BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC Phí 1.000.000 VNĐ

Hôm nào chốt số hôm đó tỷ lệ ăn lớn, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh đợi kết quả ra là tiền về. Không phải cơ hội lúc nào cũng có nên bạn phải tận dụng triệt để, muốn thành công phải biết nắm bắt cơ hội

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 1.000.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 1.000.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THỒNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 11/12/2018 12   WIN
 10/12/2018 24   WIN
 09/12/2018  51  WIN
 08/12/2018  21  WIN
 07/12/2018 09   WIN
 06/12/2018  12 Miss
 05/12/2018 69   WIN
 04/12/2018  95  WIN
 03/12/2018  48  WIN
 02/12/2018  68  WIN
01/12/2018 15   WIN
 30/11/2018  19  WIN
29/11/2018  93  WIN
 28/11/2018  05  WIN
 27/11/2018  01   WIN
 26/11/2018  96  WIN  
 25/11/2018 71   WIN  
 24/11/2018 75  Miss
 23/11/2018  31  Miss
 22/11/2018  63  Miss
 21/11/2018 56  WIN  
 20/11/2018  67 WIN 
 19/11/2018 42 WIN 
 18/11/2018  62  WIN
 17/11/2018 75  Miss
 16/11/2018  30  WIN
15/11/2018 96 WIN
 14/11/2018 26   WIN
 13/11/2018  90 Miss
 12/11/2018 17   WIN
 11/11/2018 38   WIN
10/11/2018 30   WIN
09/11/2018  17  WIN
 08/11/2018  01   WIN
 07/11/2018  48  WIN
 06/11/2018  14  WIN
 05/11/2018  18  WINx2
 04/11/2018  94  WIN
 03/11/2018  57  WIN
 02/11/2018  82  WIN
 01/11/2018  80  WIN 
 31/10/2018 94   WIN 
 30/10/2018  36  WIN 
 29/10/2018  73 WIN 
 28/10/2018  06  WIN
 27/10/2018  02  WIN
 26/10/2018  34  WIN
 25/10/2018  57  WIN   
24/10/2018  26 WIN   
 23/10/2018  27  WIN  
 22/10/2018  85  WIN  
 21/10/2018  24 WIN  
 20/10/2018  13 WIN 
 19/10/2018 57  WIN 
 18/10/2018  12  WIN
 17/10/2018 04   WIN
 16/10/2018  48  WIN
15/10/2018  70  WIN 
 14/10/2018 13  WIN 
 13/10/2018 14   WIN
12/10/2018  17  WIN
 11/10/2018  18 WIN
 10/10/2018  39  WIN
 09/10/2018  13 WIN 
 08/10/2018  20 WIN
 07/10/2018  52  WIN
 06/10/2018  48  Miss
 05/10/2018  37  Miss
 04/10/2018  35  WINx2
 03/10/2018  79  WIN
 02/10/2018  12  WIN
 01/10/2018 81   WIN
 30/09/2018  60  WIN
 29/09/2018  43  WIN
 28/09/2018  57  WIN
27/09/2018 53  WIN  
 26/09/2018  98  WIN 
25/09/2018 49 WINx2
 24/09/2018  91  WIN 
23/09/2018 38   WIN 
 22/09/2018 48  WIN 
 21/09/2018 54   WIN
 20/09/2018  26  WIN
 19/09/2018 82   WIN
 18/09/2018  74  WIN
 17/09/2018 89   WIN
 16/09/2018 58   WIN
 15/09/2018  70  WIN
 14/09/2018  28 WIN  
13/09/2018  64 WIN   
 12/09/2018 67   WIN  
 11/09/2018  48  WINx2
 10/09/2018  46  WIN  
 09/09/2018   69  WIN  
 08/09/2018  17  WIN 
 07/09/2018  57  WIN 
 06/09/2018 89   WIN 
 05/09/2018  60  WIN 
 04/09/2018  56  WIN 
 03/09/2018  27 WIN 
 02/09/2018 41   WIN 
01/09/2018  74 WIN 
 31/08/2018  92  Miss
 30/08/2018  76 Miss
29/08/2018 26 Miss
 28/08/2018 92  Miss
 27/08/2018  50 Miss
 26/08/2018  64 Miss
 25/08/2018  24 WIN    
 24/08/2018  67 WIN     
23/08/2018  91  WIN    
 22/08/2018 12  WIN    
 21/08/2018  48  Miss
 20/08/2018  53 WIN   
 19/08/2018  99 WIN  
 18/08/2018 23  WIN 
17/08/2018  46 WIN
 16/08/2018  54 WIN 
 15/08/2018 26 Miss
 14/08/2018  19  WIN 
 13/08/2018  67 WIN 
 12/08/2018  53 Miss
 11/08/2018  96 WIN     
10/08/2018  94 WIN    
 09/08/2018 68  WIN   
 08/08/2018  56 WIN  
 07/08/2018  92  WIN 
 06/08/2018 40  WIN 
 05/08/2018  54  Miss
 04/08/2018 01   WIN
 03/08/2018 79   WIN
 02/08/2018  93  Miss
 01/08/2018 21   WIN    
 31/07/2018  51  WIN    
 30/07/2018 67 Miss
29/07/2018  37  Miss
 28/07/2018  23  WIN    
 27/07/2018  75  Miss
 26/07/2018  26    WIN    
 25/07/2018  14   WIN      
 24/07/2018  32 WIN     
 23/07/2018  64 WIN    
 22/07/2018  75 WIN   
 21/07/2018  43 WIN   
 20/07/2018  78 WIN  
19/07/2018  76  WIN 
 18/07/2018  97  WINx2
 17/07/2018  16 WINx2 
 16/07/2018  86  WIN 
 15/07/2018 36  WIN 
 14/07/2018  74 Miss
 13/07/2018  93 WIN 
 12/07/2018  01  WIN
11/07/2018  75 WINx2 
 10/07/2018  95  WIN
 09/07/2018  17 WIN  
 08/07/2018  78 WIN 
 07/07/2018  16 WIN   
 06/07/2018  24  WIN  
 05/07/2018 35  Miss
 04/07/2018  53 WIN  
 03/07/2018  92  WIN 
 02/07/2018  32 WIN 
 01/07/2018  92 WIN
 30/06/2018  76  WIN
 29/06/2018  49 WIN  
 28/06/2018 31   WIN x2
 27/06/2018  84  WIN
 26/06/2018  71 WIN x2 
 25/06/2018  93  WIN 
 24/06/2018 36   WIN 
23/06/2018  96  WINx2 
22/06/2018  70  WIN 
 21/06/2018 72   WINx2
20/06/2018  45  WIN 
 19/06/2018  78  Miss
 18/06/2018  24  WINx2
 17/06/2018  42  Miss
 16/06/2018  74 WIN 
 15/06/2018  45  WIN
 14/06/2018  57  WIN
 13/06/2018  92  WINx2
 12/06/2018  25  WIN
 11/06/2018  42  Miss
 10/06/2018  58  Miss
 09/06/2018  26 Miss
 08/06/2018  23  WINx2
 07/06/2018  66  WIN
 06/06/2018  90 WIN  
 05/06/2018  23 WIN 
 04/06/2018  21  WIN
 03/06/2018  38  WIN
 02/06/2018  21  Miss
 01/06/2018  29  WIN
 31/05/2018  83  Miss
 30/05/2018  46  Miss
 29/05/2018 78   WIN
 28/05/2018  61  WIN
 27/05/2018  52 Miss
26/05/2018  89  Miss
 25/05/2018  53  Miss
 24/05/2018  75 Miss
 23/05/2018 12 Miss
 22/05/2018  64 WIN  
21/05/2018  24  WIN 
 20/05/2018  70 WIN  
19/05/2018  32 WIN 
 18/05/2018 92  WIN
 17/05/2018  52  WIN
16/05/2018  12  WIN
 15/05/2018  05  WIN
 14/05/2018  16  WIN 
 13/05/2018  64  Miss
 12/05/2018 27  WIN 
 11/05/2018  92 WINx5 
 10/05/2018 89  WIN    
 09/05/2018  14 WIN   
 08/05/2018  46 WIN  
 07/05/2018  96 WIN 
 06/05/2018  09  WIN
05/05/2018  89  WIN 
 04/05/2018  18  WIN 
 03/05/2018  41 WIN 
 02/05/2018  76  WIN
 01/05/2018  53  WINx2
30/04/2018 10   WIN
29/04/2018  12 WIN 
 28/04/2018  51 WIN 
27/04/2018  05  WIN
 26/04/2018  13 WIN 
 25/04/2018  42 WIN
 24/04/2018  97  WIN 
 23/04/2018  71 WIN 
 22/04/2018  79  Miss
 21/04/2018  78 WIN
 20/04/2018  36  Miss
 19/04/2018  74  Miss
 18/04/2018  12  Miss
 17/04/2018  01 WIN 
 16/04/2018  37  Miss
 15/04/2018  13 WIN  
 14/04/2018  47 WIN   
 13/04/2018  78 WIN  
 12/04/2018  72  WIN  
 11/04/2018  73 WIN  
 10/04/2018  67  WIN 
 09/04/2018 29 WIN x2 
 08/04/2018  87 Miss
 07/04/2018 13   WIN 
 06/04/2018  71  WIN 
 05/04/2018  46 WIN x2 
 04/04/2018  74 WIN 
 HỆ THÔNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  89  WIN
 26/03/2018 85   WIN
 25/03/2018  24  WIN
 24/03/2018  49 WIN
 23/03/2018  60 WIN    
 21/03/2018  96 WIN   
 20/03/2018  40 WIN  
 17/03/2018  70 WIN 
16/03/2018  45 WIN  
15/03/2018 47  WIN   
 14/03/2018  23 WIN  
 13/03/2018  27 WIN    
 12/03/2018  41 WIN   
 11/03/2018  47 WIN  
10/03/2018  31 WIN 
09/03/2018  32  WIN
08/03/2018  14  WINx3
 07/03/2018 07   WIN
 06/03/2018  57  Miss
 05/03/2018  19 WIN
 04/03/2018  21 Miss
 03/03/2018  64 WIN   
 02/03/2018  37 WIN  
 01/03/2018  57 WIN 
 28/02/2018  71  Miss
 27/02/2018  27  WIN 
 26/02/2018  60 WIN 
25/02/2018  49 WIN  
 24/02/2018  72 WIN 
 23/02/2018  48 WINx2    
22/02/2018  18 WIN   
21/02/2018  94 WIN  
 20/02/2018  58 WIN 
 19/02/2018 71   WIN
 15-18/02/2018 NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT 
14/02/2018  64 WIN
 13/02/2018  92 WIN 
 12/02/2018  32 Miss
 11/02/2018  59 WIN    
 10/02/2018  15 WIN    
 09/02/2018  39 WIN   
 08/02/2018  29 WIN  
 07/02/2018  79 WIN   
 06/02/2018  54 WIN    
 05/02/2018  40  Miss
04/02/2018  65 WIN     
03/02/2018  93 Miss
02/02/2018  75 WIN      
 01/02/2018  49 Miss
 31/01/2018  43 WIN     
 30/01/2018  75 WIN    
 29/01/2018  32 WIN   
28/01/2018 76  WIN  
27/01/2018  91 WIN  
 26/01/2018  95 WIN  
 25/01/2018 16 Miss
 24/01/2018  27 WIN 
 23/01/2018  46  Miss
22/01/2018  07 WIN 
 21/01/2018  98  Miss
20/01/2018  24 Miss
 19/01/2018  40 WIN  
 18/01/2018  76 WIN  
 17/01/2108  70 WIN    
 16/01/2108  16 WIN   
 15/01/2108  15 WIN  
14/01/2018  12 Miss
13/01/2018  37 WIN    
 12/01/2018  23 WIN   
 11/01/2018  14 WIN   
 10/01/2018  72 WIN      
 09/01/2018  27 WIN     
 08/01/2018  36 WIN    
 07/01/2018  84 WIN   
06/01/2018  71 WIN  
05/01/2018 70  WIN 
 04/01/2018  28 WIN   
 03/01/2018  89 WINx2 
02/01/2018  06 WIN    
 01/01/2018  65 Miss
 31/12/2017  11 WIN   
 30/12/2017  43 WIN  
29/12/2017  16 Miss
 28/12/2017  47 WIN x3 
 27/12/2017  81 WIN  
 26/12/2017  16 WIN 
 25/12/2017  62 WIN  
 24/12/2017  38 Miss
23/12/2017  47  Miss
 22/12/2017  15 WIN 
 21/12/2017  53 Miss
 20/12/2017  25 Miss
 19/12/2017  87    WIN    
 18/12/2017 07 Miss
17/12/2017  76   WIN   
 16/12/2017  45 WIN  
15/12/2017  03 WIN 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *