GIẢI 8 MIỀN NAM VIP Phí 400.000 VNĐ

Muốn Đầu tư là phải có lãi thì phải biết chốt số. Không có số Chuẩn thì Đừng có Đánh. Lấy số Tại đây. Hôm nào lấy số hôm đó sẽ ăn!!

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 400.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 4 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 400.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
 21-10-2019 Cà Mau 90,Đồng Tháp 04,Hồ Chí Minh 35   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 20-10-2019  Đà Lạt 21,Kiên Giang 82,Tiền Giang 69   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 19-10-2019  Bình Phước 12,Hậu Giang 67,Hồ Chí Minh 21,Long An 78   Win Long An
 18-10-2019  Bình Dương 95,Trà Vinh 06,Vĩnh Long 82   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 17-10-2019  An Giang 76,Tây Ninh 25,Binh Thuận 33  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 57,Đồng Nai 88,Sóc Trăng 78   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019  Bạc Liêu 20,Bến Tre 67,Vũng Tàu 78   Win  Bến Tre,Vũng Tàu
 14-10-2019  Cà Mau 46,Đồng Tháp 67,Hồ Chí Minh 99   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019  Đà Lạt 96,Kiên Giang 30,Tiền Giang 25   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 12-10-2019  Bình Phước 27,Hậu Giang 50,Hồ Chí Minh 69,Long An 78  Miss
 11-10-2019  Bình Dương 88,Trà Vinh 20,Vĩnh Long 24   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 35,Bình Thuận 13,Tây Ninh 27   Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019  Cần Thơ 14,Đồng Nai 59,Sóc Trăng 03   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 08-10-2019  Bạc Liêu 58,Bến Tre 47,Vũng Tàu 30   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 24,Đồng Tháp 40,Hồ Chí Minh 67  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 67,Kiên Giang 62,Tiền Giang 61   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
05-10-2019 Bình Phước 88,Hậu Giang 04,Hồ Chí Minh 91,Long An 20   Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
 04-10-2019  Bình Dương 92,Trà Vinh 73,Vĩnh Long 43   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 03-10-2019  An Giang 52,Bình Thuận 84,Tây Ninh 10  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 03,Đồng Nai 34,Sóc Trăng 37   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019  Bạc Liêu 82,Bến Tre 82,Vũng Tàu 25   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-09-2019  Cà Mau 08 ,Đồng Tháp 37 ,Hồ Chí Minh 11   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-09-2019  Đà Lạt 86,Kiên Giang 44,Tiền Giang 21   Win Đà Lạt,Kiên Giang
 28-09-2019  Bình Phước 28,Hậu Giang 62,Hồ Chí Minh 03,Long An 87  Miss
 27-09-2019  Bình Dương 96,Trà Vinh 69,Vĩnh Long 26   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 21,Bình Thuận 14,Tây Ninh 24   Win An Giang
 25-09-2019  Cần Thơ 41,Đồng Nai 65,Sóc Trăng 05   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 32,Bến Tre 15,Vũng Tàu 85   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 10,Đồng Tháp 85,Hồ Chí Minh 37   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-09-2019  Đà Lạt 50,Kiên Giang 26,Tiền Giang 47   Win Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Bình Phước 32,Hậu Giang 54,Hồ Chí Minh 61,Long An 19  Miss
 20-09-2019  Bình Dương 57 ,Trà Vinh 58 ,Vĩnh Long 37  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 64,Bình Thuận 64,Tây Ninh 05  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-09-2019  Cần Thơ 13,Đồng Nai 59,Sóc Trăng 14  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 17-09-2019  Bạc Liêu 11,Bến Tre 67,Vũng Tàu 42  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 86,Hồ Chí Minh 02,Đồng Tháp 32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019 Kiên Giang 34,Đà Lạt 22,Tiền Giang 91 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 00,Hậu Giang 70,Long An 80 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 18,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 34,Tây Ninh 36,Binh Thuận 09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 79,Sóc Trăng 39,Cần Thơ 69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 21,Bến Tre 02,Vũng Tàu 85 Miss
09-09-2019 Cà Mau 85,Hồ Chí Minh 87,Đồng Tháp 61 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 32,Đà Lạt 78,Tiền Giang 02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 55,Bình Phước 02,Hậu Giang 14,Long An 83 Win Hồ Chí Minh
06-09-2019 Bình Dương 75,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 66 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 23,Tây Ninh 65,Binh Thuận 27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 35,Sóc Trăng 69,Cần Thơ 71 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 67,Bến Tre 58,Vũng Tàu 30 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 43,Hồ Chí Minh 20,Đồng Tháp 17 Win Cà Mau
01-09-2019 Kiên Giang 10,Đà Lạt 37,Tiền Giang 68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 92,Bình Phước 80,Hậu Giang 62,Long An 91 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 03,Trà Vinh 25,Vĩnh Long 00 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 20,Tây Ninh 65,Binh Thuận 47 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 08,Cần Thơ 57 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 43,Bến Tre 64,Vũng Tàu 69 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 73,Hồ Chí Minh 97,Đồng Tháp 74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 57,Đà Lạt 20,Tiền Giang 16 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 67,Bình Phước 69,Hậu Giang 21,Long An 63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 08,Trà Vinh 53,Vĩnh Long 31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 24,Tây Ninh 16,Binh Thuận 32 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 52,Sóc Trăng 07,Cần Thơ 90 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 64,Bến Tre 51,Vũng Tàu 48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 45,Hồ Chí Minh 02,Đồng Tháp 45 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 88,Đà Lạt 56,Tiền Giang 07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 97,Bình Phước 95,Hậu Giang 12,Long An 39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 85,Trà Vinh 74,Vĩnh Long 14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019 An Giang 03,Tây Ninh 17,Binh Thuận 61 Miss
14-08-2019 Đồng Nai 30,Sóc Trăng 41,Cần Thơ 39 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 84,Bến Tre 89,Vũng Tàu 97 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 63,Hồ Chí Minh 44,Đồng Tháp 98 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 20,Đà Lạt 10,Tiền Giang 75 Win Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 15,Bình Phước 75,Hậu Giang 35,Long An 86 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-08-2019 Bình Dương 53,Trà Vinh 32,Vĩnh Long 75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 29,Tây Ninh 34,Binh Thuận 01 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *