,Ninh Thuận 072 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 133,Quảng Bình 591,Quảng Trị 491 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 820,Khánh Hòa 401 Miss
10-09-2019 Đắc Lắc 254,Quảng Nam 956 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 630,Thừa Thiên Huế 254 Win Phú Yên
08-09-2019 Khánh Hòa 025,Kon Tum 898 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 252,Đắc Nông 728,Quảng Ngãi 964 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 986,Ninh Thuận 285 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 077,Quảng Bình 451,Quảng Trị 104 Miss
04-09-2019 Đà Nẵng 228,Khánh Hòa 471 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 661,Quảng Nam 330 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 247,Thừa Thiên Huế 825 Miss
01-09-2019 Khánh Hòa 814,Kon Tum 835 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 706,Quảng Ngãi 505 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 048,Ninh Thuận 339 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 841,Quảng Bình 596,Quảng Trị 067 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 906,Khánh Hòa 121 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 807,Quảng Nam 998 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 815,Thừa Thiên Huế 439 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 149,Kon Tum 236 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 620,Đắc Nông 178,Quảng Ngãi 250 Miss
23-08-2019 Gia Lai 181,Ninh Thuận 221 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 606,Quảng Bình 547,Quảng Trị 621 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 579,Khánh Hòa 304 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 439,Quảng Nam 585 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 057,Thừa Thiên Huế 755 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 035,Kon Tum 118 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 530,Quảng Ngãi 264 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 059,Ninh Thuận 112 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 895,Quảng Bình 001,Quảng Trị 641 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 584,Khánh Hòa 208 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 590,Quảng Nam 195 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 989,Thừa Thiên Huế 746 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 483,Kon Tum 142 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 236,Đắc Nông 165,Quảng Ngãi 779 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 186,Ninh Thuận 613 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 467,Quảng Bình 292,Quảng Trị 717 Miss
07-08-2019 Đà Nẵng 940,Khánh Hòa 835 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 614,Quảng Nam 386 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-08-2019 Phú Yên 978,Thừa Thiên Huế 077 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 251,Kon Tum 084 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 757,Đắc Nông 200,Quảng Ngãi 621 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-08-2019 Gia Lai 946,Ninh Thuận 383 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-08-2019 Bình Định 771,Quảng Bình 988,Quảng Trị 137 Miss
31-07-2019 Đà Nẵng 837,Khánh Hòa 707 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-07-2019 Đắc Lắc 092,Quảng Nam 266 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 208,Thừa Thiên Huế 947 Miss
28-07-2019 Khánh Hòa 940,Kon Tum 610 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 085,Đắc Nông 948,Quảng Ngãi 192 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 013,Ninh Thuận 410 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-07-2019 Bình Định 737,Quảng Bình 036,Quảng Trị 012 Miss
24-07-2019 Đà Nẵng 735,Khánh Hòa 885 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 228,Quảng Nam 145 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-07-2019 Phú Yên 579,Thừa Thiên Huế 896 Miss
21-07-2019 Khánh Hòa 024,Kon Tum 869 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-07-2019 Đà Nẵng 488,Đắc Nông 427,Quảng Ngãi 444 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-07-2019 Gia Lai 854,Ninh Thuận 314 Win Gia Lai,Ninh Thuận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *