BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC Phí 1.000.000 VNĐ

 Những bạn mới vào trang nên suy nghĩ trước lúc lấy số vì có thể hôm đầu tiên bạn vào đã Trượt cầu , ngày hôm sau bạn không theo nhưng lại ăn cầu . Vì vậy để đảm bảo có lãi cho những bạn đánh lớn hãy theo cầu lâu dài, và chia vốn đầu tư hợp lý theo tuần hoặc tháng

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 1.000.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 1.000.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KÉP KẾT QUẢ
HÔM NAY

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

11/12/2018 99  Win 99 
 10/12/2018  55 Win 55 
09/12/2018  44 Win 44 
08/12/2018 11   Win 11
 07/12/2018 88 Win 88
 06/12/2018  22  Win 22 
 05/12/2018  11  Win 11
 04/12/2018  22 Win 22 
 03/12/2018  00  Miss
02/12/2018  11    Win 11
 01/12/2018  11   Win 11
 30/11/2018 44   Win 44 
 29/11/2018  44 Win 44 
 28/11/2018  33  Win 33
 27/11/2018  66  Win 66
 26/11/2018  55  Win 55
 25/11/2018  11  Win 11
 24/11/2018  55  Miss
23/11/2018 11   Win 11
 22/11/2018 22 Miss
 21/11/2018 77  Win 77  
 20/11/2018  66 Win 66 
 19/11/2018  88 Win 88 
 18/11/2018 44  Win 44 
 17/11/2018 77  Win 77 
 16/11/2018  66 Win 66 
15/11/2018 55 Win 55×2
 14/11/2018  99 Win 99 
13/11/2018  11 Win 11 
 12/11/2018  77 Win 77 
 11/11/2018  00  Miss
 10/11/2018  55  Win 55 
 09/11/2018  99  Win 99
 08/11/2018  22  Win 22
 07/11/2018  55 Win 55 
 06/11/2018  77 Win 77 
 05/11/2018  00  Win 00
 04/11/2018  22  Miss
 03/11/2018 11  Win 11
 02/11/2018  88  Win 88
 01/11/2018  99  Win 99
 31/10/2018  33 Win 33 
 30/10/2018  22  Win 22
 29/10/2018  11  Win 11
 28/10/2018  88  Win 88
 27/10/2018 88   Win 88
26/10/2018 00   Win 00
 25/10/2018  00 Win 00 
 24/10/2018  11  Win 11 
 23/10/2018  88  Win 88
 22/10/2018  66  Win 66
21/10/2018  33  Miss
 20/10/2018  22  Win 22
 19/10/2018  00  Miss
 18/10/2018  77 Win 77×3
17/10/2018  99  Win 99 
 16/10/2018  11 Win 11 
 15/10/2018  77   Win 77
 14/10/2018  99 Win 99 
13/10/2018 88   Win 88×3
12/10/2018  00  Miss
 11/10/2018  66  Miss
 10/10/2018  44  Win 44
 09/10/2018  66 Miss
 08/10/2018 88  Miss
 07/10/2018 99  Miss
 06/10/2018  77  Miss
 05/10/2018  66  Miss
 04/10/2018  77   Win 77 
 03/10/2018 33  Miss
02/10/2018  55  Win 55
 01/10/2018  22  Win 22
30/09/2018  55  Win 55
 29/09/2018  00  Win 00
 28/09/2018  77  Win 77 
 27/09/2018  77 Win 77 
 26/09/2018 22  Win 22 
25/09/2018 55 Win 55
 24/09/2018 11  Miss
 23/09/2018 44  Win 44 
 22/09/2018  99  Win 99
 21/09/2018 55    Win 55
20/09/2018  88  Win 88 
 19/09/2018 22  Miss
 18/09/2018 55   Win 55 
 17/09/2018  00 Win 00
 16/09/2018  33 Win 33 
 15/09/2018  88  Win 88 
 14/09/2018  22 Miss
 13/09/2018  55 Win 55 
 12/09/2018  11 Win 11 
 11/09/2018  33  Win 33
 10/09/2018  88  Win 88 
 09/09/2018 77  Miss
 08/09/2018  33 Win 33
 07/09/2018  22  Miss
 06/09/2018  88  Win 88 
 05/09/2018 11  Miss
 04/09/2018  77   Win 77
 03/09/2018  11  Win 11
 02/09/2018  88 Win 88 
 01/09/2018  22 Win 22 
 31/08/2018  99  Win 99
30/08/2018  44   Win 44 
 29/08/2018 00   Win 00
 28/08/2018 77   Win 77
 27/08/2018 55  Win 55 
 26/08/2018  00  Win 00
 25/08/2018 99   Win 99
 24/08/2018  00 Win 00 
23/08/2018  77  Win 77
22/08/2018 22 Miss
 21/08/2018  55  Win 55 
 20/08/2018  22  Miss
 19/08/2018  66 Win 66 
 18/08/2018 44   Win 44 
17/08/2018  33  Miss
 16/08/2018  55 Win 55 
15/08/2018  77  Win 77
 14/08/2018  22 Win 22 
 13/08/2018 00  Win 00
 12/08/2018  77  Win 77×2 
 11/08/2018  11 Win 11 
 10/08/2018  33  Miss
 09/08/2018  44   Win 44 
 08/08/2018  22 Miss
 07/08/2018  77  Win 77 
 06/08/2018  88  Win 88
 05/08/2018  11  Win 11
 04/08/2018 88  Win 88 
 03/08/2018 44   Win 44 
 02/08/2018  22 Win 22 
 01/08/2018  66  Win 66 
 31/07/2018  77  Win 77
30/07/2018 44   Win 44 
 29/07/2018  33 Win 33 
 28/07/2018  66  Win 66
 27/07/2018  66  Win 66
 26/07/2018 11  Win 11
 25/07/2018 55 Miss
 24/07/2018  33  Miss
 23/07/2018 44  Win 44 
 22/07/2018 55   Win 55
 21/07/2018 99  Miss
 20/07/2018  55 Win 55 
 19/07/2018  44  Miss
 18/07/2018  77 Win 77 
 17/07/2018  66  Win 66
 16/07/2018  66 Win 66 
 15/07/2018  88  Win 88 
 14/07/2018  33   Win 33 
13/07/2018  55   Win 55
 12/07/2018 66 Miss
 11/07/2018  11 Miss
 10/07/2018 22   Win 22
09/07/2018  00  Win 00
 08/07/2018  99 Win 99 
 07/07/2018 88   Win 88
 06/07/2018 55    Win 55 
 05/07/2018  22   Win 22
 04/07/2018  55   Win 55×2
 03/07/2018  44 Win 44×2 
 02/07/2018  33  Win 33 
 01/07/2018  00 Win 00×2 
 30/06/2018  99 Win 99 x2 
 29/06/2018  77   Win 77 
 28/06/2018  99 Win 99 
 27/06/2018  33 Win 33 
 26/06/2018  55  Win 55
 25/06/2018  66   Win 66
 24/06/2018  11  Win 11
 23/06/2018  22  Win 22×2
 22/06/2018  77  Win 77 
 21/06/2018  00  Win 00
 20/06/2018 11   Win 11
 19/06/2018  66  Win 66 
 18/06/2018  99  Win 99
 17/06/2018  88  Win 88 
16/06/2018 22  Win  22 
 15/06/2018  77 Win 77 
 14/06/2018  44 Win 44 
 13/06/2018  66 Win 66 
 12/06/2018  55  Win 55
 11/06/2018  99  Win 99 
 10/06/2018  55 Win 55 
 09/06/2018 99  Win 99 
 08/06/2018  11  Miss
 07/06/2018  88   Win 88
 06/06/2018  22  Miss
 05/06/2018 44  Win 44
 04/06/2018  88  Win 88×3
 03/06/2018 33   Win 33
02/06/2018  00 Win 00 
 01/06/2018 22  Win 22 
 31/05/2018  11  Win 11
 30/05/2018  77    Win 77
 29/05/2018  66   Win 66
 28/05/2018  11  Miss
 27/05/2018 77    Win 77
 26/05/2018 22 Miss
 25/05/2018 55  Win 55 
 24/05/2018  99 Win 99  
 23/05/2018  66   Win 66
 22/05/2018  11   Win 11×2
 21/05/2018  11  Win 11
 20/05/2018  77  Win 77 
 19/05/2018  88  Win 88
18/05/2018  22  Win 22 
 17/05/2018  00 Win 00  
 16/05/2018 11   Win 11×2
 15/05/2018  99 Win 99 
14/05/2018  88 Win 88
13/05/2018 22    Win 22
12/05/2018  77  Miss
 11/05/2018  66  Win 66
 10/05/2018  55 Miss
 09/05/2018  11 Win 11 
 08/05/2018  00 Win 00 
 07/05/2018  55 Win 55
 06/05/2018  77  Win 77
 05/05/2018 44   Win 44
 04/05/2018  22  Win 22
 03/05/2018  66 Win 66 
02/05/2018  88  Win 88
 01/05/2018  66 Win 66 
 30/04/2018  55 Win 55 
 29/04/2018  33  Win 33
 28/04/2018  77  Win 77
 27/04/2018  33  Win 33
 26/04/2018  66  Win 66
 25/04/2018  22 Win 22 
 24/04/2018  11 Win 11 
 23/04/2018  99 Win 99 
 22/04/2018  77  Win 77
 21/04/2018  33 Win 33 
 20/04/2018  77   Win 77
19/04/2018  33 Win 33
 18/04/2018 22   Win 22 
17/04/2018 55  Win 55
 16/04/2018 66  Win 66 
15/04/2018  77  Win 77
 14/04/2018  22  Win 22 
 13/04/2018  00  Win 00
 12/04/2018 99  Win 99
 11/04/2018  11  Win 11
 10/04/2018  22 Win 22 
 09/04/2018  77 Win 77
 08/04/2018  88 Win 88 
 07/04/2018  33  Win 33
06/04/2018 44  Win 44 
 05/04/2018 00  Win 00×2
 04/04/2018  55 Miss
HỆ THÔNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  44 Win 44 
 26/03/2018  11  Win 11×2
 25/03/2018  22  Win 22
24/03/2018  00  Miss
 23/03/2018  77  Win 77
 21/03/2018  99 Win 99 
 20/03/2018  44 Win 44 
 17/03/2018  11  Win 11
16/03/2018  99  Miss
 15/03/2018  44  Miss
 14/03/2018  11  Win 11
 13/03/2018  44  Win 44 
 12/03/2018  44 Win 44 
 11/03/2018  00 Win 00 
 10/03/2018  22 Win 22 
 09/03/2018 11   Win 11
 08/03/2018 00   Win 00
 07/03/2018  55  Miss
 06/03/2018  88 Win 88 
 05/03/2018  11   Win 11
 04/03/2018  77 Miss
 03/03/2018  22  Win 22×2
 02/03/2018  88 Win 88  
 01/03/2018  00 Win 00
 28/02/2018  11  Win 11
 27/02/2018 11   Win 11
 26/02/2018  44 Win 44
 25/02/2018 22  Win 22 
24/02/2018  88 Win 88 
23/02/2018  44 Win 44 
22/02/2018  88 Win 88 
21/02/2018  77  Win 77×2
 20/02/2018  00 Win 00 
 19/02/2018  99 Win 99 
 15-18/02/2018 NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT 
 14/02/2018  55 Win 55 
 13/02/2018  22 Win 22 
 12/02/2018  77  Win 77×2
 11/02/2018  66  Win 66
 10/02/2018  88  Win 88
09/02/2018  77  Win 77×2 
 08/02/2018  44 Win 44 
 07/02/2018  55   Win 55
 06/02/2018  11 Win 11 
 05/02/2018  55  Win 55
 04/02/2018  99 Win 99 
 03/02/2018 77   Win 77
 02/02/2018  00  Win 00
 01/02/2018  88  Win 88×2 
 31/01/2018  55 Miss
30/01/2018  77  Miss
29/01/2018  88  Win 88
28/01/2018 88  Win 88 
27/01/2018 22  Miss
 26/01/2018  77 Win 77
25/01/2018 33  Win 33 
 24/01/2018  11  Win 11
 23/01/2018  66  Miss
 22/01/2018  66 Win 66 
 21/01/2018  11  Win 11
 20/01/2018  77  Win 77
 19/01/2018  88 Miss
 18/01/2018  55 Win 55  
 17/01/2108  22 Win 22 
 16/01/2108  11  Win 11 
 15/01/2108  99  Miss
14/01/2018  44 Win 44 
 13/01/2018  11 Win 11 
12/01/2018  77  Win 77
 11/01/2018  11  Win 11
 10/01/2018  88  Win 88
 09/01/2018  66  Win 66
 08/01/2018  55 Win 55 
 07/01/2018  00 Win 00 
 06/01/2018  33  Miss
05/01/2018  22 Win 22 
 04/01/2018  33 Win 33×2 
 03/01/2018  77 Miss
 02/01/2018 88  Win 88×2 
 01/01/2018  77 Win 77
 31/12/2017  44  Win 44
 30/12/2017  00  Win 00
 29/12/2017  77 Win 77 
 28/12/2017  99  Miss
 27/12/2017  11  Win 11 
 26/12/2017  44 Miss
 25/12/2017  33  Win 33
 24/12/2017  44  Win 44  
 23/12/2017 22   Win 22
22/12/2017 66   Win 66
 21/12/2017  55 Win 55 x2 
 20/12/2017  99  Miss
 19/12/2017  11  Win 11
 18/12/2017  44 Win 44  
 17/12/2017  00 Miss
16/12/2017 11 Miss
 15/12/2017  55  Miss

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *