BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC Phí 4.000.000 VNĐ

Muốn Đầu tư là phải có lãi thì phải biết chốt số. Không có số Chuẩn thì Đừng có Đánh. Lấy số Tại đây. Hôm nào lấy số hôm đó sẽ ăn!!

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 4.000.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 8 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 4.000.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 11/12/2018  19  Miss
 10/12/2018  41  ĂN ĐỀ
 09/12/2018  08   ĂN ĐỀ
 08/12/2018  93   ĂN ĐỀ
 07/12/2018 67  ĂN ĐỀ
 06/12/2018  54    ĂN ĐỀ
05/12/2018  88   ĂN ĐỀ
 04/12/2018  59  ĂN ĐỀ
 03/12/2018  67  ĂN ĐỀ
 02/12/2018  56  ĂN ĐỀ
 01/12/2018  29  ĂN ĐỀ
 30/11/2018  21  ĂN ĐỀ
 29/11/2018  29  ĂN ĐỀ
 28/11/2018  56 Miss
 27/11/2018 16  ĂN ĐỀ
 26/11/2018  33  ĂN ĐỀ
 25/11/2018  35   ĂN ĐỀ
 24/11/2018  56  ĂN ĐỀ
 23/11/2018 14    ĂN ĐỀ
 22/11/2018  65   ĂN ĐỀ
 21/11/2018  21   ĂN ĐỀ
 20/11/2018  22     ĂN ĐỀ
 19/11/2018 01    ĂN ĐỀ
 18/11/2018 44   ĂN ĐỀ
 17/11/2018  02   ĂN ĐỀ
 16/11/2018  48  ĂN ĐỀ
15/11/2018 45 Miss
 14/11/2018  41    ĂN ĐỀ
 13/11/2018  59   ĂN ĐỀ
 12/11/2018  07  Miss
 11/11/2018  71   ĂN ĐỀ
 10/11/2018  84  ĂN ĐỀ
 09/11/2018  69   ĂN ĐỀ
 08/11/2018  79  ĂN ĐỀ
07/11/2018  11   ĂN ĐỀ
 06/11/2018  55    ĂN ĐỀ
 05/11/2018  24   ĂN ĐỀ
 04/11/2018 44  ĂN ĐỀ
 03/11/2018 32 ĂN ĐỀ
 02/11/2018  48   ĂN ĐỀ
01/11/2018  89     ĂN ĐỀ
 31/10/2018  35    ĂN ĐỀ
30/10/2018 18   ĂN ĐỀ
 29/10/2018  74  ĂN ĐỀ
 28/10/2018  86   ĂN ĐỀ
 27/10/2018  94  ĂN ĐỀ
 26/10/2018  33     ĂN ĐỀ
 25/10/2018  38    ĂN ĐỀ
 24/10/2018  03   ĂN ĐỀ
 23/10/2018 62  ĂN ĐỀ
 22/10/2018  58    ĂN ĐỀ
 21/10/2018  32   ĂN ĐỀ
 20/10/2018  28  ĂN ĐỀ
 19/10/2018 31 Miss
 18/10/2018 50  ĂN ĐỀ
 17/10/2018  74  Miss
16/10/2018 32 Miss
 15/10/2018 19   ĂN ĐỀ
 14/10/2018  28   ĂN ĐỀ
 13/10/2018  45  ĂN ĐỀ
 12/10/2018  18  ĂN ĐỀ
 11/10/2018  05   ĂN ĐỀ
 10/10/2018  43   ĂN ĐỀ
 09/10/2018  35  ĂN ĐỀ
 08/10/2018  32  ĂN ĐỀ
 07/10/2018 39   ĂN ĐỀ
 06/10/2018  15  ĂN ĐỀ 
 05/10/2018  26       ĂN ĐỀ 
 04/10/2018  34       ĂN ĐỀ 
 03/10/2018 37      ĂN ĐỀ 
02/10/2018  44     ĂN ĐỀ 
 01/10/2018  65    ĂN ĐỀ 
30/09/2018  55     ĂN ĐỀ 
 29/09/2018  30    ĂN ĐỀ 
 28/09/2018  56   ĂN ĐỀ 
 27/09/2018  15  ĂN ĐỀ 
 26/09/2018  22  ĂN ĐỀ
25/09/2018 54 ĂN ĐỀ
 24/09/2018  69  ĂN ĐỀ
 23/09/2018  62     ĂN ĐỀ
 22/09/2018  78    ĂN ĐỀ
 21/09/2018  21   ĂN ĐỀ
20/09/2018  96  ĂN ĐỀ
 19/09/2018 77     ĂN ĐỀ
 18/09/2018  20    ĂN ĐỀ
17/09/2018  43   ĂN ĐỀ
 16/09/2018  63  ĂN ĐỀ
 15/09/2018  77   ĂN ĐỀ
 14/09/2018  88  ĂN ĐỀ
 13/09/2018  62   ĂN ĐỀ
 12/09/2018 56  ĂN ĐỀ
 11/09/2018  40   ĂN ĐỀ
 10/09/2018  45  ĂN ĐỀ
 09/09/2018 53  ĂN ĐỀ
 08/09/2018  15    ĂN ĐỀ
 07/09/2018  19  Miss
 06/09/2018  64   ĂN ĐỀ
05/09/2018 88  ĂN ĐỀ
 04/09/2018  08  ĂN ĐỀ
 03/09/2018  49  ĂN ĐỀ
 02/09/2018  40   ĂN ĐỀ
 01/09/2018  19  ĂN ĐỀ
 31/08/2018  67   ĂN ĐỀ
 30/08/2018  60   ĂN ĐỀ
 29/08/2018 87  ĂN ĐỀ
 28/08/2018  85  Miss
 27/08/2018  61  Miss
 26/08/2018  81  ĂN ĐỀ
 25/08/2018 60   ĂN ĐỀ
 24/08/2018  23  Miss
 23/08/2018  35  ĂN ĐỀ
22/08/2018  73  ĂN ĐỀ
 21/08/2018  76  Miss
 20/08/2018 56  Miss
 19/08/2018  31  Miss
 18/08/2018  15  Miss
 17/08/2018  27    ĂN ĐỀ
 16/08/2018  87   ĂN ĐỀ
 15/08/2018  62  ĂN ĐỀ
 14/08/2018  86    ĂN ĐỀ
 13/08/2018 49   ĂN ĐỀ
 12/08/2018  77  ĂN ĐỀ
 11/08/2018  60     ĂN ĐỀ
 10/08/2018  81    ĂN ĐỀ
 09/08/2018  17   ĂN ĐỀ
 08/08/2018  29    ĂN ĐỀ
 07/08/2018  23   ĂN ĐỀ
 06/08/2018  14  ĂN ĐỀ
 05/08/2018  38  ĂN ĐỀ
 04/08/2018 24  ĂN ĐỀ
 03/08/2018  86   ĂN ĐỀ
 02/08/2018  38   ĂN ĐỀ
 01/08/2018  28   ĂN ĐỀ
 31/07/2018  36  ĂN ĐỀ
 30/07/2018  45 Miss
 29/07/2018  92  ĂN ĐỀ
 28/07/2018  33 ĂN ĐỀ 
 27/07/2018  39  Miss
 26/07/2018  46  Miss
 25/07/2018  41    ĂN ĐỀ
 24/07/2018  70   ĂN ĐỀ
 23/07/2018  86   ĂN ĐỀ
 22/07/2018  92    ĂN ĐỀ
 21/07/2018 68   ĂN ĐỀ
 20/07/2018  49   ĂN ĐỀ
 19/07/2018  17  ĂN ĐỀ
 18/07/2018  69   ĂN ĐỀ
 17/07/2018  23    ĂN ĐỀ
 16/07/2018 71   ĂN ĐỀ
 15/07/2018  40   ĂN ĐỀ
 14/07/2018  23   ĂN ĐỀ
 13/07/2018  01  ĂN ĐỀ
 12/07/2018  65  ĂN ĐỀ
 11/07/2018  54  ĂN ĐỀ
10/07/2018  57  ĂN ĐỀ
 09/07/2018 45  ĂN ĐỀ
 08/07/2018 99  ĂN ĐỀ
 07/07/2018  67  ĂN ĐỀ 
 06/07/2018  14 ĂN ĐỀ 
 05/07/2018 47  Miss
 04/07/2018  95    ĂN ĐỀ
 03/07/2018  30   ĂN ĐỀ 
 02/07/2018  87   ĂN ĐỀ
 01/07/2018  17  ĂN ĐỀ
30/06/2018  42   ĂN ĐỀ
 29/06/2018  83     ĂN ĐỀ
 28/06/2018 94    ĂN ĐỀ
 27/06/2018  98   ĂN ĐỀ
 26/06/2018  92   ĂN ĐỀ
 25/06/2018  83  ĂN ĐỀ
 24/06/2018 49   ĂN ĐỀ 
 23/06/2018  96  ĂN ĐỀ 
22/06/2018  83  ĂN ĐỀ
 21/06/2018  97 ĂN ĐỀ
 20/06/2018  12 Miss
 19/06/2018 89   ĂN ĐỀ
 18/06/2018  33    ĂN ĐỀ
 17/06/2018  64   ĂN ĐỀ
 16/06/2018  48  ĂN ĐỀ
 15/06/2018  45  ĂN ĐỀ
 14/06/2018  43   ĂN ĐỀ
 13/06/2018 37  ĂN ĐỀ
12/06/2018  99  ĂN ĐỀ
 11/06/2018 54   ĂN ĐỀ
 10/06/2018  03      ĂN ĐỀ
09/06/2018  99      ĂN ĐỀ
 08/06/2018  38     ĂN ĐỀ
 07/06/2018  82    ĂN ĐỀ
 06/06/2018  75   ĂN ĐỀ
 05/06/2018  85    ĂN ĐỀ
04/06/2018  83   ĂN ĐỀ
 03/06/2018  00  ĂN ĐỀ
02/06/2018  85  ĂN ĐỀ
01/06/2018  72   ĂN ĐỀ
 31/05/2018  54  ĂN ĐỀ
 30/05/2018  63  ĂN ĐỀ
 29/05/2018  97     ĂN ĐỀ
 28/05/2018 38    ĂN ĐỀ
 27/05/2018 08   ĂN ĐỀ
 26/05/2018 73  ĂN ĐỀ
 25/05/2018 13 Miss
 24/05/2018  76   ĂN ĐỀ
 23/05/2018 44  ĂN ĐỀ 
 22/05/2018 30    ĂN ĐỀ 
 21/05/2018  11   ĂN ĐỀ 
 20/05/2018 70   ĂN ĐỀ
 19/05/2018  45    ĂN ĐỀ 
 18/05/2018  40    ĂN ĐỀ
 17/05/2018  23   ĂN ĐỀ
 16/05/2018  70   ĂN ĐỀ
 15/05/2018  16   ĂN ĐỀ
 14/05/2018 45   ĂN ĐỀ
 13/05/2018  36  ĂN ĐỀ
12/05/2018 81  ĂN ĐỀ
 11/05/2018 04  ĂN ĐỀ
 10/05/2018 10    ĂN ĐỀ
 09/05/2018 60   ĂN ĐỀ
08/05/2018 76  ĂN ĐỀ
07/05/2018  64  ĂN ĐỀ
 06/05/2018  38 ĂN ĐỀ 
 05/05/2018 82  ĂN ĐỀ
 04/05/2018  01 ĂN ĐỀ 
 03/05/2018  02    ĂN ĐỀ
 02/05/2018  79    ĂN ĐỀ
 01/05/2018  56   ĂN ĐỀ
 30/04/2018  14  ĂN ĐỀ
 29/04/2018  47 ĂN ĐỀ
 28/04/2018 86   ĂN ĐỀ
 27/04/2018  30  ĂN ĐỀ
 26/04/2018  86  ĂN ĐỀ
 25/04/2018  50     ĂN ĐỀ
 24/04/2018  45     ĂN ĐỀ
 23/04/2018  69    ĂN ĐỀ
22/04/2018  68   ĂN ĐỀ
 21/04/2018  66      ĂN ĐỀ
 20/04/2018  61      ĂN ĐỀ
 19/04/2018  80     ĂN ĐỀ
 18/04/2018  22    ĂN ĐỀ
 17/04/2018  46  Miss
 16/04/2018  64  Miss
 15/04/2018  52   ĂN ĐỀ
14/04/2018  70  ĂN ĐỀ
 13/04/2018  01     ĂN ĐỀ
 12/04/2018  18     ĂN ĐỀ
 11/04/2018  65    ĂN ĐỀ
10/04/2018  88   ĂN ĐỀ
 09/04/2018  23   ĂN ĐỀ
 08/04/2018  63  ĂN ĐỀ
 07/04/2018  43  Miss
 06/04/2018 09   ĂN ĐỀ
 05/04/2018  75  Miss
 04/04/2018  82  ĂN ĐỀ
HỆ THÔNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  67   ĂN ĐỀ 
 26/03/2018  23  ĂN ĐỀ 
 25/03/2018  94  ĂN ĐỀ 
 24/03/2018  45 ĂN ĐỀ 
 23/03/2018  13 ĂN ĐỀ 
 21/03/2018  85  ĂN ĐỀ 
 20/03/2018  65  ĂN ĐỀ 
 17/03/2018  36  ĂN ĐỀ 
 16/03/2018  49  ĂN ĐỀ
 15/03/2018  16  ĂN ĐỀ  
 14/03/2018  54  ĂN ĐỀ 
 13/03/2018  07  ĂN ĐỀ
12/03/2018  77 ĂN ĐỀ 
 11/03/2018  29 ĂN ĐỀ  
10/03/2018  30  ĂN ĐỀ 
 09/03/2018  23  ĂN ĐỀ 
 08/03/2018  98  ĂN ĐỀ  
 07/03/2018  83  ĂN ĐỀ 
 06/03/2018  60    ĂN ĐỀ
 05/03/2018 65   ĂN ĐỀ
04/03/2018  73    ĂN ĐỀ  
 03/03/2018  86   ĂN ĐỀ  
 02/03/2018 80   ĂN ĐỀ 
 01/03/2018  28    ĂN ĐỀ  
 28/02/2018  57   ĂN ĐỀ  
 27/02/2018  66   ĂN ĐỀ 
 26/02/2018  39   ĂN ĐỀ
25/02/2018  10  ĂN ĐỀ
24/02/2018  54      ĂN ĐỀ
 23/02/2018  44     ĂN ĐỀ
 22/02/2018 65    ĂN ĐỀ
 21/02/2018 59   ĂN ĐỀ 
 20/02/2018 28     ĂN ĐỀ
 19/02/2018  08    ĂN ĐỀ
 15-18/02/2018  NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT
14/02/2018  81   ĂN ĐỀ
 13/02/2018  29 Miss
12/02/2018  99  ĂN ĐỀ 
11/02/2018  68  ĂN ĐỀ  
 10/02/2018  81  ĂN ĐỀ 
09/02/2018  25  ĂN ĐỀ 
 08/02/2018  75    ĂN ĐỀ
07/02/2018  25   ĂN ĐỀ
 06/02/2018 95  ĂN ĐỀ
 05/02/2018  29  ĂN ĐỀ
 04/02/2018  43  ĂN ĐỀ
 03/02/2018 01 ĂN ĐỀ
02/02/2018  73 ĂN ĐỀ 
 01/02/2018  51 ĂN ĐỀ 
 31/01/2018 48 ĂN ĐỀ
 30/01/2018  29 ĂN ĐỀ
 29/01/2018  47 ĂN ĐỀ 
28/01/2018 51 ĂN ĐỀ 
 27/01/2018 83 ĂN ĐỀ 
 26/01/2018 45 ĂN ĐỀ 
 25/01/2018  68 ĂN ĐỀ
 24/01/2018  57  ĂN ĐỀ  
 23/01/2018  56 Miss
 22/01/2018  60  ĂN ĐỀ 
 21/01/2018  39  ĂN ĐỀ 
20/01/2018  34  Miss
19/01/2018  21  ĂN ĐỀ
 18/01/2018  01  ĂN ĐỀ 
 17/01/2108  09  ĂN ĐỀ 
 16/01/2108  67 Miss
 15/01/2108  15  Miss
 14/01/2018  21  ĂN ĐỀ 
 13/01/2018 64  ĂN ĐỀ 
12/01/2018  77  ĂN ĐỀ
 11/01/2018  49  ĂN ĐỀ  
 10/01/2018  44  ĂN ĐỀ  
 09/01/2018  62  ĂN ĐỀ 
 08/01/2018  08  ĂN ĐỀ 
 07/01/2018  57  ĂN ĐỀ
 06/01/2018  89 ĂN ĐỀ 
 05/01/2018  05 ĂN ĐỀ 
 04/01/2018  74 ĂN ĐỀ
 03/01/2018 17 ĂN ĐỀ
 02/01/2018  31 ĂN ĐỀ   
01/01/2018  69 Miss
31/12/2017 59 ĂN ĐỀ  
 30/12/2017 15  Miss
 29/12/2017  73 ĂN ĐỀ 
28/12/2017  05   ĂN ĐỀ
 27/12/2017  16   ĂN ĐỀ
 26/12/2017  42 Miss
25/12/2017  63  ĂN ĐỀ
 24/12/2017  86 ĂN ĐỀ 
 23/12/2017  69  ĂN ĐỀ
22/12/2017  21  ĂN ĐỀ
 21/12/2017  52 Miss
 20/12/2017  68 ĂN ĐỀ 
 19/12/2017  18 ĂN ĐỀ 
 18/12/2017 75 ĂN ĐỀ 
17/12/2017  48 ĂN ĐỀ 
16/12/2017  31 ĂN ĐỀ   
15/12/2017  68 ĂN ĐỀ  

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *