ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Phí 1.000.000 VNĐ

 Muốn Đầu tư là phải có lãi thì phải biết chốt số. Không có số Chuẩn thì Đừng có Đánh. Lấy số Tại đây. Hôm nào lấy số hôm đó sẽ ăn!!

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 1.000.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

  Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 1.000.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 11/12/2018  Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9 Đuôi 1 
 10/12/2018 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4 Đuôi 1 
 09/12/2018 Đầu 0 Đuôi 8  Win Đầu 0 Đuôi 8
 08/12/2018  Đầu 9 Đuôi 3  Win Đầu 9 Đuôi 3
 07/12/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
06/12/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4 
 05/12/2018  Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8 
 04/12/2018  Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5 Đuôi 9 
 03/12/2018  Đầu 4 Đuôi 8 Miss
 02/12/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6 
 01/12/2018  Đầu 2 Đuôi 9  Win Đầu 2 Đuôi 9
 30/11/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1 
 29/11/2018  Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9 
 28/11/2018  Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5 
 27/11/2018  Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6 
 26/11/2018  Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3 
 25/11/2018  Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3 Đuôi 5 
 24/11/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6 
 23/11/2018  Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4 
 22/11/2018  Đầu 7 Đuôi 4  Miss
 21/11/2018  Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1 
 20/11/2018  Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2 Đuôi 2 
 19/11/2018  Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1 
 18/11/2018  Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4 Đuôi 4 
 17/11/2018  Đầu 0 Đuôi 2  Win Đầu 0 Đuôi 2 
 16/11/2018  Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4 Đuôi 8 
15/11/2018  Đầu 8 Đuôi 8 Win  Đầu 8 Đuôi 8
 14/11/2018 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4 Đuôi 1
 13/11/2018  Đầu 5 đuôi 4 Win Đầu 5 
 12/11/2018  Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0 
 11/11/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1 
 10/11/2018  Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8 Đuôi 4 
 09/11/2018  Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6 Đuôi 9 
 08/11/2018  Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7 Đuôi 9 
 07/11/2018  Đầu 1 Đuôi 1 Win Đầu 1 Đuôi 1 
 06/11/2018  Đầu 8 đuôi 9  Miss
 05/11/2018  Đầu 6 đuôi 7 Miss
 04/11/2018  Đầu 4 đuôi 4 Win Đầu 4 đuôi 4
 03/11/2018  Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2 
 02/11/2018  Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4 Đuôi 8 
 01/11/2018  Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9 
 31/10/2018  Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3 Đuôi 5 
 30/10/2018  Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1 Đuôi 8 
 29/10/2018  Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4
 28/10/2018  Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6 
 27/10/2018  Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
 26/10/2018  Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3 
 25/10/2018  Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8 
 24/10/2018  Đầu 0 Đuôi 3 Win Đầu 0 Đuôi 3 
 23/10/2018  Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2 
 22/10/2018  Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5 Đuôi 8 
 21/10/2018  Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2  
 20/10/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8 
 19/10/2018  Đầu 1 Đuôi 4  Win Đầu 1 Đuôi 4
 18/10/2018  Đầu 5 Đuôi 0 Win Đầu 5 Đuôi 0 
 17/10/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6 
16/10/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4 
 15/10/2018  Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9 
 14/10/2018  Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8 
 13/10/2018  Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5 
12/10/2018 Đầu 1 Đuôi 8  Win Đầu 1 Đuôi 8
 11/10/2018 Đầu 0 Đuôi 5 Win Đầu 0 Đuôi 5 
 10/10/2018  Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3 
 09/10/2018  Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3 Đuôi 5 
 08/10/2018  Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2 
07/10/2018  Đầu 3 Đuôi 9   Win Đầu 3 Đuôi 9
 06/10/2018  Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5 
 05/10/2018 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đầu 2 Đuôi 6 
 04/10/2018 Đầu 3 Đuôi 4  Win Đầu 3 Đuôi 4
 03/10/2018  Đầu 3 Đuôi7 Win Đầu 3 Đuôi 7 
 02/10/2018  Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4 Đuôi 4  
 01/10/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5 
 30/09/2018  Đầu 5 Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5 
 29/09/2018  Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0 
 28/09/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6 
 27/09/2018  Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5 
 26/09/2018  Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2 Đuôi 2 
25/09/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 24/09/2018  Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6 Đuôi 9 
 23/09/2018  Đầu 6 Đuôi 2  Win Đầu 6 Đuôi 2
 22/09/2018  Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7 Đuôi 8 
 21/09/2018  Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1 
 20/09/2018  Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 Đuôi 6 
 19/09/2018  Đầu 7 Đuôi 7  Win Đầu 7 Đuôi 7 
 18/09/2018  Đầu 2 Đuôi 0 Win Đầu 2 Đuôi 0 
 17/09/2018  Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3 
 16/09/2018  Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3 
 15/09/2018  Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7 
 14/09/2018  Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8 
 13/09/2018  Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2 
 12/09/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6 
 11/09/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
 10/09/2018  Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 09/09/2018  Đầu 5 Đuôi 3 Win Đầu 5 Đuôi 3 
 08/09/2018  Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5 
 07/09/2018  Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7 
 06/09/2018  Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4 
 05/09/2018  Đầu 8 Đuôi 8  Win Đầu 8 Đuôi 8
 04/09/2018  Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8 
03/09/2018  Đầu 1 đuôi 3  Miss
 02/09/2018  Đầu 7 đuôi 9  Miss
 01/09/2018  Đầu 2 đuôi 4  Miss
 31/08/2018  Đầu 6 đuôi 7 Win Đầu 6 đuôi 7 
 30/08/2018  Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0 
 29/08/2018  Đầu 7 đuôi 9  Miss
 28/08/2018  Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7
 27/08/2018   Đầu 8 đuôi 7  Win Đầu 8 đuôi 7
 26/08/2018  Đầu 8 đuôi 1 Win Đầu 8 đuôi 1 
 25/08/2018  Đầu 6 đuôi 1  Win Đầu 6
 24/08/2018  Đầu 1 đuôi 7 Win Đầu 1 đuôi 7
23/08/2018  Đầu 2 đuôi 3  Miss
 22/08/2018  Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3 
 21/08/2018  Đầu 8 đuôi 7  Miss
 20/08/2018  Đầu 6 đuôi 5 Miss
 19/08/2018  Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9 
 18/08/2018   Đầu 4 đuôi 5  Miss
 17/08/2018  Đầu 3 đuôi 9  Miss
 16/08/2018  Đầu 5 đuôi 6 Miss
 15/08/2018  Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2 
 14/08/2018  Đầu 7 đuôi 3 Miss
 13/08/2018  Đầu 6 đuôi 5  Miss
 12/08/2018  Đầu 8 đuôi 7  Win Đuôi 7
 11/08/2018  Đầu 1 đuôi 6 Miss
10/08/2018  Đầu 8 đuôi 1  Win Đầu 8 đuôi 1
 09/08/2018   Đầu 1 đuôi 7  Win Đầu 1 đuôi 7
 08/08/2018  Đầu 2 Đuôi 9  Win  Đầu 2 Đuôi 9
 07/08/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win  Đầu 2 Đuôi 3
 06/08/2018  Đầu 1 đuôi 4 Win Đầu 1 đuôi 4 
05/08/2018  Đầu 3 đuôi 8  Win Đầu 3 đuôi 8
 04/08/2018  Đầu 3 đuôi 5 Miss
 03/08/2018  Đầu 8 đuôi 6  Win Đầu 8 đuôi 6
 02/08/2018  Đầu 3 đuôi 8  Win Đầu 3 đuôi 8
 01/08/2018   Đầu 2 Đuôi 8 Win  Đầu 2 Đuôi 8 
 31/07/2018  Đầu 3 đuôi 6 Win Đầu 3 đuôi 6 
 30/07/2018   Đầu 7 Đuôi 2  Win Đầu 7 Đuôi 2
 29/07/2018  Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
 28/07/2018  Đầu 3 đuôi 3  Win Đầu 3 đuôi 3
 27/07/2018  Đầu 3 đuôi 1 Win Đầu 3 đuôi 1
 26/07/2018  Đầu 5 đuôi 6 Win Đầu 5 đuôi 6 
 25/07/2018  Đầu 4 đuôi 1  Win Đầu 4 đuôi 1
 24/07/2018  Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0 
 23/07/2018  Đầu 8 đuôi 6 Win Đầu 8 đuôi 6 
 22/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
 21/07/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6 Đuôi 8
20/07/2018  Đầu 4 đuôi 9  Win Đầu 4 đuôi 9
 19/07/2018  Đầu 1 đuôi 7  Win Đầu 1 đuôi 7
 18/07/2018  Đầu 6 Đuôi 9  Win Đầu 6 Đuôi 9
 17/07/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Win Đầu 2 Đuôi 3 
 16/07/2018  Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1 
15/07/2018   Đầu 4 đuôi 0 Win Đầu 4 đuôi 0 
 14/07/2018  Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3 
 13/07/2018  Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1 
 12/07/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6 Đuôi 5
 11/07/2018   Đầu 5 đuôi 4  Win Đầu 5 đuôi 4
 10/07/2018  Đầu 5 đuôi 7 Win Đầu 5 đuôi 7 
 09/07/2018  Đầu 4 đuôi 5 Win Đầu 4 đuôi 5 
 08/07/2018  Đầu 9 Đuôi 9   Win  Đầu 9 Đuôi 9
 07/07/2018  Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7 
06/07/2018  Đầu 1 đuôi 4 Win Đầu 1 đuôi 4 
 05/07/2018  Đầu 9 Đuôi 5  Win  Đầu 9 Đuôi 5
 04/07/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win  Đầu 9 Đuôi 5 
 03/07/2018  Đầu 2 đuôi 5  Miss
 02/07/2018  Đầu 8 đuôi 7  Win Đầu 8 đuôi 7
 01/07/2018 Đầu 1 đuôi 7 Win Đầu 1 đuôi 7 
 30/06/2018  Đầu 5 đuôi 9 Miss
 29/06/2018 Đầu 8 đuôi 3  Win Đầu 8 đuôi 3
 28/06/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win  Đầu 9 Đuôi 4
 27/06/2018  Đầu 9 Đuôi 8  Win  Đầu 9 Đuôi 8
 26/06/2018  Đầu 9 Đuôi 2  Win  Đầu 9 Đuôi 2
 25/06/2018  Đầu 8 đuôi 3  Win Đầu 8 đuôi 3
 24/06/2018    Đầu 4 đuôi 9 Win  Đầu 4 đuôi 9
23/06/2018 Đầu 9 Đuôi 6 Win  Đầu 9 Đuôi 6
 22/06/2018   Đầu 8 đuôi 3 Win Đầu 8 đuôi 3
21/06/2018  Đầu 9 Đuôi 7 Win  Đầu 9 Đuôi 7
 20/06/2018  Đầu 1 đuôi 5 Win Đầu 1 đuôi 5 
 19/06/2018   Đầu 8 đuôi 9  Win Đầu 8 đuôi 9
 18/06/2018   Đầu 3 đuôi 3  Win Đầu 3 đuôi 3
 17/06/2018   Đầu 6 đuôi 4 Win  Đầu 6 đuôi 4 
16/06/2018    Đầu 4 đuôi 8  Win Đầu 4 đuôi 8
 15/06/2018   Đầu 4 đuôi 5 Win Đầu 4 đuôi 5 
 14/06/2018  Đầu 4 đuôi 3 Win Đầu 4 đuôi 3 
13/06/2018   Đầu 3 đuôi 7  Win Đầu 3 đuôi 7
 12/06/2018  Đầu 9 Đuôi 3  Win  Đầu 9 
 11/06/2018 Đầu 7 đuôi 2  Miss
 10/06/2018  Đầu 0 Đuôi 3 Win Đầu 0 Đuôi 3
09/06/2018   Đầu 9 Đuôi 9 Win  Đầu 9 Đuôi 9
 08/06/2018  Đầu 3 đuôi 8  Win Đầu 3 đuôi 8 
 07/06/2018  Đầu 1 đuôi 7 Miss
06/06/2018 Đầu 4 đuôi 5  Win đuôi 5 
 05/06/2018  Đầu 8 đuôi 5 Win Đầu 8 đuôi 5 
 04/06/2018  Đầu 2 đuôi 8 Miss
 03/06/2018  Đầu 7 đuôi 8  Miss
 02/06/2018  Đầu 2 đuôi 9  Miss
 01/06/2018  Đầu 5 đuôi 3 Miss
31/05/2018  Đầu 7 đuôi 1  Miss
 30/05/2018  Đầu 5 đuôi 8  Miss
 29/05/2018  Đầu 7 đuôi 4  Miss
 28/05/2018  Đầu 2 đuôi 9 Miss
 27/05/2018  Đầu 5 đuôi 4  Miss
 26/05/2018   Đầu 7 đuôi 3 Win Đầu 7 đuôi 3 
 25/05/2018  Đầu 3 đuôi 6  Win Đầu 3 đuôi 6 
 24/05/2018  Đầu 7 đuôi 3 Win Đầu 7 
23/05/2018  Đầu 4 đuôi 4 Win Đầu 4 đuôi 4 
 22/05/2018 Đầu 8 đuôi 7  Miss
 21/05/2018   Đầu 1 đuôi 1 Win  Đầu 1 đuôi 1 
 20/05/2018  Đầu 1 đuôi 2  Miss
 19/05/2018   Đầu 4 đuôi 5  Win Đầu 4 đuôi 5
 18/05/2018   Đầu 4 đuôi 0 Win Đầu 4 đuôi 0
 17/05/2018    Đầu 2 đuôi 3 Win Đầu 2 đuôi 3 
 16/05/2018   Đầu 7 đuôi 0 Win Đầu 7 đuôi 0 
 15/05/2018  Đầu 4 đuôi 2  Miss
 14/05/2018  Đầu 5 đuôi 3 Miss
 13/05/2018 Đầu 3 đuôi 6  Win Đầu 3 đuôi 6
 12/05/2018  Đầu 8 đuôi 1  Win Đầu 8 đuôi 1
 11/05/2018  Đầu 0 Đuôi 4 Win Đầu 0 Đuôi 4 
10/05/2018   Đầu 2 đuôi 4  Miss
 09/05/2018  Đầu 6 đuôi 7 Win Đầu  6 
 08/05/2018  Đầu 7 đuôi 6 Win Đầu 7 đuôi 6 
 07/05/2018  Đầu 6 đuôi 4 Win Đầu 6 đuôi 4 
 06/05/2018  Đầu 3 đuôi 8 Win Đầu 3 đuôi 8
 05/05/2018 Đầu 8 đuôi 2 Win Đầu 8 đuôi 2
 04/05/2018  Đầu 0 Đuôi 1   Win Đầu 0 Đuôi 1
 03/05/2018 Đầu 0 Đuôi 2  Win Đầu 0 Đuôi 2
 02/05/2018  Đầu 7 đuôi 9 Win Đầu 7 đuôi 9 
 01/05/2018  Đầu 5 đuôi 6 Win Đầu 5 đuôi 6 
 30/04/2018  Đầu 1 đuôi 4  Win Đầu 1 đuôi 4
 29/04/2018  Đầu 4 đuôi 7 Win Đầu 4 đuôi 7 
 28/04/2018  Đầu 8 đuôi 6  Win Đầu 8 đuôi 6
27/04/2018  Đầu 3 đuôi 0 Win Đầu 3 đuôi 0 
 26/04/2018  Đầu 8 đuôi 6 Win Đầu 8 đuôi 6 
25/04/2018  Đầu 5 đuôi 0 Win  Đầu 5 đuôi 0 
24/04/2018   Đầu 4 đuôi 5 Win  Đầu 4 đuôi 5 
 23/04/2018  Đầu 4 đuôi 2  Miss
 22/04/2018  Đầu 6 đuôi 8  Win Đầu 6 đuôi 8
 21/04/2018  Đầu 1 đuôi 7  Miss
 20/04/2018  Đầu 4 đuôi 2  Miss
 19/04/2018  Đầu 3 đuôi 5  Miss
 18/04/2018  Đầu 2 đuôi 2 Win Đầu 2 đuôi 2 
 17/04/2018  Đầu 6 đuôi 4 Win Đầu 6 đuôi 4 
 16/04/2018  Đầu 4 đuôi 6  Win Đầu 4 đuôi 6
 15/04/2018    Đầu 5 đuôi 4 Win  Đầu 5 đuôi 4
14/04/2018  Đầu 7 đuôi 0 Win Đầu 7 đuôi 0
 13/04/2018   Đầu 0 đuôi 1 Win  Đầu 0 đuôi 1 
12/04/2018  Đầu 1 đuôi 8  Win Đầu 1 đuôi 8
 11/04/2018  Đầu 1 đuôi 3  Miss
 10/04/2018  Đầu 8 đuôi 8 Win Đầu 8 đuôi 8
 09/04/2018   Đầu 2 đuôi 3 Win Đầu 2 đuôi 3
 08/04/2018  Đầu 6 đuôi 3 Win Đầu 6 đuôi 3
 07/04/2018  Đầu 9 Đuôi 8   Win Đầu 9 Đuôi 8
06/04/2018  Đầu 8 đuôi 5 Miss
 05/04/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9 Đuôi 4 
 04/04/2018   Đầu 8 đuôi 2 Win Đầu 8 đuôi 2
 HỆ THÔNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  Đầu 6 đuôi 7  Win Đầu 6 đuôi 7
 26/03/2018  Đầu 2 đuôi 3 Win Đầu 2 đuôi 3 
 25/03/2018  Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4 
 24/03/2018  Đầu 4 đuôi 5 Win Đầu 4 đuôi 5 
 23/03/2018  Đầu 1 đuôi 3 Win Đầu 1 đuôi 3 
 21/03/2018  Đầu 8 đuôi 5 Win Đầu 8 đuôi 5
 20/03/2018  Đầu 6 đuôi 5 Win Đầu 6 đuôi 5 
 17/03/2018  Đầu 3 đuôi 6 Win Đầu 3 đuôi 6 
 16/03/2018 Đầu 4 đuôi 9 Win Đầu 4 đuôi 9 
 15/03/2018  Đầu 1 đuôi 6 Win Đầu 1 đuôi 6 
14/03/2018   Đầu 5 đuôi 4 Win  Đầu 5 đuôi 4 
 13/03/2018  Đầu 0 đuôi 7 Win Đầu 0 đuôi 7
12/03/2018  Đầu 5 đuôi 2  Miss
11/03/2018  Đầu 2 đuôi 5 Win Đầu 2  
 10/03/2018   Đầu 2 đuôi 9  Miss
 09/03/2018  Đầu 7 đuôi 0 Miss
 08/03/2018  Đầu 0 đuôi 8 Win Đuôi 8 
 07/03/2018 Đầu 3 đuôi 4  Miss
 06/03/2018   Đầu 2 đuôi 6  Miss
 05/03/2018   Đầu 7 đuôi 4  Miss
 04/03/2018  Đầu 1 đuôi 2 Miss
 03/03/2018  Đầu 6 đuôi 4  Miss
 02/03/2018   Đầu 7 đuôi 5 Miss
 01/03/2018  Đầu 2 đuôi 8  Win Đầu 2 đuôi 8
 28/02/2018  Đầu 9 đuôi 1 Miss
 27/02/2018  Đầu 4 đuôi 2 Miss
26/02/2018   Đầu 2 đuôi 6  Miss
 25/02/2018   Đầu 1 đuôi 0 Win  Đầu 1 đuôi 0 
 24/02/2018  Đầu 3 đuôi 7  Miss
 23/02/2018   Đầu 5 đuôi 2  Miss
 22/02/2018 Đầu 8 đuôi 1  Miss
 21/02/2018   Đầu 3 đuôi 2  Miss
 20/02/2018 Đầu 4 đuôi 9  Miss
 19/02/2018  Đầu 0- đuôi 8  Win Đầu 0- đuôi 8
 15-18/02/2018  NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT
 14/02/2018  Đầu 7 đuôi 2 Win  Đầu 7 
 13/02/2018  Đầu 5 đuôi 5 Miss
 12/02/2018 Đầu 2 đuôi 7 Miss
 11/02/2018  Đầu 4 đuôi 9  Miss
10/02/2018   Đầu 8 đuôi 1 Win  Đầu 8 đuôi 1
 09/02/2018  Đầu 6 đuôi 3 Miss
 08/02/2018  Đầu 4 đuôi 2 Miss
 07/02/2018  Đầu 4 đuôi 5  Win Đuôi 5
06/02/2018  Đầu 9 đuôi 5 Win Đầu 9 đuôi 5 
05/02/2018 Đầu 2 đuôi 7 Win Đầu 2
 04/02/2018  Đầu 1 đuôi 4  Miss
 03/02/2018  Đầu 8 đuôi 2  Miss
 02/02/2018  Đầu 4 đuôi 5 Miss
 01/02/2018  Đầu 7 đuôi 6  Miss
31/01/2018  Đầu 8 đuôi 3  Miss
 30/01/2018  Đầu 9 đuôi 5  Miss
 29/01/2018  Đầu 7 đuôi 6 Miss
28/01/2018 Đầu 8 đuôi 2 Miss
 27/01/2018   Đầu 8 đuôi 3 Win Đầu 8 đuôi 3 
 26/01/2018  Đầu 4 đuôi 6 Win Đầu 4 
 25/01/2018   Đầu 7 đuôi 3 Miss
 24/01/2018  Đầu 4 đuôi 6  Miss
 23/01/2018  Đầu 2 đuôi 4  Miss
 22/01/2018  Đầu 6 đuôi 5 Win Đầu 6 
 21/01/2018  Đầu 7 đuôi 2  Miss
 20/01/2018  Đầu 2 đuôi 6  Miss
19/01/2018  Đầu 5 đuôi 4 Miss
 18/01/2018  Đầu 7 đuôi 5  Miss
 17/01/2108   Đầu 4 đuôi 3  Miss
 16/01/2108  Đầu 1 đuôi 5  Miss
 15/01/2108  Đầu 9 đuôi 8 Win Đầu 9 đuôi 8 
 14/01/2018 Đầu 2 đuôi 9   Win Đầu 2
 13/01/2018   Đầu 6 đuôi 4 Win  Đầu 6 đuôi 4 
 12/01/2018  Đầu 6 đuôi 0  Miss
 11/01/2018  Đầu 5 đuôi 6  Miss
 10/01/2018  Đầu 4 đuôi 9  Win Đầu 4
 09/01/2018  Đầu 5 đuôi 3  Miss
 08/01/2018  Đầu 6 đuôi 4  Miss
 07/01/2018  Đầu 3 đuôi 6  Miss
 06/01/2018  Đầu 8 đuôi 9  Win Đầu 8 đuôi 9
05/01/2018  Đầu 8 đuôi 5  Win Đuôi 5
 04/01/2018   Đầu 7 đuôi 4 Win  Đầu 7 đuôi 4 
 03/01/2018   Đầu 1 đuôi 7 Win  Đầu 1 đuôi 7 
 02/01/2018  Đầu 2 đuôi 8 Miss
 01/01/2018   Đầu 6 đuôi 2  Win  Đầu 6 đuôi 2
 31/12/2017  Đầu 5 đuôi 9 Win Đầu 5 đuôi 9 
 30/12/2017   Đầu 1 đuôi 5 Miss
 29/12/2017  Đầu 2 đuôi 4 Miss
 28/12/2017   Đầu 3 đuôi 1 Miss
27/12/2017   Đầu 2 đuôi 5  Miss
 26/12/2017  Đầu 3 đuôi 8  Miss
 25/12/2017  Đầu 6 đuôi 3   Win  Đầu 6 đuôi 3
 24/12/2017  Đầu 5 đuôi 2 Đầu 5 đuôi 2
 23/12/2017  Đầu 6 đuôi 9  Win  Đầu 6 đuôi  9
 22/12/2017  Đầu 2 đuôi 1 Win Đầu 2 đuôi 1 
 21/12/2017  Đầu 5 đuôi 8 Win Đầu 5 đuôi 8 
 20/12/2017  Đầu 3 đuôi 4  Miss
19/12/2017   Đầu 1 đuôi  8  Win  Đầu 1 đuôi  8
 18/12/2017   Đầu 7 đuôi 5  Win Đầu 7 đuôi 5
 17/12/2017  Đầu 4 đuôi 8 Win Đầu 4 đuôi 8 
 16/12/2017    Đầu 3 đuôi 1 Win  Đầu 3 đuôi 1 
 15/12/2017  Đầu 5 đuôi 7  Miss

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *