SONG THỦ LÔ MIỀN NAM Phí 100.000 VNĐ

Hôm nào chốt số hôm đó tỷ lệ ăn lớn, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh đợi kết quả ra là tiền về

Không phải cơ hội lúc nào cũng có nên bạn phải tận dụng triệt để, muốn thành công phải biết nắm bắt cơ hội

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 100.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 1 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 100.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
 21-10-2019  Cà Mau 48-34,Đồng Tháp 29-14,Hồ Chí Minh 42-21   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 20-10-2019  Đà Lạt 41-50,Kiên Giang 72-89,Tiền Giang 01-38   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 19-10-2019  Bình Phước 61-45,Hậu Giang 32-59,Hồ Chí Minh 85-90,Long An 54-21   Win Long An
 18-10-2019  Bình Dương 65-91,Trà Vinh 60-76,Vĩnh Long 10-48   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 17-10-2019 An Giang 31-24,Tây Ninh 97-02,Binh Thuận 75-61  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 42-62,Đồng Nai 21-57,Sóc Trăng 26-79   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019  Bạc Liêu 19-40,Bến Tre 42-28,Vũng Tàu 25-42   Win  Bến Tre,Vũng Tàu
 14-10-2019  Cà Mau 38-57,Đồng Tháp 72-81,Hồ Chí Minh 26-52   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019  Đà Lạt 03-51,Kiên Giang 63-26,Tiền Giang 15-24   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 12-10-2019  Bình Phước 09-54,Hậu Giang 35-16,Hồ Chí Minh 95-82,Long An 51-60  Miss
 11-10-2019  Bình Dương 15-46,Trà Vinh 32-63,Vĩnh Long 24-40   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 26-80,Bình Thuận 06-38,Tây Ninh 12-37   Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019  Cần Thơ 15-53,Đồng Nai 68-70,Sóc Trăng 06-20   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 08-10-2019  Bạc Liêu 58-45,Bến Tre 30-24,Vũng Tàu 09-75   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 08-51,Đồng Tháp 10-25,Hồ Chí Minh 73-26  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 18-32-58,Kiên Giang 62-80-09,Tiền Giang 29-34-61   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Bình Phước 30-52,Hậu Giang 09-34,Hồ Chí Minh 02-35,Long An 15-32   Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
 04-10-2019  Bình Dương 28-43,Trà Vinh 52-73,Vĩnh Long 16-66   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 03-10-2019  An Giang 10-05,Bình Thuận 30-45,Tây Ninh 21-65  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 13-46,Đồng Nai 06-54,Sóc Trăng 52-74   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019  Bạc Liêu 19-23,Bến Tre 94-60,Vũng Tàu 25-41   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-09-2019  Cà Mau 73-95,Đồng Tháp 08-31,Hồ Chí Minh 06-39   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-09-2019  Đà Lạt 47-65,Kiên Giang 19-46,Tiền Giang 18-35   Win Đà Lạt,Kiên Giang
 28-09-2019 Bình Phước 16-4,Hậu Giang 15-62,Hồ Chí Minh 16-20,Long An 42-69  Miss
 27-09-2019  Bình Dương 54-67,Trà Vinh 03-46,Vĩnh Long 26-52   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 10-35,Bình Thuận 92-81,Tây Ninh 03-45   Win An Giang
 25-09-2019  Cần Thơ 48-69,Đồng Nai 16-65,Sóc Trăng 06-24   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 45-51,Bến Tre 15-52,Vũng Tàu 03-53   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 21-34,Đồng Tháp 30-65,Hồ Chí Minh 05-42   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-09-2019  Đà Lạt 31-63,Kiên Giang 01-45,Tiền Giang 14-47   Win Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Bình Phước 74-85,Hậu Giang 21-53,Hồ Chí Minh 05-31,Long An 57-19  Miss
 20-09-2019  Bình Dương 62-79,Trà Vinh 28-84,Vĩnh Long 37-51  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 03-64,Bình Thuận 43-89,Tây Ninh 12-25  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-09-2019  Cần Thơ 31-52,Đồng Nai 64-93,Sóc Trăng 61-92  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 17-09-2019  Bạc Liêu 32-42,Bến Tre 13-67,Vũng Tàu 17-31  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 06-43,Hồ Chí Minh 67-84,Đồng Tháp 10-58 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019 Kiên Giang 41-22,Đà Lạt 81-11,Tiền Giang 91-46 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 70-56,Bình Phước 52-76,Hậu Giang 35-70,Long An 76-49 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 02-53,Trà Vinh 70-85,Vĩnh Long 55-57 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 34-30,Tây Ninh 33-21,Binh Thuận 53-63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 26-79,Sóc Trăng 28-25,Cần Thơ 20-30 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 02-25,Bến Tre 17-80,Vũng Tàu 28-77 Miss
09-09-2019 Cà Mau 84-82,Hồ Chí Minh 72-07,Đồng Tháp 26-94 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 84-89,Đà Lạt 53-02,Tiền Giang 12-48 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 37-80,Bình Phước 06-90,Hậu Giang 09-85,Long An 96-21 Win Hồ Chí Minh
06-09-2019 Bình Dương 80-69,Trà Vinh 77-58,Vĩnh Long 59-40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 45-16,Tây Ninh 83-24,Binh Thuận 40-79 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 06-58,Sóc Trăng 01-46,Cần Thơ 58-64 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 83-33,Bến Tre 73-48,Vũng Tàu 91-48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 29-30,Hồ Chí Minh 19-72,Đồng Tháp 18-24 Win Cà Mau
01-09-2019 Kiên Giang 91-23,Đà Lạt 44-77,Tiền Giang 55-49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 40-60,Bình Phước 84-37,Hậu Giang 35-90,Long An 82-75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 21-90,Trà Vinh 32-60,Vĩnh Long 70-31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 41-86,Tây Ninh 45-61,Binh Thuận 09-27 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 80-76,Sóc Trăng 12-02,Cần Thơ 86-69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 91-58,Bến Tre 23-49,Vũng Tàu 38-69 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 47-79,Hồ Chí Minh 27-89,Đồng Tháp 74-02 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 06-75,Đà Lạt 02-71,Tiền Giang 40-28 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 23-05,Bình Phước 87-31,Hậu Giang 04-77,Long An 63-08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 99-53,Trà Vinh 54-06,Vĩnh Long 70-49 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 25-90,Tây Ninh 32-75,Binh Thuận 16-62 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 24-93,Sóc Trăng 48-07,Cần Thơ 72-57 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 99-61,Bến Tre 51-32,Vũng Tàu 78-75 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 31-75,Hồ Chí Minh 30-82,Đồng Tháp 41-50 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 85-16,Đà Lạt 97-56,Tiền Giang 43-63 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 74-87,Bình Phước 71-19,Hậu Giang 63-08,Long An 15-84 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 12-49,Trà Vinh 89-74,Vĩnh Long 16-80 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019 An Giang 18-49,Tây Ninh 48-62,Binh Thuận 03-81 Miss
14-08-2019 Đồng Nai 27-78,Sóc Trăng 75-41,Cần Thơ 87-51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 49-85,Bến Tre 31-43,Vũng Tàu 33-21 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 42-43,Hồ Chí Minh 88-29,Đồng Tháp 17-30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 17-03,Đà Lạt 67-00,Tiền Giang 75-35 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 02-56,Bình Phước 09-85-91,Hậu Giang 12-25,Long An 05-16 Win Long An
09-08-2019 Bình Dương 36-37,Trà Vinh 68-32,Vĩnh Long 01-58 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 41-06,Tây Ninh 06-55,Binh Thuận 91-17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *